Somogyi Néplap, 1978. június (34. évfolyam, 127-152. szám)

1978-06-30 / 152. szám

GYÁSZJELENTÉS Métf fájdalomtól sújtva todat- )uk| hogy Imádott drága kisfiúnk, KALLÓ AKOSKA ti hónapos korában, mélységes fájdalmat hagyva maga után, sú­lyos közúti baleset következtében örökre eltávozott tőlünk. Július 1-én, szombaton de. 10 órakor a niklai temetőben helyezzük örök nyugalomra. Gyászolják: vigasztalhatatlan édesanyja, édesapja, bánatos kistestvére, nagyszülei és ki­terjedt rokonsága. < * * * Fájdalommal tudatjuk, hogy HERBAI ISTVANNÊ, volt kórházi könyvelő, hosszú szenvedés után elhunyt Temetése július 5-én, szerdán fél 4 órakor lesz a Keleti temetőben. A gyászoló család. • • * Fájó szívvel tudatom a Jóbará­tokkal és ismerősökkel, hogy sze­retett feleségem, SZILI ISTVANNÉ Berkes Rozália 19TB. Június 25-én elhunyt Teme­tése július 4-én du. fél 3 órakor lesz Kaposváron a Nyugati teme­tőben. Férje: Szili István. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mély gyászban mondok köszö­netét azoknak, akik egyetlen, drá­ga, szeretett férjem, ANTAL BERTALAN búcsúztatásán részt vettek. Külön köszönetét mondok a vasút dolgo­zóinak, a Somogy megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozóinak, a Kapos-bár dolgozóinak, az ismerő­söknek, a rokonoknak, a jó ba­rátoknak és a szomszédoknak. A gyászoló család és bánatos fe­lesége Vennék azonnal be­költözhető 2—3 szobás összkomfortos vagy összkomfortositható házat. Az épület álla­ga nem lényeges. Cím a kiadóban. (51605) Kaposváron a Bem u. 10. sz. egyszobás házrész eladó. Érdek­lődni mindennap 17 óra után és szombat, vasárnap. Angyal Ist­ván. (2045) Fonyódligeten a Vö­rösmarty U. 2fL. SZ. alatt partközeiben le­vő másfél szobás össz­komfortos családi há/ 130 n-öl telekkel be­költözhetően eladó Fizetési kedvezméry lehetséges. Érdeklődni a helyszínen szomba­ton és vasárnap, más­napokon Siófok. ll-008-as telefonon, Hargitai. (42254) Eladó Alsó-Bélatele- pen a Petőfi u. 6. szám alatt 200 n-Öl közművesített telek nyaralóval. Érdeklőd­ni minden vasárnap a helyszínen. (2049) Belváros központjá­ban I. emeleti négy­szobás komfortos ház­rész eladó. 2 szoba komfort azonnal el­foglalható. Érdeklőd­ni : Kaposvár, Katona József u. 5. (36599) Balatongyörökön a Szépkilátó soron a Petőfi u. 77. sz. tár­sas nyaraló építésére is alkalmas 315 n-öles telek eladó. Érdeklőd­ni hétköznap reggel 8-tól 660-238-as buda­pesti telefonon. (9753) Kadarkút nagyköz­ségben készpénzért, értéken alul, beköl­tözhetően, háromszo­bás ház eladó, 1000 n-öl beltelken. Nagy- családos tanácsi ve­vőki jelöléssel, OTP- kölcsönt igényelhet a vételhez. Tárgyal : Fi- lotás Sándor, Siófok, Puskás T. u. 4. Tel.: 10-980 (51614) Balatonlellén, a Pi­pacs sor 16. sz. alatt eladó kétszobás, el"- szobás, fürdőszobás, központi fűtéses la­kóház kétszobás nyári melléképülettel. ga­rázzsal. Szabad strand­hoz igen közel. Meg­tekinthető szomba­ton. Telefon : nappal 12-88, este 629. (40130) Balatonlellén négy­szobás, összkomfortos családi ház mellékhe­lyiségekkel, vízhez közel eladó. Közület- nek kisebb nyaraló­nak alkalmas. Balogh Bálint, Balatonlelle, Rákóczi üt 153. (51625) Berzencén, az állo­más mellett 521 n-öl telken szoba-konyhás ház eladó. Telekyné, Fonyódliget, Török Bálint u. 84. (516240 Háromszobás családi ház eladó. Balatonke- resztúr, Új Élet u. 36. Érdeklődni szombat, vasárnap egész nap. (51619) Kétszobás családi ház melléképületekkel, 1498 n-öl telekkel azonnal beköltözhető­en eladó. Hetes, Pe­tőfi u. 1. Levélcím : Gáspár Imre. 2022 Ta­hi, Villasor 2. (2029) Háromszobás, fel­újított családi ház el­adó beköltözhetően. Gázfűtés, garázs, pince van. Kaposvár, Dam­janich u. 37. Telefon: 14-504. (2034) Családi ház eladó. Kaposvár, Szigetvári u. 98/a, egész nap. (36587) Balatonfenyvesen ikertelek 265 négy­szögöl, kis faházzal, egyben és megosztva is eladó, fizetési köny- nyítéssel. Érdeklődni : Kaposvár, Füredi u. 66. Kovács János. (36591) UD írsz. Trabant gépkocsi eladó. Ér­deklődni Kaposvár, Damjanich u. 42—46 I. lph. 4. (2966) Vauxhall Victor 1980-ig vizsgázott új motorral — családi okok miatt — igényjo­gosultnak Jutányosán eladó. Siófok, Petőfi sétány 54/b. Telefon : 10-710 (42123) ZB-s Wartburg Lim. (két és fél éves) el­adó. Érdeklődni Ka­posvár. Jókai u. H/a, naponta du. fél öt után. (2027) Siófokon kétszobás öröklakás eladó. Bér­lakást megegyezéssel beszámítok, kizárólag fizetőképes vevő sze­mélyes megjelenését kérem. Puskás Tiva­dar u. 4. fdszt. 2. Időpont a 10-9ö0-as te­lefonon megbeszélhe­tő. (51615) Siófokon a Balaton­hoz 800 méterre fek­vő, 207 n-ölön levő háromszobás Össz­komfortos (plusz ga­rázs és fáskamra) la­kásomat elcserélném megegyezés alapján siófoki háromszobás összkomfortos, köz­ponti fűtéses, garázsos lakásért n—ni. eme­letig. Ajánlatokat a siófoki hirdetőbe. (42125) A Balatonboglári Állami Gazda­ság keres azonnali belépésre te­hergépkocsi-vezetőt, rakodómun­kást, gépjármű-villamossági mű­szerészt, valamint egy gyakorlat­tal rendelkező, legalább főiskolai végzettségű belső ellenőrt. Lakást biztosítani nem tudunk. Jelentkez­ni lehet a gazdaság központjában, a személyzeti osztályon. (40143) A Szövetkezeti Szállítási és Szolgáltató Vállalat Kaposvári Üzemegysége 2 gépkocsivezetőt és 2 autószerelőt keres felvételre. A jelentkezés helye: Kaposvár, Má­jus 1. u. 63. Telefon: 13-534 (36566) I 50 év — 50 százalék! A most 30 éves Népművészeti Vállalat 30%-kal olcsóbban kínál kedves vásárlóinak szebbnél szebb népművészeti árukat, szőtteseket, fafaragásokat, szőnyegeket, blúzokat. ön äs használja ki a kedvező alkalmat: június 26-a és július 8-a között vásároljon kijelölt budapesti és vidéki boltjainkban, amíg a készlet tart. NÉPMŰVÉSZETI ÉS HÁZIIPARI SZÖVETKEZETI VÁLLALAT 1100 Kaposvár, Május 1. u. 12. .Népművészeti és Háziipari Vállalat (9408) A NAGYKANIZSAI AFÉMSZ (Nagykanizsa, Lenin u. 7.) értékesítésre felkínál Irányár: lágyfagylaltgépet 82 000 Ft lágyfagylaltgépet 62 000 Ft 6 tégelyes fagylaltgépet 21 750 Ft 6 tégelyes fagylaltgépet 14 500 Ft Két és fél szobás la­kás készpénz+OTP át­vállalással eladó. Mar­cali, Berzsenyi u. 59. Fizetési kedvezmény­nyel. (51621) Kaposváron két és fél szobás szövetkeze­ti lakást vennék. Készpénzért + OTP- át vállalással. Béke- Füredi tömb előnyben. Ajánlatokat 2037. számra, a kiadóba. (2037) 'I Szobafestést, mázo­lást, tapétázást rövid határidőre vállalok. Pintér József kisipa­ros. Szekszárd. Tavasz u. 8. (42109) Esküvőiruha-köl- csönző nyílt a Délinél, nívós árukészlettel, vi­dékre is. Budapest XII., Greguss u. 6. (6i5t) Takarítást, ablaktisz­títást, lomtakarítást, üdülőtakarítást, napi takarítást vállal kis­iparos. Kozületnek is. Levélcím: Siófok, Béri Balogh Ádám u. 14. (42111) Kuplungtárcsa, fék, pofa felújítását csere­darabbal, autóküszöb, fémfékcső minden tí­pushoz kapható. Nagy­kanizsa, Corvin Ottó u. 3/b, Pataki Béla. (51611) Építkezők, figyelem ! Kőműves szakmában iparengedélyemet ki­váltottam. Mindenféle kőművesmunkát rö­vid határidővel válla­lok. Hucskó Bálint kő­műves mester, Zala, Petőfi u. 18. (Tabhoz 3 km-re) (51622) 10-es síkkötőgép bérbe kiadó. Czene Ferencné, Kaposvár, Dimitrov u. 4/b. (36575) Egy db 6 éves tehén sürgősen eladó, beteg­ség miatt. Érdeklődni: Töröcske. Gyöngyvi­rág utca 1. sz. alatt. (36558) Négyhónapos né­metjuhász kutyák törzskönyvi előjegy­zéssel eladók. Nagy­atád, Zrínyi u. 56. (40142) Némi készpénzzel rendelkező idősebb házaspár vagy egye­dülálló személy részé­re Kaposváron, kertes családi házban lakást biztosítunk. Ajánlato­kat: 36576^ számra, a hirdetőbe. (36576) 2 db nagyvánkos, egy dunyha, 5 db 2,30 méteres áthidaló, 1 db 200 literes olajoshordó pumpával eladó. Ka­posvár, Vörösmarty u. 20. (2040) NDK gyártmányú gyermekbabakocsi el­adó. Kaposvár. Hegy­alja u. 41. (36598) 1 db négyéves kijá­ró tehén választási bi­kaborjával együtt el­adó. Érdeklődni Se- gesd, Táncsics M. u. 23. (40162) BÚTOR ill Eladó modem kony­habútor mosogatóval. Fonyód, Szent István u. 71. (51623) Egyszemélyes reka­mié újszerű állapot­ban eladó. Kaposvár, Töröcskei u. 4. (36579) Agyak, sezlon, kis asztal, székek, sürgő­sen eladók. Irányár: 2 500 Ft. Mezősi, Ka­posvár, Zalka Máté u. 37. (36581) Másfél vagy két szo­bás, összkomfortos, üres lakást bérelne ér­telmiségi házaspár. Ajánlatokat: 36562. számra, a hirdetőbe kérek. (36562) Elektromos csónak­motor eladó. Megte­kinthető szombat és minden vasárnap. Ba- latonmária-fürdő. Dá­lia u. 6. Pataki Béla. (51610) Jó állapotban levő MTZ traktor, fűkaszá­val együtt eladó. Ha­rangozó László. Kis­bajom, Kossuth u. 91. (2041) HÁZASSÁG ' 175 cm • magas, 55 éves, elvált ács keresi jó megjelenésű, káros szenvedélytől men­tes nő ismeretségét házasság céljából, aki 7 éves kisfiának sze­rető anyukája lenne, és a gazdálkodást is kedveli. Kertes csalá­di házam van. Levele­ket: »-Megértés« jeligé­re, 36597. számra, a kaposvári hirdetőbe kérek. (36597) Forgalomkorlátozás Értesítjük a gépjárművezetőket, hogy Kaposváron, a Május 1. utcának a Kossuth L. utca és a Megyeház utt közötti szakaszán július 3-tól 25-ig gázvezetéket építünk A forgalom torlódásának elkerülése végett kérjük, hogy aki csak teheti, más útvonalon közlekedjék. A KÖGÁZ KAPOSVÁRI ÜZEME. (36605) Csiky Gergely Színház: 20 ára­kor: SYBILL. Sopronban. Kaposvár, Vörös Csillag: du. 5 órakor: HATTYÚDAL. Este 7 és 9 órakor: A DAL UGYANAZ MA­RAD. Szabad Ifjúság: de. 10, du. 4, 6 és este 8 órakor: MAGYA­ROK. Rákóczi mozi: du. fél 6 óra­kor: FEUER HAJÓ. Krénusz kert­mozi: este 8 órakor: INDIANKA- LAND ONTARlOBAN (14). Nagy­atád: du. 5 és este fél 8 órakor: EVANS DOKTOR TITKA. Marcali: MEGTALÁLTAK A 7. SZÁZADOT. BALATONI MOZIK MŰSORA Balatonboglár: este 8 órakor: AZ EZÜST TÖ KINCSE. Balatonföld- vár (fedett kertmozi) : este fél 8 és fél 10 órakor: TOL A FELEL­MEN (18). Balatonfenyves (fedett kertmozi) : este 8 órakor : A NÉ­MA DOSSZIÉ. Balatonmária: MAR EZ IS PROBLÉMA? (14). Balaton­lelle (fedett kertmozi) : este 8 és 10 órakor: POLICE PYTHON ÎS7. (16). Balatonszárszó: este 8 óra­kor: MEGHÍVÁS egy gyilkos VACSORÁRA (14). Balatonszemes (fedett kertmozi) : este 8 órakor : EGY ERKÖLCSÖS ÉJSZAKA (14). Fonyód (fedett kertmozi) : este 8 és 10 órakor: A JAVÍTHATAT­LAN. Siófok (teremmozi) : du. fél 6 órakor: robin HOOD NYILA. Este fél 8 órakor: SPANYOL TÁNCOSNŐ (16). Siófok (kertmo­zi) : este 8 órakor: A DOMINO­Jól szórakozhat, jól étkezhet a balatonboilári áfész vendéglátóhelyein BALATONLELLE: Lelle étterem (Zanzibar). Minden este tánczeme. BALATONIBOGLÁR: Hulláin presszó, estémként tánczene. Étterem, kerthelyiség, borozó. BALATONLELLE: Büfé, falatozó, borozó. (A móló sétányon). JAZVINA PUSZTA: Puszta csárda a 67-es út mellett. Tájjellegű borok, birkapörkölt. Parkírozás az udvarban. SZÖLÖSGYÖRÖK: Postakocsi csárda; egytálételek (bográcsgulyás, birkapörkölt, halászlé). Vásárlásában segít: BOGLÁRKA ÁRUHÁZ: ömkiszolgláló élelmiszer-, önkiszolgáló cipőosztállyaL LELLE ÁRUHÁZ: Műszaki osztállyal, fürdőszoba-berendezésekkel. Nagy komi eke ióvá laszték. KERESSE FEL BUTOR-, VAS-, ÜVEG-, VEGYI-HÁZTARTÁSI SZAKÜZLETEINKET BALATONBOG LARON! Kellemes szórakozási, jó vásárlást kívánunk! (40173) ELV (14). Zamárdi (fedett kert- mozi): este 8 és 10 órakor: PIE- DONE HONG-KONGBAN. TELEVÍZIÓ Budapest 1. 8.34: Műsorismertetés. 8.35: Té­vétorna. 8.40: Pedagógus tovább­képzés, 15.10: Pedagógus tovább­képzés.- 16.33 : Műsorismertetés. 16.35: Hírek. 16.40: A dzjsómon- kerámia világa. 17.00: Természet- barát. 17.20 : Játék a betűkkel. 17.45: A pécsi körzeti stúdió mű­sora. 18.15: Reklámműsór. 18.20: öt perc meteorológia. 18.25: Nyu­galmunk érdekében. 18.55: Rek­lám. 19.05: Esti mese. 19.20: Té­vétorna. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Michelso beiktatása. Tévéjáték. 21.30: Szülők, nevelők magazinja, 22.00: Delta. 23.00: Tv-híradó 3. Budapest 2. 20.00: Műsorismertetés. 20.01: Szabadár szabad az ár? 20.35: öt, perc meteorológia. 20.40 : Bar­tókról ... 21.35: Tv-híradó 2. 21.55: Reklámműsor. 22.00: Tolvajok és festmények. Olasz film. Jugoszláv tv 17.40: Magyar nyelvű tv-napló. 18.15: Játsszunk színházat! 18.45: Műkedvelők. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Jugoszláv show. 21.05: Éjszakák és nappalok. Filmsorozat. 22.20; Aranyborjú. Szovjet játékfilm. Osztrák tv 9.00 : Óvodások műsora. 9.30 : Orosz nyelvlecke kezdőknek. 10.00: Iskolateilevízió. 10.30: Seniorenklub. 11.00: Penelope. Filmkomédia. 17.30: Kicsinyek műsora. 17.55: Jó éjszakát, gyerekek! 18.00: Várjunk, amíg a papa jön .. . Rajzfilmso­rozat. 18.30: Mi. 19.00: Osztrák ké­pek. 19.30: Tv-híradó, kultúra, sporthírek. 20.15: Nonstop lehetet­lenségek. Filmsorozat. »»Didi, mint magándetektív.«* 21.05: Horizont. 21.50: Sporthírek. 21.55: Angelika és a szultán. Filmsorozat. 22.25: Hírek. KOSSUTH RADIO 4.25: Jó reggelt! 8.00: Hírek. Időjárás. Műsorismertetés. 8.25: A vér titkai. 8.35: Barokk muzsi­ka. 9.34: Szólj síp, szólj! 9.53: Lottósorsolás. 10.00: Hírek. Idő­járás. 10.05: Ne sírj! 10.25: Éjféli dúdolgatás ablakomból. 10.30 : Komlóssy Erzsébet és Faragó András énekel. 10.59: Lottóered­mények. 11.00: Gondolat. 11.45: Dalok a szovjet hazáróL 12.00 : Déli krónika. Lottó. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Reklám. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Népdal­csokor. 13,57: Kóruspódium. 14.08: Hatteras kapitány. 15.00: Hírek. Időjárás. 15.10: Zenekari muzsika. 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: Útközben. 16.05: Gondolat-. jeL 17.00: Hírek. Útközben. 17.07: Reklámkalauz. 17.10: Eileen Farell és Alfredo Kraus énekel. 17.40: Tipegő. 18.00: Külföldről érkezett . 18.25: Mai könyvajánlatunk. 18.28: Hallgatóink figyelmébe. 18.30: Es­ti magazin. 19.15: Dvorzsák: IX. szimfónia. 20.00: A békés idők harcosa. 20.58: Beszéljünk Liszt Ferencről! 21.34: Láttuk, hallot­tuk. 22.00: Hírek. Időjárás. 22.15: Sporthírek. 22.20: Tíz perc külpo­litika. 22.30 : Dmitrij Baskirov Schumann-zongoraestje. 24.00: Hí­rek. Időjárás. 0.10: faóták. 0.25: Himnusz. 0.30: Vízjelzőszolgálat. PETŐFI RADIO 4.25: Reggeli zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás. 8.05: Johann Strauss polkáiból és keringőiből. (Közben: 8.20: Világtörténelem dióhéjban. 8.30: Hírek.) 9.00: Rej­tőzködő ellenségünk: a kéndioxid. 9.15: Népdalok, néptáncok. 9.51: Reklám. 9.53 : Lottósorsolás. 10.00 : Zenés műsor üdülőknek, li.50: Falusi változások. 12.00: A Bu­dapesti Koncert Fúvószenekar ját­szik. 12.30: Hírek. 12.33: Magyar előadóművészek lemezeiből. 13.30: Csillagok, csillogjatok . . . ' 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Kettőtől ötig. 17.00: ötödik sebes­ség. 18.00: Vers és beat. 18.19: Könnyűzene — hangszerszólók. 18.30: Hírek. 18.33: Zenés játékok­ból. ,19.19:' Reklám. 19.24: jó estét, gyerekek! 19.34: örökzöld dalla­mok. 20.30: Hírek. 20.33: Böbe Gáspár Ernő népi zenekara ját­szik, Balázs Erzsébet nótákat éne­kel, Jáger Balázs János gordon- kázik. 21.15:- Nyugaton a helvzpf változatlan. 22.30: Hírek. 22.33: Havanna, 23.13: Dzsesszfelvétele- inkből. 24.00: Hírek. Időjárás. 0.10: Idegen nyelvű vízielzőszolgálat. 3. MŰSOR 14.00: Hírek. 14.03: Műsorismer­tetés. 14.05: Szimfonikus zene. 15.10: Ady Endre: Életem nyi­tott könyve. 15.29: Lengyel művé­szek operafelvételeiből. 16.00: Hí­rek. 16.03: Jacob Wemer orgona- estje. 17.3H: A bizományi. 18.01: A világgazdaság hírei. 18.06: Pégi kórusmuzsika. 18.40: Holnap köz­vetítjük... 19.15: Gitárral ango­lul. 19.36: Hírek. 19.33: Dzsesszfel- véteieinkből. 20.05: Mozart-művek. 21.34: Donizetti operáiból. 22.lt: TU zenei irányzatok. 23.00 : Hír»v. Időjárás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom