Somogyi Néplap, 1977. június (33. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-17 / 141. szám

I Sporthírek, sporteredmények Péntektől péntekig bdathesz Imre távozik a Rákóczitól Németh Lajos az új vezető edző A Rákóczi SC elnöksége a labdarúgó-bajnokság befeje­zése után azzal a kéréssel for­dult az MLSZ-hez, hogy já­ruljon hozzá Mathesz Ivire vezető edzővel történő szer­ződésbontáshoz. A szövetség intéző bizottsága — megvizs­gálva a körülményeket — úgy döntött, hogy méltányolja a kérelmet, és hozzájárul Ma­thesz Imre vezető edző megbí­zatása alóli fölmentéséhez. Így a sportkör és az edző, közös megegyezéssel, végleg felbon­totta szerződését, amely ere­detileg csak egy év múlva járt volna le. Ezzel egyidőben tárgyalások folytak az új vezető edző sze­mélyéről. Megszületett a dön­tés. Az egyesület kétéves szer­ződést kötött Németh Lajos­sal, a Videoton szakedzőjével, aki hosszú évekig Kovács Fe­renc segítőtársa volt Székes- fehérváron. Az új tréner jú­lius 1-től irányítja a Rákóczi felkészülését. A játékosok jelenleg sza­badságukat töltik. Július 4-én kezdődik meg ismét a munka. Márton és Patyi bejelentette, hogy visszavonul, Mester pe­dig a távozás gondolatával foglalkozik. A többiek marad­nak. Az új keret kijelölése természetesen még nem tör­tént meg. Az NB I-ben az át­igazolás július 20-tól 25-ig tart. Az erősítéssel kapcsolat­ban most folynak a tárgyaié sok. Annak eredményeiről természetesen tájékoztatjuk olvasóinkat. A területi labdarúgó-baj­nokságban befejezéshez köze­lednek a küzdelmek. Az utol­só forduló előtt még mindhá­rom csoportban két-két baj­nokesélyes van. Jelenleg Tás­ka, Lakócsa és Zimány áll az élen. A végső döntés tehát az utolsó fordulóra marad. A va­sárnapi forduló eredményei: Kaposvári csoport: Hetes— Patalom 2:3, Mesztegnyő— Igái 5:2, Böhönye—Somogy- sárd 0:4, Somogyjád—Nagy­berki 5:2, Nagybajom—Zimány 1:2, K. Gazdász—Memye 0:0, K. V. Lobogó—Kiskorpád 4:1. 1. Zimány 44 pont, 2. Mernye 42 pont. Balatoni csoport: Kötcse— Balatonszárszó 0:2, S. ME- DOSZ—Balatonendréd 1:2, Karád—Táska 1:5, Balatonbe- rény—Szőlősgyörök 2:0, Nagy- berény—Balatonszentgyörgy 4:0, Buzsák—Balatonföldvár 1:2, Zamárdi—Ordacsehi 5:1, Kéthely—Balatonfenyves 3:1. 1. Táska 45 pont, 2. Balaton­földvár 44 pont. Dráva csoport: Felsőbogát— Tapsony 4:3, Bolhás—Vése 3:1, Szabás—Homokszentgyörgy 3:3, Somogyi B. SE—Somogy- tarnóca 2:4. Somogyudvarhely —Lakócsa 2:5, Szenyér—Ne- mesvid 0:1, Péterhida—Nagy­atád II. 2:1. 1 Lakócsa 40 p., 2. Bolhás 40 p. • * • Az országos ifjúsági atléti­kai csapatbajnokság soron következő fordulójában talál­koztak egymással Kaposváron Budapest I., PMSC, Baranya, Tolna és Somogy megye után­pótlás korú atlétái. A mező­nyök ezúttal is foghíjasok vol­tak. Egyik csapat sem tudott teljes létszámmal megjelenni. A kétnapos versenyen öten érték el az aranyjelvényes szintet. Sajnos, somogyi ver­senyző nem volt közöttük. Me­gyénk atlétái közül verseny­számonként az alábbiak érték el a legjobb somogyi ered­ményt : Nők: 400 m: 10. Magyar E. 65.2. 200 m: 2. Vadas 26.4. 1500 m: 11. Horváth Zs. 6:03.4. 300 m gát: 5. Takács K. 49.5, 800 m: 6. Magyar E. 2:26.9. Ma­gasugrás: 6- Sántha 160, ge­relyhajítás 5. Geiger 36,08. Fiúk: 100 m: 2. Takács Z. 11.5, 4. Francz 11.6. 400 m: 3. Lukács 52.1, 1500 m: 12. Molnár 4.34.0, 200 m: 5. Francz 23.4, 800 m: 4. Átó 2:01.5,, 4x400 m váltó: 2. So­mogy (Takács, Ludán, Francz, Átó) 3:32.1. Magasugrás: 8. Hartai 180, Távolugrás: 2. Lu­dán 647, Diszkosz: 7. Zsala- kó 38,04. 4x100 m váltó: 2. Somogy (Takács, Lukács, Francz, Ludán) 45.0. A két versenynap után a férfiak pontversenyében So­mogy megye 40 ponttal a 4., a nőkében pedig 51 ponttal az 5. helyen állnak. A tavaszi idény végeredménye 1. B.-boglár 4 4 — 2«: 8 8 2. Videoton 4 3 1 24:12 6 3. Bányaip. Int. 4 2 2 16:20 4 4. VBKM Vasas 4 1 3 14:22 2 5. Bakony V. 4 — 4 8:28 — Tóth István, a VBKM Vasas játékosa. Befejeződött az úttörő-olimpia A szerdai teljes versenynap után tegnap már csak a ko­sárlabdázók küzdöttek a te­rületi úttörő-olimpián a to­vábbjutásért. Eredmények: Fiúk: Baranya—Fejér 53:39, Baranya—Somogy 49:25, Ba­ranya—Tolna 54:4, Fejér—So­mogy 51:43, Zala—Fejér 47:43, Zala—Tolna 52:13. Nyolc ponttal Baranya lett az első. A somogyiak 5 pont­tal a 4. helyen végeztek. Leányok: Baranya—Somogy 30:14, Baranya—Tolna 34:32, Fejér—Somogy 46:14, Fejér— Tolna 45:8, Zala—Fejér 53:39, Zala—Somogy 36:13. 1. Zala megye 8 p., 4. Somogy 4 p. Adósak maradtunk a fiúk kézilabda második napi ered­ményeivel. Baranya—Fejér 12:12, Somogy—Baranya 16:12, Baranya—Tolna 17:15, Fejér— Somogy 18:17, Fejér—Tolna 23:19, Somogy—Tolna 24:23, Zala—Tolna 25:16, Zala—So­mogy 24:18. Fejér megye lett a döntő győztese 7 ponttal. A Somo- gyot képviselő bogiári fiúk 4 pontot szereztek és a t he­lyen végeztek. A 200 m döntője. Vadas Csilla (jobbról) a második ezüstér­met szerzett. Az MHSZ könnyűbúvárai Egerben versenyeztek a Bor­nemissza Kupában. Gyermek és serdülő korosztályok uszo­nyos úszóversenyén a kapos­váriak az alábbi számokban értek el figyelemre méltó eredményeket. Leányok: 100 m gyermek uszonyos úszás: 3. Tóth Kata­lin 1:03.2, 4x50 m gyermek uszonyos váltóúszás: 4. Kapos­vár (Tóth K., Horváth H., Tóth M., Tóth Gy.) 2.10.0. Fiúk: 4x100 m serdülő uszo­nyos váltó: 2. Kaposvár (Vö­rös, Vajdai, Kishonti, Csordás) 3:49.4. A versenyben 13 klub 250 részvevője között a kapos­váriak összesítésben a 7. he­lyen végeztek. • * • A kaposvári ifjúsági atléti­kai versenyen kívül a serdü­lő A korcsoportos atléták Pé­csen, a B korcsoportosok pe­dig Szekszárdon indultak te­rületi összetett bajnokságon. Somogyot mindkét helyen a megyei sportiskola versenyzői képviselték. A fiatalok négy-, öt- és nyolcpróbában verse­nyeztek. A lányok közül Sán­tha Zsuzsa, Geiger Ágnes, Hemecz Zsuzsa, Szakály Éva, fiúk közül Kisiván István, Szabó István, Molnár József, Gyimesi Csaba, Völgyi Attila, Jancsurák József, Endre Ist­A SOMOGY MEGYEI ÁLLATTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG (Kaposvár, Beloiannisz a. L) azonnali belépéssel fölvesz g^ors* és gépíró adminisztrátort Jelentkezes : az intézmény személyzeti vezetőjénél. (19175) ván és Berényi Ervin ért el jobb eredményt. • "* • A déli járások között ha­gyományos atlátikai csapat- bajnokság első fordulóját Nagyatádon rendezték. A nagyatádi, a marcali és a bar­csi járás atlétáinak összecsa­pásain versenyszámonként az alábbiak nyertek: Serdülő leány: 100 m: Kiskó (Nagyatád) 13.7. 600 m: Bátori (Barcs), 1:57.8. Távolugrás: Kurdi (Nagyatád) 436. Kis- labdahajítás: Böröcz (Marcali) 46,50. Serdülő fiúk: 100 m: Kősze­gi (Nagyatád) 12.0. 1000 m: Lehel (Marcali) 2:48.4. Távol­ugrás: Jurás (Marcali) 600. Kislabdahajítás : Bíró (Mar­cali) 72,5. Ifjúsági leány: 100 m: Ver­ba (Marcali) 13.0. 400 m: Űj- ságh (Marcali) 66.8. 800 m: Marton (Nagyatád) 2:55.7. Tá­volugrás: Nyárádi (Nagyatád) 475. Magasugrás: Ölti (Mar­cali) 145. Súlylökés: Ölti (Marcali) 11.76. 4x100 m: Nagyatád 55.0. Ifjúsági fiúk: 100 m: Ler- ger (Marcali) 11.7. 400 m: Bosnyák (Marcali) 55.5.1500fn: Sárdinecz (Nagyatád) 4.35.1. Súlylökés : Szloboda (Marcali) 12,57. Távolugrás: Bosnyák (Marcali) 649. Magasugrás: Retter (Barcs) 175. 4x100 m: Marcali 47.7. * * • A tenisz NB Ill-ban az utolsó fordulóra került sor. Eredmények : Balatonboglár—Bányaipari Kutató Intézet 7:2 Gy. : Berkes, Bokor, Sziládi, Harmat S., Novák, valamint a Berkes—Bokor és a Sziládi— Harmat S. páros. Bányaipari Kutató Intézet— VBKM Vasas 6:3 Az egyéni számokban csak Tóth tudott győzni. Mérkőzést nyert az Ács—Tóth és a dr. Csákabonyi—Veres páros is. Mint hírül adtuk, a csur­góiak autóbuszának meghibá­sodása miatt elmaradt a Tab— Csurgó megyei bajnoki labda­rúgó-mérkőzés, amelyet most, szerdán lejátszottak Tabon. A találkozó — meglepetésre — a vendégek győzelmével vég­ződött. 200 néző előtt, Auman játékvezetése mellett, már az első félidőben megszületett a 2:l-es végeredmény. A talál-, kozó közepes színvonalon mozgott, s a lelkes csurgóiak megérdemelten jutottak a két ponthoz. Góllövők: Harmadás, Fias (öngól), illetve Kovács. Az ifjúsági mérkőzésen a ta- biak 6:0-ra nyertek. • • • A tekézők Demeter József emlékversenye három napon keresztül tartott Kaposváron. A hazai csapatokon kívül Dombóvár, Pécs, Dunaújváros, Veszprém és a Tolna megyei Építők indult. Csapatban meglepetésre a K. Spartacus III. lett az első, 1902 fával. 2. a K. Spartacus I. 1875 fa. 3. Dunaújváros, 4. TM Építők, 5. K. Fáklya. Egyéniben Hász Mihály (K. Spartacus) győzött. Teljesít­ménye 510 fa. 4. Szemes (K. Spartacus) 498 fa, 6. Kelemen (K .Spartacus) 485 fa. • • * Lejátszotta utolsó tavaszi bajnoki mérkőzését a Vasas férfi NB Il-es asztalitenisz­csapata. Vasas—Pénzügyőr 16:9 A kaposvári győzelmeket Ivusza (5), Balázs, Katona (4—4) és Szálinger (3) sze­rezte. • * • A megyei kézilabda-bajnok­ságban is befejeződtek a küz­delmek. Az utolsó forduló eredményei : K. Gazdász—Se- gesd 21:23, Fonyód—K. Va­sas 23:32, Szőnyi SE—Siófok 23:39, Tabi MSC—Nagyatád 18:28, Csurgó—Marcali 28:17, Szőnyi SE—Fonyód 36:33. Az őszi fordulókból előrehozott három mérkőzés eredménye: K. Gazdász—Marcali 24:23, Siófok—K. Gazdász 36:16, Nagyatád—K. Gazdász 23:28. Női eredmények: Siófok—K. V. Izzó 16—13, Balatonboglár —K. V. Lobogó 9—20, Nagy­atád—Rákóczi 17:11, Csurgó— Marcali 18:16. A női bajnokság tavaszi vég­eredménye : A várható időjárás: JÜNIUS 17 PÉNTEK Alida Változóan, időnként erősen felhős idő. Többfelé zápor, zivatar, egy-két helyen jégeső. Sok helyen élénk, időnként erős északnyugati, északi szél. Ke­leten is mérséklődik 'a meleg. A várható legmaga­sabb nappali hőmérséklet ma, pénteken: nyuga­ton 20, keleten 25 fok körül. Távolabbi kilátá sok (kedd reggelig) : Fülledt, meleg idő, helyenként záporok, zivatarok. A legalacso­nyabb hajnali hőmérséklet 13—18 fok között, leg­magasabb nappali hőmérséklet 25—30 fok között lesz. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapa­dék az ország területének 80 százalékán várható. A Balaton vizének hőmérséklete Siófoknál teg­nap 11 órakor 24 fok volt. 1. Siófok 7 7 ___ ___ 1 47-66 14 2. K. V. Izzó 7 6 — 1 114-77 12 3. Marcali 7 4 — 3 119-100 8 4. K. V. Lobogó 7 3 1 3 116-70 7 5. B.-boglár 7 3 — 4 101-108 « 6. Csurgó 7 2 2 3 89-92 4 7. Nagyatád 7 1 1 5 77-138 3 8. Rákóczi ( 7 — — 7 48-164 — Csurgótól leét büntetőpont levonva. A férfi bajnokság tavaszi vég­eredménye: 1. Siófok 9 8 1 291-169 17 2. Csurgó 9 8 — 1 231-176 17 3. Nagyatád 9 5 1 3 190-172 11 4. K. Vasas 9 5 1 3 204-204 n 5. Segesd 9 5 1 3 216-220 íi 6. Marcali 9 4 — 5 200-198 8 7. K. Gazdász 9 3 1 5 193-225 7 8. Szőnyi SE 9 2 — 7 218-265 4 9. Tabi MSC 9 1 — 8166-248 2 10. Fonyód 9 1 — 8 199-226 — Fonyódtól két büntetőpont levon­va. • * • A Törökmező térségében rendezett Pataky István tájfu­tó emlékverseny F 35 B ka­tegóriájában állt rajthoz Mar-t ton Péter, a Rákóczi SC fu­tója. Marton kitűnő verseny­zéssel utasította maga mögé az egész mezőnyt — arany­érmet nyert. Megkezdték az aratást Tegnapelőtt reggel Kom- lósdon megkezdte az őszi árpa aratását a termelőszö­vetkezet három kombájnja. Aratnak már tegnap reggel óta a háromfai Május 1. Ter­melőszövetkezet háromfai kerületében is. öt kombájn dolgozik a határban, s a 120 hektár területű őszi árpa aratásával a tervek szerint három nap alatt végeznek. Az előzetes becslések sze­rint mintegy 35 mázsa hek­táronkénti termésátlag vár­ható. Az őszi árpa vágása után folytatódik a munka: a gaz­daság kombájnjai még a hét végén hozzáfognak 100 hek­tár repce aratásához is, me­lyet majd a takarmánybúza követ. — A Sió baracklé — a Siófoki Állami Gazdaság új terméke — a napokban ke­rül az üzletekbe. Az ízléses tasakban kapható üdítő ital kajsziból és őszibarackból készül. — A háztáji gazdálkodás támogatásának körét tovább bővíti a kutasi termelőszö­vetkezet. Augusztus 1-től egy háztáji agronómus áll mun­kába, aki az állattenyésztő, valamint a zöldség—gyü­mölcstermelő gazdák mun­káját segíti. — Italbolt helyett kisven­déglő. Három községben — Mernyén, Szentbalázson és Szennában — létesít az ital­boltok helyett melegkonyhás kisvendéglőt a kaposvári áfész. A korszerűsítésre, be­rendezésre mintegy 4 millió forintot költenek. Meghalt Dégen Imre Dégen Imre, nyugalmazott államtitkár, az Országos Víz­ügyi Hivatal volt elnöke, cím­zetes egyetemi tanár, 67 éves korában, tegnap, autóbal­eset következtében életét vesztette. Az OVH, a Buda­pesti Műszaki Egyetem és az Országos Idegenforgalmi Tanács Dégen Imrét saját halottjának tekinti. Temeté­séről később történik intéz­kedés. — Elutazott hazánkból a Finn Centrumpárt küldöttsé­ge, amely Olavi Martikai- nen, a vb tagja, szociális és egészségügyi miniszter veze­tésével a Hazafias Népfront Országos Tanácsa meghívá­sára tartózkodott Magyaror­szágon. — Tiltakozó jegyzéket nyújtott át a Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársa­ság ENSZ-missziója az ame­rikai küldöttségnek — a horvát terroristáknak a misszió New York-i épülete ellen kedden végrehajtott támadása ügyében. — Ismét kaphatók Triumph melltartók — több színben és fazonban — a Somogy Áruház divatáruosztályán, (x) 175 évvel ezelőtt, 1802. június 17-én született — és 79 éves korában, 1881-ben halt meg — Szemere Miklós ellenzéki politikus, költő, a kossuthi politika, a nemzeti függetlenség törhetetlen híve. Iskolai tanulmányait Sáros­patakon vé^ézte, majd hosz- szabb tanulmányutat tett Itá­liában. illetve Ausztriában. 1827-től ügyvédi gyakorlatot folytatott, s amikor az 1848-as magyar forradalom és szabad­ságharc megkezdődött, azon­nal szolgálattételre jelentke­zett. Honvédként harcolt, ké­sőbb — fogolyként — Kassára került. Utóbb birtokán vissza­vonultan gazdálkodott. A függetlenségi politika mel­lett szállt síkra. A szabadság- harc vérbefojtása utáni líráját a melankólia és a keserűség jellemezte. Nemcsak lírai köl­teményeket, hanem szenvedé­lyes szatírákat is írt. össze­gyűjtött munkáinak három vaskos kötete 1882-ben látott napvilágot. Szolnoki népfrontvezetök Kaposváron Békényi Istvánnénak, a szolnoki városi népfrontbi­zottság titkárának vezetésé­vel tegnap háromtagú nép- Jrontküldöttaég érkezett Ka­posvárrá. ' A tanulmányút célja a tanács és a népfront együttműködésének, a mun­kamódszereknek a vizsgála­ta. A szolnoki vendégek teg­nap találkoztak a városi ta­nács vezetőivel és a körzeti párttitkárok, illetve nép­frontvezetők képviselőivel is. — A munkaügy múlt évi helyzetét, eredményeit vitat­ta meg tegnap a Parlament­ben az országgyűlés ipari bizottsága. — A magyar—szovjet me­zőgazdasági és élelmiszer- ipari állandó munkacsoport június 10—16. között Buda­pesten tartotta IV. ülését. A delegáció meglátogatott több, az együttműködésben érin­tett mezőgazdasági üzemet és intézményt. — ötnapos jugoszláviai ki­ránduláson vett részt a So­mogy megyei Tanácsi Ma­gas- és Mélyépítő Vállalat 27 dolgozója. A vállalat bizto­sította a járművet és fedezte a költségek egy részét is. — A pontyfogási tilalmat a Velencei tavon június 18- án 04 órától feloldották. Szombattól tehát a horgá­szok ismét hódolhatnak ked­venc szenvedélyüknek a ki­váló pontyozó víznek számí­tó Velencei-tavon. A mai ügyeletes: Luthár Péter Telefon: 11-510, este 8-íg. Fölveszünk \ egy érettségizett, gépírni tadó dolgozót, azonnali belépéssel valamint egy hegesztőt javítási munkára. UNIVERZÁL VAS- ÉS FAIPARI SZÖVETKEZET Kaposvár, Achim András u. 2. (16194)

Next

/
Oldalképek
Tartalom