Somogyi Néplap, 1988. július (44. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-21 / 173. szám

> 1986. július 21., csütörtök Somogyi Néplap SPORT A Rénova nyerte a Pas Tour kupát Régen voLtak annyian Ba- latonlkeresztúron labdarú­gó-mérkőzésen, miint tegnap­előtt este. Nem csoda, hiszen a hétvégi — soproni — nem­zetközi torna élső és máso­dik helyezettje mérkőzött meg egymással a Pas Tour kupáért. A játékosok .amatőr lé­tükre profi módon bántak a labdával. Láttunk hajszál- ponitos, hiarmincméteres, lőtt átadást látványos átvétellel, háromszögeléseiket, becsúszó szereléseket. Csak egyet ruém: mellel történő láb da- levételt. Ezúttal női mérkőzés volt Balatonkeresztúron. A ma­gyar bajnokság második he­lyezettjének ellenfelé az NSZK-beli első ligás GV Brauweiler volt. Amikor az első félidőben a vendégek csatára, Bettina Wiegmann egy hosszan előrevágott lab­dára* lecsapott és meg sem állt vele a Rénova kapujá­ig, az egyik szurkoló meg­jegyezte: ha csak hátulról látná a játékosokat, azt hin­né férfimérkőzésen van. Izgalmakban sem volt hi­ány. A Rénova sorra hagyta ki helyzeteit, s már-már úgy látszott, a Brauweiler meg­védi 1—0-ás győzélmét, de Keresztes Zsuzsa Bárfy Ági Siófok lábtenisz­bajnoksága beadását az elvetődő nyu­gatnémet kapus mellett a kapu közepébe vágta. Ekkor még mindenki azt hitte, hagy büntető rúgások dön­tik el a kupa sorsát, és jött Sípos Erzsébet — az utolsó percben. Közelről nem hibá­zott ! így a Rénova nyerte a Pas Tour kupát, amelyet a helyi utazási iroda ajánlott föl a győztes csapatnak. A Bas Tour vállalta ennek a bemutatónak a szervezését. A balatoni villák kiadása mellett a marcali' kulturális központtal karöltve foglalko­zik kulturális és sportprog­ramok szervezésével, így ke­rülhetett sor többek között a múlt heti nemzetközi szoci- álpedagógiai tanácskozásra is. Most pedig a kaposvári amatőrszínpad „Paraszt - dekameron” című előadását láthatták az érdeklődők a találkozó után. Az előmérkőzésen a'bala- tonkeresztúri öregfiúk 5—2- re győzték le a fonyódiakat. A női mérkőzés jegyző­könyve: RENOVA— GV BRAUWEILER 2—1 (0—1) Balatonkeresztúr, 400 né­ző. Vezette: Dunkler (Bog­nár, Pápai). Góllövők: Sípos, Keresz­tes, illetve Wiegmann. Rénova: Hegedűs (Kiss) — Horváth K., Nagyabonyi, Morvái, Szegediné — Sípos O. (Horváth T.), Keresztes — Sípos E., Bárfy, Schumi, Balogh. GV Brauweiler: Berendes — Németh, Röttger, Perner — Thau, Knetsch, Gumus, Öz — Kessler (Haberkorn), Wiegmann, Kopcsák. Monostori Tivadar a Rákóczi edzője A Rákóczi FC NB Il-es labdarúgó- csa pa tana k Mo­nostori Tivadar lett az ed­zője. Szerződése 1990. június 30-ig szól. Az 52 éves szak­ember legutóbb az Egyesült Arab Köztársaságban edzős- ködött, s két évvel ezelőtt járt le megbízatása. Ko­rábban háromszáz NB I-es mérkőzésen szerepelt játé­kosként, és kilenc alkalom- mail öltötte föl a magyar válogatott címeres mezét. A Tatabánya, majd a Ferenc­város labdarúgója ott volt Chilében az 1962. évi világ­bajnokságon is. Monostori Tivadart Szil­vást József, a klub elnöke már bemutatta a játéko­soknak és Duschák István pályaedzőnek; vele az új szakvezető már megbeszélte a soron következő teendő­ket is. Az új edző egy évre szóló rövid és kettőre érvényes hosszú távú tervet készít. Az 1988/89-es bajnokságban a cél egy olyan fiatal együt­tes kialakítása, amely dobo­gós helyen végez az -NB II- ben. A vezetők két évet ad­tak Monostorinak ahhoz, hogy irányításával az első osztályba kerüljön a Rákó­czi. Monostori Tivadar hétfő délután vezeti először a csa­pat edzését. Hír még a zöld­fehéreknél, hogy leigazolták Horváth Árpádot is, a Tán­csics SE játékosát. Szombaton ’és vasárnap újabb lábteniszbajnokságra került sor Somogybán. Az egy héttel korábbi, kapos­vári viadalt most az ország legrangosabb lábteniszver­senyei között számon tar­tott siófoki nemzetközi erő­próba követte. Ezúttal is né­pes mezőny gyűlt össze, jól­lehet, most főként a sport­ágban már jegyzett egyéni indulók és párosok nevez­tek. A szombati viadalon 32 páros állt rajthoz a kórház melletti .tömegsporttelep te­niszpályáin. A legjobbnak a budapesti Novák—Kántor kettős bizonyult a szintén fővárosi Zoufall—Benkő, va­lamint a Horváth—Szeren­csés (Kaposvár—Vác) és az Ignácz—Németh (Budapest —Miskolc) páros előtt. A vasárnapi egyéni ver­senyen 28-,an neveztek be, itt az esélyesnek tartott ka­posvári Farkas János a dön­tőben nagy küzdelemben alulmaradt Süket Tamással (Bp.) szemben. A harmadik helyen Földi Mihály (Ka­posvár) és Szerencsés Jó­zsef (Vác) osztozott. Dohányozni tilos! A kevesebb, mint két hó­nap múlva kezdődő szöuli nyári olimpia szervezői meg­tiltották ,a dohányzást a stadionok lelátóin, és más sportlétesítmény elkbsn. Egy­idejűleg egyetlen csapatnak sem engedik meg, hogy kü­lönböző dohányáruk reklá­mozására használják fel az •olimpiai szimbólumokat. A dél-koreai fővárosban ezek­től az intézkedésektől azt várják, hogy az olimpia va­lóban az egészség igazi ün­nepévé válik. Az ötkarikás játékok alatt ugyancsak ti­los bármifajta alkohol fo­gyasztása a stadionok néző­terén. — Megkezdődött Linzben a teniszezőnők olimpiai se­lejtező tornája. A magyarok közül elsőként Noszály And­rea lépett pályára, s bravú­ros győzelmet aratott az osztrák Petra Huber ellen. Országos bajnokság Gyékényesen Verseny a víz alatt Tegnap megnyitották a Magyar Honvédelmi Szövet­ség és a Magyar Könnyűbú­vár-szövetség rendezésében a könnyűbúvár tájékozódási búvárúszó felnőtt és ifjúsá­gi országos bajnokságot Gyé­kényesen. Már kedd délután­tól érkeztek a résztvevők a versenyre, az MHSZ csur­gói vezetőségének kezelésé­ben levő bázison gomba­módra szaporodtak a színes sátrak. Innen is, onnan is vidám nevetés, zene hallat­szott, az országos bajnokság résztvevői „hosszú távra”, azaz július 24-ig rendezked­tek be. Mohácsi Ferenc, az MHSZ OK könnyűbúvár-osztályának vezetője és a .magyar köny- nyűbúVár-szövetség főtitká­ra szerdán délelőtt megbe­szélést tartott a versenybí- rákkal és az országos baj­nokságot előkészítőkkel. El­mondta: már évek óta meg­rendezik ezt a versenyt Gyé­kényesen, ahol nemcsak a környezet kiváló, hanem a technikai személyzet is re­mekül látja el feladatait. A magyar válogatott augusz­tusban ismét a bázis vendé­ge lesz, itt tartják az EB előtti edzőtáborozást. — Nagy jelentősége van ennek a versenynek — mond­ta a főtitkár —, szeptember elején Európa-bajnokság lesz az NDK-ban, az orszá­gos bajnokságon dől el, kik lesznek a csapat tagjai. Na­gyon magasra állítottuk a mércét, már ezen a bajnok­ságon is csak azök vehetnek részt, akik a szövetség által előírt szintet teljesíteni tud­ták. öt versenyszámban — a 3 bójás, 5 bójás, csillag, MONK és csoportos tevé­kenység — méri össze tudá­sát az OB 120 versenyzője. Tizenegy klub tehetséges fiataljai közül kerül ki az a nemzeti válogatott, amely hazánkat képviseli majd szeptemberben. Nincs ok arra, hogy a fő­titkár ne bízzon a váloga­tottban. A tavalyi VB-n do­bogós helyezéseket értek el a magyarok, s a pár nappal ezelőtt befejeződött, a szo­cialista országok bulgáriai válogatóversenyén a nők el­ső helyen, a nemzeti csapat pedig másodikként végzett. A tizenkilenc éves Barta Anikó a szolnoki klub ver­senyzője. Nemzetközi minő­sítésű sportoló, két éve a válogatott tagja. — A tájékozódási búvár­úszásban a gyorsaság, a pon­tos, kiegyensúlyozott úszása legfontosabb. Most, a bulgá­riai verseny után kicsit meg­viselt a csapat, s most sincs idő pihenésre. Délután már versenyzőnk, az első szám a MONK. — Ez tulajdonképpen tá­jékozódás víz alatt, térkép alapján, a csapatot .két em­ber alkotja — mondja Ka­tona Zsuzsa, a BHG ver­senyzője. — öt bóját kell a megadott sorrend szerint megtalálni a nyolcból, s ez nem könnyű feladat. A bázison a versenyzők még a látszólag gondtalan délelőttöt élvezik. A zászlók finoman mozdulnak néha, a dobogón, ott, ahol a harma­dik helyet elért versenyző áll majd kora délután, egy tájoló pihen. Takács Zoltán, a szolnoki csapat edzője bizakodó. — Szuper idő van! — kiált­ja a meredek partoldal alatt csillogó tó mellől. — Csak ilyen legyen egész héten! Klie Ágnes HÍREK Július 2/ Csütörtök Dániel A nap 5.09 órakor kél, és 20.33 órakor nyugszik ; a hold 12.53 órakor kél, és 23.18 órakor nyugszik. Á várható időjárás Túlnyomóan napos, száraz idő várható. Több­nyire gyenge lesz a változó irányú szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, csü­törtökön 24 és 29 eelsius-fok között valószínű. A Balaton vízének hőmérséklete tegnap Sió­foknál 21 fok volt. • • • • Lottó \ A Fortuna lottó nyeremé­nyei az illeték levonása után a következők, öttalálatos szelvény nem volt. A négy- találatosok (98 darab) nyere­ménye egyenként 93 009 fo^ rint; a háromtalálatos 806, a kéttalálatos 33 forintot fizet. Holnap nyit a Szegedi Ipari Vásár Július 22-én, pénteken nyitja meg kapuit, s a láto­gatók 10 napon át tekinthe­tik meg a résztvevő csaknem 500 hazai és külföldi cég ter­mékeit. A szegedi vásárok hagyományos területén, a Marx téren 34 ezer négyzet- méteres területen kaptak he­lyet a kiállítók, jórészt ál­landó csarnokokban, pavilo­nokban. A rendezők szándé­ka, hogy a mostani vásár a termelők, a kereskedők és a fogyasztók mellett a- közgaz­dászoknak, a pénzügyi és reklámszakembereknek, az üzleti élet valamennyi kép­viselőjének a találkozó helye is legyen. — Szeligeri zenei nyár el­nevezéssel gazdag program kezdődött szovjet testvérme­gyénkben, a Kalinyin terüle­ti Osztaskov városában. A Szeliger-tó partján a moszk­vai Nagyszínház szólistái — Jröztük a nálunk is jól is­mert Irina Arhipova —, nemzetközi zenei versenyek nyertesei lépnek föl e hónap végéig. — Befejeződött az aratás a csurgói Farkas János Me­zőgazdasági Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola bú­zatábláján. A diákok szak­mai gyakorlatuk idején 14 hektárról 50 tonna termést takarítottak be. — Hatvan kilométer hosz- szan épült eddig a partfal a Balaton déli oldalán. A tó körül összesen több mint 100 kilométer a mesterségesen kialakított partoldal. — Felújítási munkákat 13 egységben végez az idén a tabi áfész, összesen mintegy hárommillió forint értékben. A program keretében Tab környékén több boltot kor­szerűsítenek. — Felújították a zamárdi Paprikacsárdát. A siófoki áfész mintegy másfél millió forintot költött a patinás kis­vendéglő rendbetételére. — Sok a turista Szántód- pusztán. Az idén eddig 40— 50 ezren látogatták meg Szántódpuszta kiállításait és rendezvényeit. Az idegenfor­galmi és kulturális központ szobáinak 80 százaléka telt meg vendéggel. — Elvágta a felesége nya­kát egy késsel kedden dél­után Fábián István 42 éves nagykarácsonyi tsz-tag, majd az istállóban fölakasztotta magát. Mindketten meghal­tak. Az ügyben a Fejér Me­gyei Rendőr-főkapitányság folytatja a vizsgálatot Szerkesztőségi ügyelet este 8-ig Telefon : 11-644 ^ 130 éve született Lovis Corinth (1858—1925), a német festőművészet egyik legmarkánsabb képviselője. A königsbergi, a müncheni, az antwerpeni akadémián, majd Párizsban a Julian Akadémián tanult, s tízévi müncheni tartózkodást kőve­tően 1900 körül Berlinben te­lepedett 1c. 1918-tól haláláig Bajorországban, Urfeldben (a Walchensee mellett) élt. Lie- bermannal együtt ahhoz a stíluskörhöz tartozott, amit gyakran „német impresszio­nizmusnak” neveznek. Az igazság az, hogy festészete kezdettől fogva közelebb ál­lott a naturalizmushoz; spon­tán ccsetkezelése többet me­rített Franz liais, mint a francia impresszionisták pél­dájából. 1911-ben, amikor a művészt szélütés érte, egész festészete mélységes változá­son ment át ekkor. Spontán fetésmódja elvesztette kül­sődleges érzéki jellegét, s arra törekedett, hogy a teret a festékanyag egyetlen ide­ges és^hatalmas mozdulatá­val olvassza össze. Képeinek életteljessége nem a tárgytól függött többé, hanem teljes­séggel az anyag áradásától, „fény ittasságától”. Élete utolsó éveinek önarc­képei felfokozott érzelmi tar­talmuktól nyerik művészi erejüket. Egyik neves festő- társa joggal mondta róla: „Kezdetben közepes festő volt, a végén azonban való­ban naggyá lett.” — Csökkent a lakásigény­lők száma Boglárlellén. Ta­valyelőtt 72-en, addig 1987- ben már csak 65-en vártak lakásra. A legtöbben (39-en) tanácsi bérlakást kértek, eb­ből azonban tavaly mindösz- sze 6-ot adtak át. A vásár­lásokhoz tavaly több mint két és félmillió forint köl­csönt vettek föl a rászoru­lók. — Tehetséggondozás nyá­ron. Angol és német nyelv­re oktatnak általános is­kolás diákokat a héten az 503-as ipari szakmunkáskép­zőben. A 44 kisdiák nyelvta­nárok irányításával napi öt órában ismerkedik a válasz­tott nyelvvel. — Bolti betörők. Ismeret­len tettesek két balatonmá- riai ABC-be törtek be a na­pokban. A helyi áfész bolt­jából, valamint a Kaposker- boltból összesen 4000 forint körüli értéket vittek el, -a rongálással pedig 8500 forint kárt okoztak. A rendőrségi nyomozás folytatódik. — Virágtartónak is alkal­mas az a félbe vágott, ka­viccsal díszített betonhenger, amelyet a barcsi költségve­tési üzemben gyártanak. Az egymásra és egymás mellé is építhető elemekből — a tervezők szerint — padokat és - hirdetőoszlopokat lehet kialakítani. — Budapesti városnézést szervezett a Kaposvári Hús­kombinát kedden a vállalat boglárlellei üdülőjében pi­henő 27 NDK-beli dolgozó­nak. Egyébként a húskombi­nátból most csereüdülésen van egy 22 tagú csoport a Német Demokratikus Köz­társaságban. — Pásztor- és lovasnapo­kat rendez Apajpusztán a hétvégén a Kiskunsági Álla­mi Gazdaság. Nyolc ország versenyzőit hívták meg, s a szórakoztató rendezvények során most először látnak az érdeklődők pusztai tízest, amikoris ' egyetlen csikós egyszerre 10 lovat hajt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom