Somogyi Néplap, 1973. december (29. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-18 / 295. szám

Bontásra eladó a Schönherz Zoltán úton lévő csontraktár. Érdeklődni a Nyugat-dunántúli Nyersanyaghasznosító Vállalat kaposvári telepigazgatójánál, Kaposvár, Cseri út 2. 8—10 szobás üdülőt venne közület Bala­tonszemesen. Az aján­latokat kérjük »Víz­part közelében 2*873.-« jeligére-« a Felszaba­dulás téri, hirdetőbe. __________ (2873) Balatonberényben házhely eladó. Tán­csics Mihály u. 33. Ér­deklődni: ugyanott. __________________(12664) K aposváron a Hold utca 10. számú ház ol­csón eladó. Megtekint­hető délelőtt. ________________(132004) K aposvár, Vörös Hadsereg u. 172. sz. alatti kétszobás, kom­fortos ház, 350 négy­szögöl telekkel, 'sürgő­sen eladó. Irányár: 140 000 Ft. _______(93954) B alatonszemesen vízpart közelében 400 négyszögöl telket ke­resünk megvételre, üdülő építésére. Aján­latokat kérünk »Közü­let 2872« jeligére, a Felszabadulás téri hir­detőbe.______ (2872) B alatonboglár, Wes­selényi utca 23. számú .ház beköltözhetően el- ’ adó.______________'12661) M ernyei gépjavítónál házhely eladó. Érdek­lődni : Mitókné, Po- lány. ___________(3718) K aposmérőben lakó­ház beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: Ka- posmérő, Hunyadi u. 17._________________(3715) Lakóház melléképü­letekkel, beköltözhe­tően eladó. Szenna, Árpád u. 59. , (132020) GYÁSZJELENTÉS Fájdalommal tudatjuk, hogy . szeretett férj, édesapa, após, nagy­apa és rokon, ID. MAJER FERENC december 15-én hosszú szenvedéí után elhunyt. Temetése ma, 18-ár fél 12 órakor lesz a kaposfüredi temetőben. A gyászoló család. (3764) * • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagyanya és dédnagyanya, ÖZV. STURM LAJOSNÉ életének 88. évében elhunyt. Teme­tése ma, december 18-án 2 órakor lesz a balatonkeresztúri temető­ben. A gyászoló család. (3760) köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazok­nak, akik drága halottunk, BENDY GÉZA temetésén részt vettek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család. (3751) Kaposvár, Vikár Bé­la úton házhely sürgő­sen eladó. Érdeklődni lehet: Csalogány úton — a volt Rómahegy 53. szám alatt. (132016) Fonyódligeten két­szintes villa eladó. Ér­deklődni : Szomorú Ist­ván, Fonyód, Ingatlan­közvetítő^ _________(3724) H ároniszobás családi ház beköltözhetően el­adó. Mernye, Ady E. u. 9. Érdeklődni a helyszínen._____(132022) M osdós, Rákóczi u. 8. szám alatti családi ház, 600 négyszögöl te- lekkel eladó. (93993) Császárréten rét el­adó. Boldizsár, Kapos­vár, Május 1. u. 87. (93990) JÁRMŰ Trabant Combi 601-es fehér, IG rendszámú kitűnő állapotban el­adó. Kaposvár, Géza u. 32. Ilia ________(3719) S koda S—100-as 15 ooo km-rel sürgősen eladó. Siófok, Bem u. 1/a. _________________(130469) C T-s Skoda 1000 MB 40 000 Ft-ért sürgősen eladó. Kaposvár, Hon­véd u. Sávház I. lh. 10. em. 9. Jánosi. (3725) összeköltözők figye­lem ! Adok: budapesti fővasútvonal mellett Kaposvárhoz 13 kilo­méterre, négyszobás modern, adó- és té- hermentes, minden igéhyt kielégítő csalá­di házat (vízvezeték, fürdőszoba). Kérek: két kaposvári főbérleti lakást, egyik egy, má­sik másfél szobást. Ajánlatokat: »Ráfize­tés jnélkül« jeligére, 122006. számra a hirde­tőbe kérek. (132006) Díszhal díszmadár terrárium, iskolák fi­gyelem ! Terráriumok, akvaterráriumok ren­delésre készülnek. Hüllőket, teknőcöt, aranyhörcsögöt besze­rezhetnek szaküzle­temben. Tubifeksz ál­landóan kapható. Szegfű Sándorné dísz­állat-kereskedő, Ka­posvár, Latinca S. u. ő8. (Nyomda mellett.) ________________(3697 K erítésfonat megren­delést minden méretre felveszek és azonnal elkészítem. Kaposvár. Dobó István u. 27. Skobrák. (12682) Jó állapotban lévő jazzorgona eladó. Ér­deklődni : Nagyatád. Járási Hivatal, Farkas- né._____ (12656) I L-es fehér 601-es Trabant Limousine, kevés kilométerrel, el­adó. Nagyberki, Vörös Hadsereg u. 19. ___ (132023 1 000-es nagykerekű Wartburg elfogadható áron eladó. Kaposvár, Szigetvári u. 16. Kett. (93995) Üj, egyszobás, össz­komfortos, 1974 júni­usban beköltözhető garzonlakás 150 OOO Ft-ért eladó. Érdek­lődni; Kaposvár. Jó­zsef Attila u. 7/c, I. em. 4. (93970) Negyedik emeleti két és félszobás gázfűtéses társasházrész, a ka­posvári Bajcsy-Zs. ut­óéban, 1975-ös beköl­tözéssel eladó. Érdek­lődni személyesen: Vaszary utca 3. sz. alatt. (Géza u. végén.) (93948) Drótszőrü foxterrier nagyon jó származású kölyökkutyák eladók, törzskönyvi előjegy­zéssel. Balatonboglár, Parti sétány 3. Tele­fon: 262. 8—17 óráig. _________________(12659) F igyelem 1 Kitűnő fajból származó napos csirke, kacsa, liba elő­jegyezhető 1974-re. Marcali, Mártírok u 33. Babina Gyuláné. ' _________ (12665) T eatűzhely, fürdő­szoba-kályha, cserép- kályha, mindegyik fa és széntüzelésű, jó ál­lapotban eladó. Kapos­vár, Május 1. u. 80. I. em. 4. (93986) B tenor szaxofon új állapotban eladó. Hoh- ner József, Kaposvár, Vörös Hedsereg u. 223. _________________(93985) E ladó négyhónapos sárga boxer kan. Hárs­hegyi Achiles leszár­mazott. Érdeklődni délután 6 órától 12-978 telefonszámon. (93981) Favorit televízió, rá­dió, műirha, disznóbőr és szövet férfikabátok, öltönyök és nadrágok eladók. 5 óra után. Kaposvár, Nádor u. 33. (93977) 23/156, intelligens la­katos keresi szolid nő ismeretségét házasság céljából. Leveleket: 132010. számra a hirde­tőbe kérek. (132010 Használt irodabúto­rok eladók. Növényvé­dő. Állomás, Kaposvár, Mező Imre u. 4-0. ________________(132044) J ó állapotban lévő gyermekágy matrac­cal, gyermek-etető­szék, eladó. Érdeklőd­ni du. 4-től, Kaposvár, Kisgáti u. 2. (132013) Hízott sertések adók 150 kg-tól kg-ig. Kaposvár, redi u. 77. szám. ei­nti Fü­(3716) Törzskönyvezett, hathónapos Dober­mann szuka eladó. Kaposvár, Gorkij u 25. (132008) Eladó 2 db három­hónapos negatív bika­borjú. Kaposfüred, Kaposfüredi út 128. (132015) Eladó: hordozható csehszlovák magnó, mikrofonnal, szala­gokkal. Ugyanott 30 kg teherbírású kétke­rekű kocsi. Érdeklődni egész nap. Kaposvár, Április 4. u. 1. föld­szint. Dómján. ________________(132005) 2 50 kg-os hízott ser­tés eladó. Kaposvár Füredi u 57. (3722) Hízott sertések 100— 150 kg súlyban eladók. Kaposvár, Déryné u. 4. sz. Túli: (93987) Az Egyesült Izzó ke­res kétszobás, össz­komfortos lakást vagy két különálló albérle­tet, két házaspár ré­szére. Ajánlatokat a 132017. számra, a hir­detőbe kérünk. (132017) Magánjáró szalagfű­rész (BL—17-es diesel- motorral) városi for­galomra is alkalmas, újszerű állapotban el­adó. Nagyatád, Sel­mecbányái u. 18. Ki­rály. ____(12621) K ifogástalan nagy Zinger szabóvarrógé­pet vennék. Sikabonyi Dezsőné, Kaposvár, Berzsenyi u. 37. (93931) Autóra szerelt sza­lagfűrész eladó. Nagy Gyula, Karád. (12660) 9 9 JO ETVACSYAT kíván a KAPOSVÁRI HÚSKOMBINÁT kiváló termékeinek fogyasztásához! Ajánlatunk: konyhakész kocsonyahús fagyasztva, 2 kg-os polyzacskéba csomagolva. jsak fűszerezni kell. \z összetétel kiválóan alkalmas ;ól kötő kocsonya készítéséhez. HÚSKOMBINÁT, Kaposvár, Vörös Hadsereg útja 67—69. Kérje — keresse termékeinket az állami és szövetkezeti ABC-áruházakban és élelmiszer-szaküzletekben! (93934) RAKTÁRT ÉS SZABAD TERÜLETET áru és göngyöl0 raktározására bérbe veszünk Ajánlatokat: FŰSZERT FIÚK, Kaposvár, Zalka Máté u. 12. sz. alá kérünk. __________ (132036) G yakorlott anyagraktár vezetőt felvesz-LADY- RUHÁZATI SZÖVETKEZET, Kaposvár, Április 4. u. 1. Telefon: 12-403. (13478) A Somogy megyei Főügyészség felvételre gépírót keres. Jelentkez­ni lehet naponta 9—-10-ig. Kapos­vár, Bajcsy-Zs. u. 3. (93989) Gyakorlott gépírónőt keres a tap- sonyi termelőszövetkezet. Jelent­kezés írásban. (12676) Somogy megyei Ingatlankezelő Vállalat felvesz salakozó segéd­munkásokat. Jelentkezés: Kapos­vár, Vár u. 6—8. sz. alatt. ' (13480) Gyakorlattal rendelkező építésztechnikust felveszünk, FŰSZERT Vállalat, Kaposvár, Széchenyi tér 5. Jelentkezni személyesen a vállalat személyzeti vezetőjénél, írásos életrajz egyidejű átadásával. A Kaposvári Mezőgazdasági Fő­iskola alkalmaz olajfűtési vizsgával rendelkező fűtőt, karbantartó vil­lanyszerelőt, központi fűtés és víz­vezetékszerelőt, segédmunkást. Fi­zetés megegyezés szerint. Jelentke­zés a műszaki csoportvezetőnél. (13485) Pénztárbevétel ellenőri munka­körbe érettségizett női dolgozót azonnali belépéssel felvesz a So­mogy megyei Patyolat Vállalat. (13483) Értesítjük t. megrendelőinket, hogy az 1973-ban eladott osztályozott kavicsra szóló utalványok csak december 31-ig válthatók be A be nem váltott utalványokat vállalatunk pénzügyi osztálya visszaváltja. Ezeket kérjük 1974. január 31-ig beküldeni. flz osztályozásán bányakavicsra szóló utalványok 1974. január 31-ig érvényesek A be nem váltott utalványok visszaváltásáról ugyancsak pénzügyi osztályunk gondoskodik. A beküldési határidő: február 28-a. Címünk: KAVICSBÁNYA VÁLLALAT pénzügyi osztály, 1369. Budapest. Postafiók: 351. AI műsor CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ; Nagykanizsán 15 és 19 órakor: GEROLSTEIN1 NAGYHEBCEGNO. VÖRÖS CSILLAG: 5 órakor: RÉGI IDŐK FOCIJA. Színes magyar Ilim. Este 7 órakor: AZ ANDERSON MAGNÓSZALAGOK. Színes ame­rikai bűnügyi film. 14 éven felü­lieknek. Felemelt helyárral. (XII. 19-ig.) SZABAD IFJÚSÁG: De. 10 órakor: EGYIPTOMI TÖR­TÉNET. 4 órakor: A TENKES KA­PITÁNYA, I—II. Szines, magyar, ifjúsági kalandfilm, dupla hely ár­ral. 8 órakor: DIPLOMA ELŐTT. Színes, amerikai film. 16 éven fe­lülieknek. (XII. 19-ig.) NAGYATÁD: 5 órakor: JÁNOS VITÉZ. Az első másfél órás színes magyar rajz­film. MÁJUS 1. FILMSZÍNHÁZ, Siófok: 7 órakor: HALALGYAR AZ ŐS­ERDŐBEN I—II. Kétrészes, színes szovjet film. Dupla helyárral. Budapest TELEVÍZIÓ A KAPOSVÁRI RUHAGYÁR FÖLVESZ I szabó szakmunkásokat, gyakorlott gép- és gyorsírót, illetve portást, fűtőt és segédmunkást Jelentkezés a gyár munkaügyi osztályán. (13457) 8.05—9.25: Iskolatelevízió. 9.30— 9.50: Oly korban élünk . . . 9.55— 11.25: Iskolatelevízió. 11.25—12.00: Kip-kop . . . 13.35—16.45: Iskolatele­vízió. 17.33: Műsorismertetés. 17.35: Hírek. 17.45; A Dél-Vietnami Nem­zeti Felszabadítási Front megala­kulásának évfordulója. 18.05: Ki minek mestere? 19.05: Reklámmü- sor. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-hír- adó. 20.00: Leonard Bernstein a muzsikáról. 20.50: Emlékezés Dar­vas Józsefre. 21.25: Elindult szep­temberben. 22.40: Tv-híradó, 2. ki­adás. 2. MŰSOR 20.00: A fűtő. Tv-groteszk. 20.50: A Lánchíd históriája. 21.25—22.25: Fele — fele. Jugoszláv tv 16.45: Magyar nyelvű tv-napló. 17.05: Tv-tanácsadó. 17.45: Kis vi­lág. 18.30: Tudományos stúdió. 19.15: Népi muzsika. 20.30: Nyitott képernyő. 21.15: Rendőrségi felhí­vás. Filmsorozat. Osztrák tv 12.55: Sí VB. 18.00: Angol nyelv­lecke. 18.25: Jó éjszakát, gyerekek! 18.30: Dokumentumfilm. 19.00: Osztrák képek. 19.30: Tv-híradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: Helyet az állatoknak! 21.05: Aktuális film­kérdésekről. 21.55: Sí-VB. 22.25: Tv- híradó KOSSUTH RADIO 4.25—7.59: Jó reggelt! 8.00: Hírek .05: Műsorismertetés. 8.15: Buda­pest és a vidék kulturális prog- mjából. 8.20: Népdalcsokor. 9.0-0: Harsan a kürtszó! 10.00: Hírek. 10.05: Händel: Rodelinda. 11.16: A könyv az enyém! 11.31: Az MRT énekkara magyar szerzők kórus­műveiből énekel. 12.00: Déli Kró­nika. 12.20: Ki nyer ma. 12.30: Rek­lám. 12.35: Melódiakoktél. 13.45: Törvénykönyv. 14.00: Harsan a kürtszó! 15.00: Hírek. 15.10; Fara­gó Laura énekel, Tarjáni Tóth Ida cimbalmozik. 15.24: Rádióiskola. 15.59: Hallgatóink figyelmébe! 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Pannón téli zsoltár. 16.25: Reklám. 16.30: Éneklő ifjúság. 16.40: Ami­rov: Azerbajdzsáni capriccio. 16.49: A világgazdaság 1973-ban. 17.00: Hírek. 17.05: Nagy mesterek — vi­lághírű előadóművészek. 18.30: A Szabó család. 19.00: Esti Krónika. 19.25: Népzenei magazin. 20.00. Holt lelkek. Regény, I. rész. 20.48: Hírek. 20.51: Töltsön egy órát ked­venceivel! 21.51: Olivér. 22.00: Hí­rek. 22.15: Sporthírek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Vivaldi: Juditha Triumphans. 23.25—0.25: Könnyűzene éjfél előtt — éjfél után. PETŐFI RÁDIÓ 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli zenés műsora. 8.00: Hírek. 8.05: Ré­gi angol és olasz muzsika. 9.00: Hí­rek. 9.03: Leány vásár. 9.53: Köny­vek, tájak, emberek. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.45: Hol járt, mit csinált? 12.00: Zenekari muzsika. 13.00: Hírek. 13.03: Ifjúsági köny­vespolc. 13.14: Vörösmarty és a muzsika. 13.45: Időjárás- és víz­állásjelentés. 14.00: Kettőtő ha­tig... 18.00: Hírek. 18.10: Utazás szovjet földön. 18.40: Magyar tán­cokról. 19.00: Mozart: Esz-dúr simfonia concertande K. 297/b. 19.34: »Országgyűlési követünk: Madách Imre«. 19.54: Jó estét, gye­rekek! 20.00: Esti Krónika II. 20.25: Üj könyvek. 20.28: Gyöngy Pál operett- és filmzenéiből. 21.10: Ké­mek, ügynökök, katonák. 21.30: Bartók; Két kép. 21.50: Esti hang­verseny romantikus zeneszerzők műveiből. 22.30: Vörös Kálmán né­pi zenekara játszik. 23.00: Hírek. 23.15: Lakatos Dezső és Ungár Ist­ván szaxofonozik. 23.25: Jolanta. 24.00—0.10: Hírek. 3. MŰSOR 18.00: Hírek. 18.10: A montreux-i nemzetközi dzsesszfesztivál felvé­teleiből. 18.40: Szöllősy András: III. concerto 16 vonóshangszerre. 18.53: Külföldi tudósoké a szó. 19.08: Ma- chaut: Notre Dame-i mise. 19.37: A Bartók Vonósnégyes hangverse­nye. 21.15: Játék a viharban. Rá­diódráma. 22.11: Peter Nero zon­gorázik. 22.30: Richard Tucker énekel. 23.00—23.15: Hírek. PÉCSI RAtolO 17.30: Lemezalbum. 17.50: Alkotó pedagógusok. 13.05: Üj felvéte­leinkből. 18.15: Az én módszerem. 18.20: Könnyűzene. 18.30: Dél­dunántúli híradó. 18.45: A Mayas együttes felvételeiből. 19.00: Szerb- horvát nyelvű műsor. 19.30: Német nyelvű műsor. 20.00: Műsorzárás. Már csak 6 napig! ^zaküzleteinkben vásárolt VIDEOTON televízióhoz, nosógéphez, 1000 Ft feletti asztali rádióhoz vásárlási utalványt adunk ajándékba dasználjo ki a kedvező alkalmat .vásórollon a Somogy megyei Iparcikk-kiskereskedelmi Vállalat műszaki-villamossági szaküzleteiben.---------------j--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom