Somogyi Néplap, 1972. április (28. évfolyam, 78-101. szám)

1972-04-30 / 101. szám

Dolgozókat alkalmaznak a 473?) ÚJ ÉS FIATAL, DE CSALÁDFÁM KIVÁLÓ a* új, egyhengeres, kétütemű, 15 lóerős, négy sebességfoko­zatú hajtóművel, automatikus tengelykapcsolóval, Posilube kenési rendszerrel, teleszkópvillával és hátsókerék-rugózással, hidraulikus lengéscsillapítóval ellátott CZ 175-ös motorke­rékpárnak. Nemcsak a családjára jellemző összes jó tulajdonságokat, de még egy egész sor új, kiváló tulajdonságot egyesít magában. E sajátosságok kellemes meglepetést fognak szerezni önnek. Küszöbön áll a tavasz, ideje, hogy felkészüljön rá! Ha akarja, már keftnap egy CZ 175-ös motorkerékpár nyergében ül­het, amety 10800 forintért azonnal elszállítható a szakboltokból. Lehetőség; szerint gyakorlattal rendelkező anyagkönyvelőt kere­sünk, egyelőre meghatározott idő­re. A fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Somogy—Zala megyei Télga- és Cserépipari Vállalat, Kaposvár, Rákóczi tér 12—13., 109- es szoba. (12091) Felvételre keresünk: képesített könyvelőt, szakképzett kertészt, segédmunkásokat. Somogy megyei Temetkezési Vállalat, Kaposvár, Május 1. u. 53. (433110) Mezőgép Vállalat 4. sz. Gyáregy­sége, Siófok (volt gépjavító állo­más, Balatonkiliti) azonnali belé­péssel fölvesz képesített könyve­lőt. Jelentkezés a gyáregység igazgatójánál. (346781) A segesdi Üj Élet Mg Termelő- szövetkezet szakosított tehenészeti telepére alkalmaz szarvasmarha­tenyésztő szakmunkást. Előnyben részesítjük a 2—3 munkaerővel rendelkező családokat. Szolgalat! lakást biztosítunk. Felveszünk az állattenyésztés területére gyalo­gos takarmányost. (12099) Karbantartó lakatosokat és gép­kezelőt felveszünk. Fizetés meg­egyezés szerint Jelentkezés a Nostránál. (12085) Azonnali belépéssel keresünk gyakorlott építészmérnököt vagy technikust vezető munkakörbe. Fi­zetés megegyezés szerint. Étkezés biztosítva. Munkaterületek helyi jellegűek. Érdeklődni: Városi Ta­nács Költségvetési üzeme, Kapos­vár, Cseri u. 16. (433055) Pénztárost és eladókat felve­szünk. 120-as Csemegebolt, Kapos­vár, Május L u. 16. (433116) Üzemegységvezetőt közép, vagy főiskolai végzettséggel felveszünk, legalább 5 éves gyakorlattal. Lá- bod, Zöldmező Mg. Tsz. (7233) Figyelem! Az Országos Gumi­ipari Vállalat Cordatic Gumigyára (Budapest Vm., Kerepesi út J7., Keleti pályaudvar mellett) válla­laton belül oktatást szervez 18. életévet betöltött férfiak részére. Az oktatás időtartama kb. 40 mun­kanap. Az oktatás idejére 9—10,50 Ft-ig terjedő órabért biztosítunk. Betanulás esetén a kereseti lehe­tőség 2500—3500 Ft. Nős férfiak esetén a feleséget is alkalmazzuk. Vidéki lakosok részére szállást, házaspárok részére külön két­ágyas szobát adunk szállás céljá­ra. Üzemi étkezés biztosítva! Je­lentkezni lehet: a Cordatic mun­KÉT KLASSZIKUS * 5 13 W 22 I/* \!9 2$ 29 132 90 12 '93 52 56 53 20 157 9 10 // 12 —­■ 25 L B ■ _ ü 29 _ m ■ . 1 32 r * ■ * ■ 2 ■ ■ E ■ 96 ■ 50 ■ * L 55 ■ * VÍZSZINTES : 1. Schiller írja a »Tau Vilmos­ban (zárt betűk: L, G, ß, R, K). 13. Leszboszá költő a 7. és a 8. század határán, 14., ... Sámuel (magyar király). 15. Testrész (névelővel). 16. Hódprém. 17. Da­rabokra zúzza. 18. Római 49. és 1000. 19. Azonos mássalhangzók. ti. A gáz némeit neve. 22. ... de Francé (nagy francia keréikpáros körverseny) 23. A sült mellé tá­lalják. 24. Bicskája. 26. Ereinkben kering. 28. Saját kezével. 30. Rá­máim. 34. Forró lében puhul. 35. Rákospalotához tartozó település. Itt van Budapest ivóvtzmennyisé- gének egyik forrása. 36. Hat láb­nak megfelelő hosszmérték. 37. Főnöke. 38. Azonban, csakhogy. 40. L. M. E. 42. A »János vitéz« egyik alakja. 44. A Pirenneusok legmagasabb csúcsa. 45. Megszólí­tás. 47. Alacsony szám. 49. Becé­zett Ilona. 51. N. L. P. 52. A kép­zelhető legnagyobb mértékben. 54. A holland forint. 56. Fiatal ser­tés. 57. Tengeri emlősállat. 59. A vadászat istennője. FÜGGŐLEGES: 1_ Seneca római fUoaófua tm árá- ■udró, Nero császár newatőj* Mondotta (zárt betűk: A. I. A, X, N). 2. Ocskay is ez volt. 2. ütem. 4. A betűk glédája. 5. Államszö­vetség. 6. Képző, -ve párja. 7. Pe­tőfi Sándor egyik költeményének elme. 8. Azonos magánhangzók. 9. Az USA egyik egyeteme. 10. Fo­lyadékot tölt. n. Fojtott, rekedtes, szenvedő hang kibocsátása. 12. Régi váltópénz. 19. Erőszakosan sürgetni. 20. Kutattat utána. 25. Ti­tokban figyeltet. 27. Halk zaj, név­elővel. 29. Község Heves megyé­ben. 30. A létra, lépcső része (for­dítva). 31. Rozóli egynemű betűi. 32. Mez betűi, keverve. 33. Cselek­vést Jelentő beszédrész. 34. Borit, takar. 39. Az asztalos szerszáma (névelővel). 41. Szovjet fizikus. Neve a modem elméleti fizika te­rén végzett vizsgálatai által vált ismertté. 43. Könnyen gyúrható, formálható anyag. 46. Az USA el­ső űrhajósa. 48. Község Vas me­gyében. 50. Az antdlopok egyik faja. 53. A disznó hímje. 55. Római 51. és 50. 57. Kettős betű. 58. Tan­tál vegyjele. B. J. Beküldendő: a vízszintes L ás függőleges 1. szántó sarak meg­fejtén«. Beküldési határidő tm. május 5-én, pénteken dákig. Kérjük siw*­sótmkat. hogy a szükséges sorokat levelezőlapon küldjék be, s Írják rá: »Felnőttkeresztrejtvény«. Múlt heti rejtvényünk helyes megfejtése: Semmelweis, Korányi, Lenhossék, Bene, Hőgyes, Krom- pecher, Bókay, Schöpí-Mérei, Ba­lassa, Markusovszky. Ahol a sziget kezdődik című könyvet nyerték: Ungár Lászlóné, Otolecz János, Kaposvár; Túli Já­nos, Lengyeltóti; Győr Sándorné, Látrány. A könyveket postán küldjük el. kaügyl főosztályán. (830) Felveszünk kesztyűs zabász át­képzésnek férfi munkaerőt, 6 ha­vi betanítási idővel. Megegyezés helyszínen. Cím: Kesztyűs Ktsz, Fonyód, Hegyalja u. 31. (7269) Uzemegységvezetőt közép, vagy főiskolai végzettséggel felveszünk, legalább 5 éves gyakorlattal. Lá- bod, Zöldmező Mg. Tsz. (7233) Építész tervező, valamint műsza­ki rajzolói munkakörbe dolgozó­kat felvesz a SZÖVTERV Somogy megyei kirendeltsége, Kaposvár, Mészöv-székház, Május 1. u. 7. (433162) Gépírni tudó adminisztrátort ke­resünk felvételre. Textilnagyker., Kaposvár, Jutái út. (433159) A Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Vállalat (Kaposvár, Jutái út 37.) azonnali belépésre keres gépészmérnököket a vállalat központjába műszaki ellenőri; tapsonyi gyáregységébe technológiai csoportvezetői; tabi gyáregységébe technológiai munkakörök betöltésére. A jelentkezéseket írásban kérjük megküldeni a vállalat személyzeti vezetőjének. t«3090» GYÁSZJELENTÉS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapám, testvérünk, KALAMASZ MIHÁLY 66. életévében elhunyt. Temetése 1972. május 4-én, csütörtökön du. fel 3 óra­kor lesz a Nyugati temetőben. Gyászol­ja, felesége, fia és testvérei. (433226) * • • köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon roko­noknak, jó barátoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen drága halottunk, HORVATH IBOLYA temetésén a pécsi központi temetőben ko­szorúikkal, virágaikkal részt vettek, és akik táviratok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekezte k. A gyászoló szülők. (432790) INGATLAN Kétszobás, összkom­fortos családi ház melléképületekkel, 600 n-öl telekkel együtt eladó. Érdeklődni: Kaposfüred, Táncsics u. 9., egész nap. (433076) Ságvár, Dózsa u. 12. alatti családi ház be­költözhetően eladó. Siófokhoz 8 km. Ér­deklődés : Csekő, Le- nin u. 8. ________(346723) K étszobás, konyhás családi ház 300 n-öl te­lekkel sürgősen eladó. Marcali, Karikás u. 11. Vennék a tisztviselő- telepen vagy annak környékén 2f—3 szobás házat vagy társasház­részt, készpénz plusz havi 2000 Ft törlesztés­sel. Cím: Kaposvár, Gorkij u. 20/c. (433126) Kaposvár, Tóth La­jos u. 10. sz. alatti la­kóház, bontásra eladó. Érdeklődni: du. 5 után, Damjanich u. 21. Tóth né. __________(433161) E gy szétszedhető ví- kendház eladó, Bala- tonőszöd új-telepen. Érdeklődni: Kaposvár. Buzsáki u. 3. (433157) Társasházrész, két­szcba, összkomfortos, kertes, eladó. Kapos­vár Füredi u. 131. Ér­deklődni 17 óra után és vasárnap ______(6472) K aposvár, Kecel-he- gyen, a Micsurin u. 26. sz. mellett. 1000 négy­szögöl szőlő, gyümöl­csös, szántó, lakható épülettel, eladó (meg­osztva Is). (433J01) Vállalati, tsz-üdülő- nek is alkalmas há­romszobás ház Bala- toníelle központjában eladó. Mellusné, Bu­dapest, I. Attila ii 41. IV. 5. 02065) Somogyszilban, Kál­vária u. 130. sz. ház eladó nagy telekkel, vagy elcserélhető Ba­laton parti üdül >ért, telekért. Érdeklődni: Dombóvár, Vörös­marty u. 17. «. _______ (4smte) 4 szobás családi ház 2000 n-öl telekkel el­adó Batéban, közület- nek is. Érdeklődni: Baté, November 7. u. 13. (433132) Villa 143 négyszögöl telekkel eladó Bala- tonfenyves, Borne­missza u. l. sz. alatt. Érdeklődni lehet: Bognár, Kaposvár, Jedlik Ányos u. 2/a. (433137) 300 négyszögöl szőlő­gyümölcsös eladó, vá­rosközeiben. Érdek­lődni lehet szombat- vasárnap. Bognár, Ka­posvár, Jedlik Ányos u. 2/a. (433138) Balatonfenyvesen, Kölcsey u. 206. sz. alatti villa eladó. Ér­deklődni lehet Kölcsey U. 194. (433047) Balatonmáriafürdői állomás közelében 170 n-öl telek eladó. Cím: Balatonkeresztúr, Ba­laton U. 6. (6502) Eladó Balatonszeme- sen 200 n-öl telek bel­területen. Érdeklődni Fő U. 92. (12066) JÁRMŰ Skoda Octavia sze­mélygépkocsi eladó. Megtekinthető szom­bat—vasárnap, Segesd, Kossuth u. 76. Kreiner. (433050) MB 1000-es Skoda kitűnő állapotban, sürgősen eladó. Juta, Tanács tér L. Tóth. Érdeklődni este 5 óra után. (6495) Nyaralásra használ­ható, selejtezett autó­busz tizenkétezer fo­rintért eladó. Bárhova vontatható. Megtekint­hető: az igali fürdő te­lepvezetőjénél. (43318*8) Wartburg de Luxe garanciális, fehér, el­adó. Kadarkút, Kos­suth u. 20. Nemes. ____________________(7261) CY rendszámú Tra­bant Limousine eladó. Érdeklődni lehet: munkanapokon, Bala- tonboglár, 334 telefon­számon. (433160) 408-as Moszkvics el­adó. Érdeklődni: 8—17 óráig, Varga, Kapos­vár, «Szombathely u. 11. fszt. 1. (433L64) 250-es Jawa, húsz­ezer kilométerrel el­adó. Kismotort beszá­mítok. Kaposvár, Ta­vasz U. 23. sz. (433153) Trabant IG-s rend­számú, bejáratva, alig használt, igényesnek eladó. Kaposvár, Páz­mány P. u. 12. szom­bat du., vasárnap. Más napokon Cseri u. 14. Műszaki erdészet, Ko­vács. (433155) K 25 Zetor utánfutó­val, M 72 oldalkocsis motorkerékpár eladó. Toponár, Vörös Had­sereg útja «L Györék. __________________(430167) Jó állapotban levő Moszkvics 407 sürgő­sen eladó. Érdeklődni telefonon: 12-000. ____________C47» E ladó alig használt Riga kismotor. Kapos­vár, Munkács u. 3. _________________(433127) 5 00-as Fiat eladó. Ér­deklődni: 11-500-as te­lefonszámon, vagy a városi tanács portáján. __________________(433131) V olkswagen 1200-as, 1,972-ben műszaki vizs­gázott eladó. Érdek­lődni: Kaposvár, Lo- soncz köz. 2. fszt. 2. 10 órától.___________(433118) J ó állapotban lévő 30ll-es Zetor traktor eladó. Hajtner József, Lengyeltóti. (433082) LAKÁS Társas KISZ-lakás, OTP-részlet átválla­lásával beköltözhetően eladó. Csurgó, KISZ- lakás l-es ajtó. (7239) Társasházban egy­szobás, összkomfortos öröklakás eladó. Ér­deklődni : Kaposvár, Vőröstelek u. 27. __________________(433113) Kétszobás, gázfűté­ses lakás eladó. Ér­deklődni : Kaposvár. Losonc köz 2. föld­szint 2. 18—19 óra kö­zött______________(433117) B alatonfüred, Tár­sasház u. 7. szám alatt, most épült, téliesített társasüdülőben, ma­gasföldszint 3. szám alatti lakrész eladó. Érdeklődni ugyanott, I. em. 11. szám alatt, Fóris F.-néL (415519) Budai modem két- szoba-hallos, személy­zeti szobás, távfűtéses, telefonos, I. emeleti, déli fekvésű főbérletet cserélnék, hasonló színvonalú, kisebb ka­posvári lakásért, vagy családi házért. Tele­fon : Kaposvár: 12-835. (433023) ÁLLÁS Cukrászdába kézi­lányt felveszünk. Al- só-Bélatelep, állomás­sal szemben. (7228) EGYÉB Olasz szakos tanárt keresek előkészítésre. Ajánlatokat 433045. számra a hirdetőbe. (433045) Garázs eladó Kapos­vár, Kertész utcában. Érdeklődni: Bem u. 2/a, 4 óra után.________ Garázs kiadó. Ka­posvár, Kisfaludy u. 46. __________________(6498) L ucerna, parcellázva eladó. Juhász Lajos, Kaposvár, Kecel-hegy 84. (Egyenes! út felől.) ____________________(6499) Ü j állapotban levő sportkocsi eladó. Ér­deklődni : Kaposvár, Domb utca 70. (433169) 2,5 köbméter kana- dai nyárfarönk eladd. Csomó Sándor, Bala­tonkeresztúr, Kossuth Út 48.____________(7241) Ü j-zéiandi fehér, fajtatiszta, akcióképes baknyulak és anyának valók vásárolhatók Bella Kálmánnál, Ka- posmérő, téglagyár. Telefon 5._______(433108) E gy tehén eladó. Négyéves, május hó«‘ napban borjadzik, bő ' tejelő (kb. 20 liter). Balatonszabadi, Vak Bottyán u. 84. (346779) Latinca Sándor Tsz szappanfőző üzeme, Kiskorpád, értesíti a lakosságot, hogy a disznóvágásokból visz- szamaradt hulladék- zsiradékot június l-ig átveszik a szokott he­lyen, Kaposvár, Ta­nácsház u. 10., mert szappanfőző üzemünk július l-ével megszű­nik^ ______________(433051) P ropán-bután palac­kot, nyomáscsökken­tőt, tűzhelyet vennék. Farkas, Pécs, Sallai u. 46. , (431533) BÚTOR Rekamié eladó. Ka­posvár, Gorkij u. 55. __________________(6501) J ó állapotban levő kárpitozott garnitúra hármasszekrénnyel, eladó. Érdeklődni Honvéd u. 2iS. IV. em. egész nap. Kaposvár, Lacza József. (433168) ALBÉRLET Albérleti szoba ki­adó. Kaposvár, Nyu- gat-lvánfa u. 18. sz. (433163) SZÖVETKEZETÜNK AZONNAL fölvesz gyakorlott vegyészmérnököt vagy technikusi. Jelentkezé* iráibao vagy ■■emÁlyeae«. Cím: Vegyeaiptri SsSvetkeaet, IregiaameM. Telefon: M (U077) A kaposvári ruhagyár KERES FÖLVÉTELRE asztalost, valamint gyakorlattal rendelkezi Budapestet ismerő gépkocsivezetőt. J*l*Btk*xé* • munkaügyi osztályom. (433071)

Next

/
Oldalképek
Tartalom