Somogyi Néplap, 1986. szeptember (42. évfolyam, 205-230. szám)

1986-09-01 / 205. szám

4 Somogyi Néplap 1986. szeptember 1., hétfő SPORT LABDARÚGÓ NB I Hazai vereség Pécsi MSC—Siófoki Bányász 2-0 (0-0) Siófok, 8 000 néző. V.: Roxin. (Kovács II. László Molnár L.) Pécs: Bodnár — Kónya. Torna, Róth, Brezniczky dr. — Megyeri, Túri, Bérczy, Lőrinc — Lovász, Mészáros. Edző: Garami József. Siófok: Horváth Gy. — Brettner, Pardavi, Balázs, Kolovics — Csallos, Horváth L., Nagy T., Olajos — Ár- ky, Adi. Edző: Kaszás Gá­bor. Csere: Lőrxnez helyett Csoboth. 22. perc, Kolovics helyett Marozsán 56. perc, Csalos helyett Quiriko 75. perc, Lovász helyett Do­hány 81. perc. Sángalap: Árky, 55. perc, Nagy T. 70. perc. Szögetarány: 9-3 (4-2) a PMSC javéra. Az első negyedórában mindkét csapat tapogatózva kereste ellenfele gyengéit. A 15. peraben Mészáros lab­dájával Lőrincz kiugrott a viédők között, Horváth Gy. kifutott, s eiéje vetődve a labdát Lovász elé ütötte, annak kapuba tartó lövését Pardavi látványos hátrahú- zással kirúgta a gólvonalról. A 22. percben Árkyt választották él szabálytala­nul a labdától, 18 méterre a pécsi kaputól. A szabadrú­gásnál Nagy Tibor ravaszul csavarta a labdát a jobb sa­rok irányába, de Bodnár re­mek vetődéssel megkapa­rintotta. A 30. percben Par­davi könnyelműen adott ha­za, a kapus már kimozdult a kapuiból, és csak óriási bravúrral tudta a labdát a gólvonal előtt elcsípni. A 44. percben Róth 12 méteres lö­vését hárította a siófoki ka­pus.. A szünet után jól kezdett a Pécs. Az 50. percben Lo­vász a jobb oldalról lágyan ívelte be a labdát a kapu elé, Brettner csak nézte, hogy a mellette felugró Cso­both, a bal összekötő helyé­ről, 8 méterről hogyan feje­li a labdát a siófoki kapu bal oldalára. 1-0. Röviddel a gól után Adi lerántása miatt 20 méteres szabadrú­gáshoz jutott a siófoki csa­pat. Horváth. László hatal­mas erejű lövése a felső ka­pufáról pattant a mezőnybe. Az 57. percben Horváth László átadásával Adi lépett ki a pécsi védők közül , és 7 méterről a bal oldali kapu­fát találta telibe. A 61. perc­ben Csoboth bal oldali szög­lete után a jobb oldalon ér­kező és őrizetlenül hagyott Mészáros lekezelte a labdát, és senkitől sem zavartatva a siófoki kapu bal oldalába lőtte a pécsiek második gól­ját. 2-0. Az utolsó percek­ben a pécsi csapatnak volt még két helyzete, de Túri és Dohány is hibázott a ke­csegtető helyzetben. (Már a mérkőzés első per­céiben lehetett látni, hogy imindkét csapat tart a má­siktól, és a védelmek meg­erősítésével volt elfoglalva. Ebben a játékrészben a sió­foki védelem könnyűszerrel hárította a pécsi támadáso­kat. A szünet után a pécsi csapat változtatott eddigi já­tékán, és a széleken futta­tott gyors támadásokkal si­került az addig szilárd hazai védelmet feltörni. Ezen a mérkőzésen vitathatatlanul a jobbik csapat nyert, de meg kell állapítani, hogy a szerencsével sem álltak ha­dilábon^ mivel egyigólos ve­zetésük alkalmával két eset­ben is csak a kapufa men­tette meg őket a góltól. Jók: Torna, Megyeri, Cso­both, Mészáros, ill. Horváth László, Olajos, Adi. Utánpótlás bajnoki mér­kőzés PMSC—Siófok 1-0 (1-0) Siófok, ÁG-pálya, 200 né­ző. V.: Ágoston. Siófok: Szappanos — Vö­rös, Sashegyi, Kiss 1-, Sülé — Tóth P., Takács Zs. (Csu- ti), Balogh, Lackovics — Molnár F., Tóth A. Edző: Pusztai László. Gólszerző: Vető. Jók: Bogyai, Paletta, Ko­sa, Vető, ill. Sashegyi, Ba­logh, Molnár Ferenc, Tóth Antal. Mindkét csapat nagy el­szántsággal küzdött, jó ira­mú és színvonalas volt a mérkőzés. Kiegyenlített já­ték folyt a pólyán. A látot­tak alapján két egyenlő ké­pességű együttes közül a vendégek szerencsés körül­mények között szerezték meg a győzelmet. Molnár József A további eredmények: Ű. Dózsa—Vasas 2-0 (1-0) Népstadion, 10 000 néző. V.: Nagy B. Alacsony színvonalú mér­kőzésen a kevésbé „álmos” Dózsa szerezte meg a győ­zelmet. Góllövő: Rostás (2). Rába ETO—Békéscsaba 6-1 (4-1) Győr, 10 000 néző. V.; Fe­kete. A jó iramú összecsapáson az első gólt a vendégek sze­rezték. Ezen aztán a győriek annyira „felpaprikázádtafc”, hogy egy hatosig meg sem álltak. Gólszerzők: Hlagyiik (3, egyet 11-estből), Ruíbold, Melis, Somogyi, illetve Ku- rucz. Bp. Honvéd—Ferencváros 0-0 (Népstadion, 20 000 néző. V. Németh. Az egyenrangú ellenfelek küzdelmébn egyik csapat sem érdemelt volna győzői­met. Tatabánya—Dunaújváros 2-0 (0-0) Dunaújváros, 3500 néző. V.: Bognár.. (Második félidei erőtelje­sebb játékával megérdemel­ten szerezte meg a győzel­met a vendég csapat. Gól- lövő: Váncze (2). Videoton—Haladás 3-0 (1~0) Székesfehérvár, 4000 néző. V.: Puhi. A Videoton szinte az egész mérkőzésen uralta a játé­kot, győzelméhez egy pilla­natig sem fért kétség. Gól­szerzők: Sallói (2), Wittman. MTK VM—Eger 6-1 (5-0) Hungária körút, 6000 né­ző. V. Hamar. Góllövlőlk: Boda (3), Szói- bert (2), Turner, illetve Fo­dor. Nagyszerű teljesítményt mutatott az MTK VM a va­sárnap . délelőtti matinén. Joggal zúgott a közönség vastapsa a találkozó végén. Az NB I. állása: 1. Pécs 2. Tatabánya 3. Ferencváros 4. Rába ETO 5. Videoton 6. Ü. Dózsa 7. Haladás 8. Vasas 9. Siófok 10. Békéscsaba 11. MTK VM 12. Bp. Honvéd 13. Debrecen 14. Dunaújváros 15. Zalaegerszeg 16. Eger 4 3 — 1 4-1 6 4 2 1 1 6-3 5 4 1 3 — 5-2 5 4 2 1 1 8-6 5 4 2 1 1 5-3 5 4 2 1 1 4-2 5 4 2 1 1 6-7 5 4 2 — 2 6-3 4 4 1 2 1 4-5 4 4 1 2 1 5-8 4 4 1 1 2 7-5 3 4 —' 3 1 3-4 3 4 1 1 2 4-6 3 4 1 1 2 3-8 3 4 1 — 3 5-6 2 4 — 2 2 2-8 2 Nemzetközi díjlovagló verseny Nyugat-Németországba kerül a „BB Kupa“ A pénteki kellemetlen esőt szombaton már valamivel jobb, vasárnap pedig a lo­vaglásra kimondottan alkal­mas idő váltotta föl. Mint váható volt, a BB Kupa nemzetköz! díjiovagl »verse­nyen szinte taroltak a kül­földiek, főként a nyugatné­metek. Ezúttal is bizonyí­tották, hogy díjlovaglásban valóban a világ lebjobbjai. A fő patrónus, a Balaton- boglári Mezőigazdasági Kom­binát értékes Zsolnay-por­NB 1-ben a kaposvári tonlsxoMők Újabb élvanalbeli együt­tessel gazdagodott Somogy. A Kaposvári Vasas férfi teniszcsapata tavasszal újoncként került föl az NB II-be, s tegnap leját­szotta utolsó bajnoki mér­kőzését is, amelynek ered­ménye imár nem is befo­lyásolta ezt — anélkül is megnyerte a bajnokságot. Az együttes hétvégi kettős hazai győzelmével maga­biztosan (bejutott a NB I- be. celán trófeát ajánlott föl a legnehezebb gyakorlat, az olimpiai nagydíj győztesé­nek. Erre ä versenyszámra szombaton délután került sor, a legjobbnak a nyugat­német bajnok, Gabriella Disterer bizonyult, így a fő­díjat ő vitte el. E három nap során a kül­földiek fölényébe mindösz- sze egyetlen hazai verseny­ző, a sokszoros magyar baj­nok, Dallos Gyula tudott be­leszólni. A, kaposvári Kövy András pénteken a közép- osztály küzdelmeiben még a legjobb magyalként szere­pelt, de a szombati ver­senynapon Golf és Legény nevű lovának korábbi sérü­lésié is kiújult, így a somo­gyi sportember vasárnap már civilben figyelte a töb­biek gyakörllafcait. Az ünnepélyes felvonulás­ra és megnyitóra — lovas­sportban egyáltalán nem rendhagyó imádon — vasár­nap a déli órákban került sor. Dr. Horn Péter, a Ka­posvári Mezőigazdasági Fő­iskola főigazgatója köszön­tötte a résztvevőket, majd sorban egymás után felhang­zott mind a négy ország himnusza (Jugoszláviáé, Ausztriáé, az NSZK-é és Magyarországé). Bgy vado­natúj zászló felavatására is sor került, ezt a versenytit­kára, Balázs József pécsi grafikus készítette. Dr. Mándi Barnabás nem­zetközi vesenybírót kértük meg, foglalja össze röviden a kaposvári verseny tapasz­talatait. — Az erőpróba minden szempontból azt jelzi — mondta —, hogy díjlovas- sportunk tovább fejlődött. Külön öröm számunkra, hogy ezúttal hazai környe­zetben is össze tudjuk ha­sonlítani a magyar élgárdát a világ élmezőnyébe tartozó nyugatnémet lovasokkal. Mindenképpen sikernek szá­mít, hogy van már egy lo­vasunk Dallos Gyula sze­mélyében, áki fel tudja ven­ni a versenyt a nyugatné­metekkel. örvendetes né­hány ifjúsági lovas fejlődése, akiknél azt reméljük, hogy a rendszeres versenyeztetés hatására még intenzívebben fejlődnek majd a jövőben. Mert ezt kívánná a hazai díjlovaglás egésze. Gyarmati László Területi labdarúgó-bajnokság Négy pontot szereztek csapataink LABDARÚGÓ NB II Bravúros győzelem Nagyatád—Paks 2-0 (1-0) Nagyatád, 400 néző. V.: Radó. Nagyatád: Szabó — Maró- ti (Molnár), Vidák, Deka- nics, Utasi — Fekete, Szi­geti, Kulcsár — Rácz, Csá­ti, Mohácsi. Edző: Nagy La­jos. Paks: Németh — Brego- vics, Horváth (Kun), Hor­váth P., Platz Z. — Erdé­lyi, Gyenis, Platz iP. — Pes­ti, Balogh (Krász), Kovács. Edző: Márkus József. 26. perc: Csáti beadását Krász 8 méterről a jobb al­só sarokba lőtte. 1-0. 33. perc: Platz P.-it, a 44. perc­ben Bregovicsot állította ki a játékvezető utánrúgásért. 87. perc: Csáti egy lepattanó labdát 18 méterről a jobb alsó sarokba' lőtt. 2-0. Az alacsony színvonalú és iramú mérkőzésen nehéz győzelmet aratott az Atád. A hazaiakból senki, a ven­dégek közül Németh, Gye­nis, Erdélyi és Kovács ját­szott jól. Nagyatád ifi—Paks ifi 3-1 Harsányi Zoltán Marcali—Boly 2-1 <1-1) Marcali, 900 néző. V. : Pauer. Marcali: Dombóvári — Hajdú I., Héder, Hajdú 11., Mészáros — Borsfái (Bux- baum), Czuczka, Varga L., Kiss — Takács (Krénusz), Hadászi. Edző: Fuisz János. Bóly: Bocz — Papsity, Macsai (Tóth), Panta, Fitt — Schneider, Halmai (Dará­nyi), Frödling — Nagy, Lingl, Bohner. Edző: Weisz- pért József. A hazai csapat egy kor­szerű támadás során Varga L. révén megszerezte a ve­zetést, már a 3. percben. Nem sokáig örülhetett azon­ban a szép számú közönség, mert Lingl hamarosan egy „talált” góllal egyenlített. A 48. percben viszont Hajdú I., fejesével megszerezte a győ­zelmet jelentő gólt a Mar­cali. Az együttes különösen a második félidőben nyújtott jobb teljesítményével — ki­váló játékvezetőkkel — meg­érdemelten szerezte meg el­ső győzelmét. Jók: Kiss, Hajdú I., Varga L., illetve Lingl, Hohner. Marcali ifi —Bóly ifi 6-4 Beke Sándor Sellye—Honvéd Táncsics SE 5-0 (2-0) Sellye, 600 néző. V.: Al­bert. Sellye: Hirt — Golubics. Vass, Lábricz, Király — Kú­ti (Bíró), Tóth, Kiss — Ma- toricz (Pandur), Feifer, Fe­kete dr. Edző: Bán László. Honvéd Táncsics: Takács — Héregi, Virágh, Vilovácz (Kádár), Vidák — Göbölös, Illés, Gilitsch, Tukerics (Bekkel) — Tigyi, Kovács. Edző: Nagy Előd. A végig jó iramú mérkő­zésen magabiztos játékkal ilyen arányban is megérde­melten győzött a hazai csa­pat. Góllövők: Feifer (2), Kiss, Fekete dr., Matoricz. A további eredmények: D. Vasas—MÁV NTE 3-4, PVSK—DVMSE 3-0, Mohács —Siklós 2-0, Kisdorog—Szi­getvár 0-1, Mázaszászvár— Bonyihád 1-0. A bajnokság állása: X. Mohács 3 2 1 — 3-0 5 2. Sellye 3 2 — 1 8-3 4 3. Nagyatád 3 2 — 1 4-2 4 4. Máza­szászvár 3 1 2 — 6-5 4 5—6. Bóly 3 2 — 1 5-4 4 MÁV NTE 3 2 — 1 5-4 4 7. Marcali 3 1 2 — 2-1 4 8—9. Paks 3 1 1 1 3-3 3 Szigetvár 3 1 1 1 3-3 3 10. PVSK 3 1 — 2 3-2 2 11. Kisdorog 3 — 2 1 0-1 2 12. Siklós 3 — 2 1 3-5 2 13. Bonyhád 3 1 — 2 1-3 2 14. Dombóvári VMSE 3 — 2 1 0-3 2 15. Táncsics SE 3 — 2 1 0-5 2 16. Dombóvári Vasas 3 — 1 2 5-7 1 Somogyi hírcsokor Az NDK-ban, Drezda kör­nyékén rendeztek a szocia­lista országok sportolói szá­mára tájfutóversenyt. Pavlo- vics Gábor (K. Rákóczi) a magyar válogatott tagjaként az ifjúságiak mindhárom napi küzdelmében a leg­jobbnak bizonyult. * * * Budapesten került sor a felnőtt országos egyéni ököl- vívó-bajn okség sete j tezőir e. A Kaposvári Dózsából Ár­vái Rudolf és Szántó Lász­ló vívta ki az országos baj­nokságon való szereplés jo­gát. Óvári Sándornak és Ra­dó Lászlónak a II—III. osz­tályú országos bajnokságon lesz még lehetősége a javí­tásra, a továbbjutásra. * * • Sikeresen szerepelnek a K. Rákóczi utánpótláscsapa­tai az NB-s ifjúsági és ser­dülő bajnokságban. A ser­dülők legutóbb a BVSC el­len l:l-es döntetlent értek el. A gólszerző: Lalklia volt. Az ifjúságiak 2:1-re nyertek, a gólokat Zab és Rituper lőtte. Totó A telitalálatos szelvény: x, 1, x, 2, 1, x, x, 1, 1, 1, 1, x, 2+2. Kaposvári Rákóczi— Nyíregyháza 1-0 (1-0) Nyíregyháza, Vasutas-pá- íya, 3000 néző. V.: Mester (Kendi, (Csáki). Kaposvári Rákóczi: Hor­váth — Kurdi, Deákvári, Petrák, Kraft — Prukner, Bócz, Bíró, Meksz — Murai, Magyar. Edző: Csordás Ist­ván. Nyíregyházi VSSC: Rab- csák — Szobonya, Szikszai, Boda, Drobni — Gere, Ko­vács, Buzsik — Honti, Lá- czi, Csehi. Edző: Ubrakovics Mihály. Csere: Murai helyett Mi- hovecz az 57., Honti helyett Hidegh az 58., Láczi helyett Huszák a 73., és Bócz he­lyett Riczu a 75. percben. Gólszerző: Meksz a 35. percben. Szögletarány: 6-1 (4-1) a Nyíregyháza javára. 35. perc: a nyíregyházi vé­dők nagy hibájából a felező­vonaltól Meksz megiramo­dott a jobb összekötő helyén, majd a támadást kísérő Mu­rai elé játszott; a csatár jól ívelt be középre, az üre­sen maradt Meksz öt mé­terről a kapu közepébe fe­jelte a labdát. Az érdeklődéssel várt mér­kőzésen az első perctől az Utolsóig küzdelmes játék folyt. Néhány kihagyott nyírségi próbálkozás után egyre jobban belemelegedett a kaposvári csapat, átgon­doltan szőtte támadásait, gyakran hozta zavarba a nyíregyházi védelmet. A for­dulás után a Rákóczi lát­hatóan „ráült” az eredmény­re, de jól szervezte védeke­zését, és a szétesett hazai csapatjáték következtében olykor gyors ellentámadások­ra is futotta az erejéből. A hazaiak görcsösen igyékez- tek, de támadáskor képtele­nek voltak a kaposvári há­lóba találni. így egyetlen — megérdemelt — találat dön­tötte el a két pont sorsát. Jók: Deákvári, Petrák, Meksz, Murai, illetve Boda, Gere. Kovács György Az NB II további eredmé­nyei: SZEOL-Délép SE—Metri- pond 1-1 (1-0), Szarvas— Ganz-Mávag 1-2 (1-1), Szol­nok—Salgótarján 2-1 (1-0), Saekszárd—Nagykanizsa 4-2 (1-1), Baja—Ózd 3-1 (2-0), Bp. Volán—Budafok 2-1 (1-0) Diósgyőr—Vác 0-0, Keszthely—Veszprém 1-2 (1-1), Csepel—Komló 5-0 (5-0)

Next

/
Oldalképek
Tartalom