Somogyi Néplap, 1981. július (37. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-07 / 157. szám

■4 Nemzetközi crossverseny A 39 is A műit heti kaposvári nemzetközi motocrossverseny utón e hét végén Kískun- laoházán találkoztak a ha­zai élmezőny crossozói, a környező nemzetek sporto­lóival kiegészülve, hogy harcba szánjanak a helyezé­sekért. A nyíregyházi erőpróba külön érdekessége volt, hogy a szóló motorkerékpárosok mellett oldalkocsisok is ösz- szemérték az erejüket. A legrangosabb hazai moto- crossparádénak elkönyvelt versenyen a kaposváriak is indultaik, de nem „vágtak vissza” a laeháziaknak — a múlt heti távolmaradásért. A három kaposvári első osztályú versenyző közül ketten rajtoltak, mivel Ko­máromi István ugyanebben az időpontban az NDK-ban szerepelt, egy rangos nem­zetközi versenyen. így ő nem tudott ott lenni a ha­zai pályán. Németh Kornél viszont ott volt. A rende­zők fölrúgva minden hagyo­mányt a magyar bajnoknak nem engedték meg, hogy a szokásos 1-es rajtszámmal induljon, hanem a 39-es szá­mot adták neki. Németh azonban bebizonyította, hogy nem a rajtszámon mú­lik ... A kaposvári küldöttség „tűkön ült” a verseny egész időtartama alatt, ugyanis Németh Kornél Husqvarna motorjába ideiglenesen egy selejtes, de még használha­tó alkatrészt építettek be. Szerencsére a motor ezúttal „állta a sarat”, így gazdája bemutathatta tudását. Rajtja mindkét futamban mérsékelt volt, mivel igyekezett kerül­ni az indulásnál szokásos tumultust és tülekedést; né­hány kör után azonban már az élre tört, s ezúttal sem tudta egyetlen versenyző sem veszély ezt etni győzel­mét. A hazaiak „üdvöské­je”, Gyurásziik parádésan kezdett, de gyújtáshiba mi­att ki kellett állnia. Rofrics Károly, a másik kaposvári fiú az erősebb motorok kategóriájában in­dult, s újra hadilábon állt a szerencsével. Az edzésen egy ártalmatlannak ható helyzetben bukott, s így a versenyen már sérülten állt rajthoz. Ennek ellenére a 39 induló közül az első futam­ban. jó teljesítményt nyújtva a 10. helyen végzett A má­sodik futamban a 7—8. he­lyen motorozott, amikor láncszakadás miatt kényte­len volt föladni a további küzdelmet s így az összesí­tésben nem érhetett el ér­tékelhető eredményt. Ebben a kategóriában egyébként érmeket ,.arattak” a külföl­diek. A legjobb magyarnak a hazai lacházi Borka János bizonyult kinek vadonatúj Suzuki j a csődöt mondott a verseny előtt, s így egy öreg CZ-vel igyekezett lépést tar­tani a mezőnnyel. A hato­dik helyen végzett. A somogyi crossozók egy kicsit már az októberben Kaposváron sorra kerülő or­szágos csapatversenyre ké­szülnek. Az igen rangos sporteseménynek ígérkező erőpróbán minden bizony- myal Old Boy kategória is rajthoz áll az országos meg­hívásos öregfiúkversenyen, amelyre öt—tív évvel ezelőt­ti nagyságok jelezték rész­vételi szándékukat. A ver­seny helyszínét azonban még nem tisztázták, ugyanis a hangár-dombi pálya „ve­szélyben van”. Az illetékeseknek végre cse­lekedniük kellene, ha nem akarják, hogy a megye egyik legeredményesebb sportágá­ban megtorpanás legyen. Nyári Totó-kupa Kaposváron nyert a Siiíok A nyári Totó-kupa küz­delmeinek második forduló­jában a „Sárközi-csoport­ban” szereplő somogyi csa­patok közül kettő volt pá­lyaválasztó, s mindkettő megyénkben ellenféllel ta­lálkozott. A Táncsics SE a Siófokot látta vendégül, és a Balaton-partiak négy gól­jára mindössze egyetlen 11- es góllal válaszolt. Barcson a Kiss J. SE vendégszere­peit, és szoros mérkőzésen alulmaradt a hazai gárda. A VBKM Vasas Dombóvár­ra látogatott, s pontot szer­zett az NB Il-es hazaiaktól. Siófok—Táncsics SE 4:1 (3:0) Kaposvár, 200 néző. V.: Sárkány. Góllövők^ Szabó (2), Hor­váth, Fürtös, illetve Kiss E. (11-esből). Kiss J. SE—Barcs 3:2 (1:1) Barcs, 500 néző. V. Kovács Gy. Góllövők; Károlyi, Pál, Varga, illetve Kovács I., Nagy. VBKM Vasas—Dombóvár 1:1 (1:0) Dombóvár, 400 néző. V.: Egri. Góllövők: Horváth, illetve Varga I. (11-esből). Kiállít­va: Túrái (Dombóvár). Dunaújvárosi Építők— Szekszárdi Dózsa 4:3 (3:2) A csoport 1. Kiss .1. SE 2. Siófok 3. Dunaújv. Ep. 4. Barcs 5. K. Vasas 6. Dombóvár 7. Szekszárd 8. Táncsics SE állása: 2 2--------8-2 4 2 2--------6-2 4 2 1 1-6-5 3 2 1 — 16-4 2 2 — 2-3-3 2 2—1 12-5 1 2-------2 4-6 — 2-----!!-»­T eiitaiáSaldömping Egy híján ötven telitalá- latos szelvény volt a 27. heti totóban, így a „boldog nyer­tesek” csupán 34 608 forint birtokosai lettek. A 13 talá- latos szelvényeik 25 061, a 12-esek 900, a 11-esek 109, a 10-esek 32 forintot érnek. A telitalálatos szelvény: 2111212112121 +1­Wimbledoni Asz Björn Borg a teniszkirály. Ehhez kétség immár 1976 óta nem fér, amikords elfoglalta a wimbledoni trónt. Ötször bizonyult a legjobbnak a nem hivatalos világbajnok­ságnak elkönyvelt versenyen. Tavaly a döntőben találko­zott már a „tenisiarnűvész- nek” titulált John McEnroe- val, de akkor nyert. Nem úgy, mint most! A televízió jóvoltából számos ország — köztük hazánk — sportsze­rető közönsége is megte­kinthette az „álomdöntőt”: méltó volt hírnevéhez. s megfelelt a várakozásnak. Á stadion ban is megdőlt az 1979-es néaöcsúcs. s most 350 ezer fölött volt a fizető né­zők száma. S a nagy tömeg nem csalódott! Az első játsz­mában Borg a másodikban McEnroe, a harmadikban megint McEnroe, a negyedik­ben 22 percig tartó élvezetes és igen izgalmas, színvonalas összecsapáson újra ő dia- da lmaskodott. A király „trónfosztása” után Borg többek között ennyit mondott: „Semmi sem tarthat örökké... McEnroe győzelme jó dolog, használ a tenisznek, s amíg ilyen küzdelmes mérkőzése­ket vívunk, addig remélem, változatlanul ilyen népszerű marad kedvenc spor tom.. McEnroe rövid, lényeges véleménye: „Megnyertem Wimbledont, s ez most a legfontosabb.” Trónfosztás történt? So­kan így fogalmaznak, pedig — szerintünk — ez nem igaz. Csupán — kártyanyel­ven szólva — a királyt „el- vitte” az ász. Magasházi József a Rákóczi edzője A Kaposvári Rákóczi SE elnöksége és a labdarúgó- szakosztály vezetése Ma­gasházi Józseffel kötött há­rom évre szóló vezető ed­zői szerződést. A Szekszárdi Dózsa volt edzője három és fél év után válik meg Tol­nától. A szakedző a csapa t fölkészítését július 13-án kezdi meg. Magyar labdarúgók külföldön Lassan tisztázódik, hogy a külföldi szereplésre enge­délyt kapott magyar labda­rúgók közül ki hol játszik a jövő idényben. A legújabb hírek szerint Tóth András az Ű. Dózsa középpályása és Kocsis Ist­ván, a Bp. Honvéd védője a belgiumi Liersóhez szer­ződött. Ugyancsak Belgium­Osztályozó mérkőzések Kiesett a Szárszó Befejeződtek vasárnap a megyei bajnokságba kerülé­sért vívott osztályozó labda­rúgó-mérkőzések. Legna­gyobb meglepetésre a ko­rábbi biztos bentmaradó- kónit elkönyvelt Balatonszár­szó nem tudta sikerrel ven­ni az akadályt: Fonyódon kikapott a Balátonkeresztúr- tól, s az így jövőre a me­gyei bajnokságban küzdhet a pontokért. Szintén cso­portgyőztes lett a K. Köz­lekedési SE, a Kóthely és a K. Gazdász is, s így ez a négy csapat került föl a me­gyei osztályba. A vasárnapi eredmények: Zimámy—Lengyeltóti 0:7, K. Gazdász—Mesztegnyő 2:2, K. Közlekedési SE—Magyar- atád 4:2, Kéthely—Hetes 2:0, Balatonkeresztúr—Ba­latonszárszó 4:1. ban rúgja a labdát az 1981—82-es idényben Mar­tos Győző a Volán, és Koz­ma Mihály, a Bp. Honvéd volt futballistája. Mucha József (Ferencvá­ros) a belga Waregemhez írt alá, míg Bálint László az FC Brugesben két évet eltöltött' hátvéd a második ligás francia Toulouse-t vá­lasztotta új egyesületként. Fazekas Lászlónak még tart a szerződése az Antwerpen­nél, míg Müller Sándor ugyanebből a klubból való­színűleg az alicantei Hercu­les csapatához kötelezi el magát. Adorján az EB döntőben Vasárnap az NSZK-beli Abansibergben rendezték meg a 21 éven aluli salak­motoros európa-bajnoki kö­zépdöntőt A 8 ezer néző előtt lebonyolított futamok alapján, a magyar Adorján Zoltán a nyolc továbbjutó hely közül a negyediket sze­rezte meg 9' pontjával, amely az európa-bajnoki döntőbe jutást biztosította számára. Az első helyezett az amerikai Móráin lett 15 ponttal Az Európa-bajnoki arany­érmet és a helyezések sor­sát eldöntő versenyt a cseh­szlovákiai Slanyban július 18-án bonyolítják le. A KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZBAN július 23-án délután 17.30 és este 20 órakor EDDA MÜVEK ÚJ SKORPIÓ koncert Műsorvezető: Arató András. Jegyek kaphatók a jegyirodában, Kaposvár, Május 1. u. 8. Telefon: 11-103. (84909) JÚLIUS A nap 4.55 órakor kél és 20.43 órakor nyugszik; a hold 11.00 órakor kél, és 0.11 órakor nyugszik. KEDD Apollónia A várható időjárás: Felhősödés, néhol futó zápor, élénk északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, kedden 24 és 28 fok között alakul. A távolabbi kilátások (szombatig): az időn­ként megnövekvő felhőzet elszórtan kisebb zá­porok, zivatarok. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 27 és 32 fok között lesz. A Balaton vizének hőmérséklete Siófokon tegnap délelőtt ll órakor 20 Celsius-fok. N YÁ R Keresem a főfő illetékest. Nincs sehol. Helyettese pedig a nyári szabadságát tölti. — Akkor most ki a legnagyobb „fej” a vállalatnál — kérdem. — Attól függ, milyen ügyben — hangzik a titkárnő válqsza. — Panasz. — Tessék talán az újsághoz fordulni. — Onnan beszélek. — Ja?!... Augusztusban már bent lesz az igazgató elvtárs. Addig meg ráér, nem?! Különben is harminc nap az ügyintézési határidő ... L 3 — Koneertkőrútra indult a kaposvári KiLlián György Ifjúsági és Üttörő-művelődé- si Központ fúvós-zenekara. Háromhetes turnéjuk során Fehérvári József karnagy vezetésével Keszthelyen, Balatonszárszón és Siófokon szórakoztatják az üdülőven­dégeket. — Tisztelet a mesternek címmel nyílt meg vasárnap Kapuváron — a művész szülővárosában — Pátzay Pál volt tanítványainak " ki­állítása. E 24 művész har­mincnál több alkotását fel­vonultató tárlattal avatták a rábaközi kisváros kiállitóter- mét. — Moszkvai vendégek ér­keztek tegnap a Somogy me­gyei Patyolat Vállalathoz. Az Ipari Minisztérium meg­hívására hozzánk látogató két moszkvai szakember, Viktor Volkov és Anatolij Loktionov két napig tanul­mányozza a tisztítóüzemeket és a Patyolat-szalonok szol­gáltató tevékenységét. — Magyar újítások — Rosztovban. Szolnok megye lsz-ei önálló kiállítást ren­deznek a szovjet városban július 22—28. között. Több mint ötven újítás műszaki dokumentációját mutatják be — olyanokat, amelyek bármelyik mezőgazdasági nagyüzemben kivitelezhe- tők. — Rádióiránymérö-bajnok­ságon 80 úttörő versengett vasárnap az Oroszlány szom­szédságában fekvő Majk- pusztán. 19 megye és Buda­pest legjobb csapata mérte össze tudását a kilenced­szer megrendezett országos vetélkedőn. — Fölújítják a zákányte- lepi általános iskola napkö­zi otthonát. A terv szerint szeptember elejére végeznek a nyolcszázezer forint érté­kű munkával a csurgói költ­ségvetési üzem dolgozói. A szülők is segítenek, társa­dalmi munkában. — Üjabb hibridet állitanak elő a kutatók Kalocsán, a hazai fűszerpaprika-neme­sítés központjában. A kivá­lasztott törzseket most „há- ziasítják”. Az új fajta alkal­masabb az intenzív nagyüze­mi termelésre, a gépi beta­karításra. Szerkesztőség! ügyelet este 8-ig Telefon: 11-510 80 évve! ezelőtt, 1901, július 7-én született Budapesten — és 57 éves ko­rában, 1958-ban halt meg Berlinben — Székely János író, költő és filmíró. Első verse — Üzenetek a csend­ben, 1919 — a Tanácsköztár­saság idején Kassák Lajos „Ma” című lapjában jelent meg . . . Az ellenforradalom elől Bécsbe emigrált, majd Berlinben telepedett le, s a Kote Fahne munkatársa lett. Irodalmi pályája során min­dig az elnyomottak szemszö­géből ábrázolta a világot: a haladás mellett, a társadalmi igazságtalanságok ellen szállt síkra. Első háborúellenes filmje, az 1923-ban bemuta­tott A névtelen hősök nem várt sikert aratott. Több mint két tucat filmet írt az UFA-nak, köztük az első európai hangosfilmet, a ma­gyar tárgyú Vasárnap dél­utánt (1929), amelynek for­gatókönyve a film nyomán — két kiadásban — nyomta­tásban is megjelent. A hit­leri fasizmus elől az Egye­sült Államokba emigrált; an­tifasiszta filmje, az Arise, Mylove 1940-ben elnyerte az Oscar-dijat. Baloldali nézetei miatt. Szé­kely János az Egyesült Ál­lamokban feketelistára került — ezért 1950-ben New York­ból Mexikóba költözött, majd 1956-ban elhatározta, hogy hazatér. Sajnos, útközben Berlinben súlyosan megbete­gedett, s így hazájába már csak kórházban irt verses kötetének —- Útban hazafelé — néhány írása érkezett meg. Hamvait 1965-ben hoz­ták haza Budapestre. — Csehszlovák diákok ér­keztek Csurgóra a szakmun­kásképző intézetbe. Vasár­nap 34 tanuló jött a testvé­ri országból, hogy Dél-So- mogy gazdaságaival ismer­kedjen, s ugyanennyi ma­gyar fiatal utazott Bmóba a traktorgyárba. — Disznóölő kést rántott elő egy Miamiba látogató turistacsoport buszára fölké- redzkedő férfi, értéktárgyaik és pénzük átadására kény­szerítve az utasokat. A jó idegzetű turisták a kézi tusa alatt eldugták nagyobb cím­letű bankjegyeiket, a kedé­lyes rabló igy „nehéz idő­ket élünk” felkiáltással, ám csekély zsákmánnyal távo­zott. — A kaposvári Csiky Gergely Színházban augusztus 10-én 17.30 és 20 órakor: Hullámzó Bala­ton tetején. Solti Károly, Ma­darász Katalin. Mozsár Imre, Győri Szabó József, Lipcsey Edit. Budavári Lívia. A Csárdás zenekar kísér, Korényi István vezetésével. Műsorvezető: Horto­bágyi Judit. Rendező: Csemer Géza. Jegyek a jegyirodában kaphatók: Kaposvár, Május 1. u. 8. Telefon: 11-103. (84911) — A Zselic Áruház keddtől keddig akciójában búvárfelsze­relések, úszószemüvegek 30 szá­zalék. férfiszandálok 20 százalék engedménnyel kaphatók. (84960)

Next

/
Oldalképek
Tartalom