Somogyi Néplap, 1967. szeptember (24. évfolyam, 207-232. szám)

1967-09-27 / 229. szám

SOMOGYI NÉPLAP 4 Szerda, 1967. szeptember 27. PORT PORT - SPORT M@gy«irers%<Ég ves«pf az NDIC? Erre a kérdésre kaphatunk ma délután feleletet a labdarúgásban. Ma játsszák ugyanis az Európa Kupa selejtezőjében a csoportel­sőséget eldöntő Magyarország— NDK találkozót. A mérkőzés szín­helye a Népstadion. A tét: ha a magyar csapat nyer, már csoport­első. Ha a németek győznek, ak­kor még előttük is nyitva áll az út a nyolcaddöntő fele. Az esélyeket latolgatni lehet. Az utóbbi években az NDK—Ma­gyarország mérkőzések oly sok kiszámíthatatlan fordulatot hoz­tak, hogy amikor bizakodással várjuk e tálálkozót, akkor majd­nem csak arra alapozunk, hogy ALBER TJÁTSZIK! "SMIf * *, £ÍÉ 8 - fí az NDK csapata ellen nekünk az utóbbi években rendre kijött a lépés. — De ez nem törvény. Megszakadt a magyarok győzel­mi sorozata — hangoztatják az ellentáborban. Az NDK szakve­zetői nem titkolják, hogy csa­patuk nyerni akar. Nyerni a Népstadionban is, ahol Albert nélkül kétségkívül csökken a magyar csapat esélye. Igaz, hogy IUovszky Rudolf szövetségi ka­pitány közölte, hogy ha Albert nem játszhat, akkor a Molnár, Varga, Bene, Farkas támadósor fog szerepelni, és ez is képes arra, hogy bevegye az NDK há­lóját, gólt vagy gólokat rúgjon. Albert játéka azonban mégis sokat jelentene. Az utóbbi idő­ben valóban a ferencvárosi csa­tár volt a dirigense a magyar labdarúgó-válogatottnak. A magyar közvélemény re- ménykedik abban, hogy Albert Flóri játszhat, abban nemkülön­ben, hogy együttesünk nyugod­tan fog majd utazni a lipcsei visszavágóra. Szentannai József lett a K. Kinizsi edzője A héten váratlan esemény történt a Kaposvári Kinizsi iabdarúgószakosztályában. A sportkör elnöksége már ko­rábban kézhez kapta Szigeti János edző bejelentését, mely szerint szolgálati elfoglaltsá­gára való hivatkozással föl­mentését kérte edzői tiszte alól. (Szigeti János mérnök, az Áramszolgáltató Vállalat egyik osztályvezetője.) A Kinizsi el­nöksége a bejelentés nyomán megvizsgálta, hogy kire lehet­ne bízni az NB Il-es labdarú­gócsapat szakmai irányítását. Végül is Szemtannal Józsefre esett a választás. Szentannai annak idején a Dorog és a Pé­csi Dózsa NB I-es csapatának volt játékosa. Az utóbbi idő­ben edzői tevékenységet foly­tatott. A szeptember 29-i ed­zésen már Szentannai látja el az edzői tisztet a cukorgyári csapatnál. A megyei II. osztályból jelentjük A vezető Nagyberki veresége volt a forduíó meglepetése gyászjelentés Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édes­anyánk, testvérem, anyósom és sógornőnk, Németh Rezsoné Csa- jághy Ilona hosszas szenvedés után f. hó 25-én elhunyt. Teme­tése 28-án, csütörtökön délután 4 órakor lesz a Keleti temetőben. A gyászoló család. (117679) köszönetnyilvánítás Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, Farkas Zoltán József temetésén részt vettek, és rész­vét ükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. _________(1176*5^ A DÁS-VÉTEL Beköltözhetően el­adó utcai kétszobás, összkomfortos családi hsz. Kaposvár, » i- nútrov útra 92. Kedd este érkezett jelentés szerint a magyar válogatott kitűnő csatára a délutáni edzést még térd gumival végezte, kissé óvatosan mozgott, de már látszott, hogy rendben van. Az edzés befejezése után Illovszky örömmel jelentette be, hogy Albert vállalta a játé­kot. Így a bécsi második félidőben csapat léphet pályára az NDK válogatottja ellen. A hagyományokhoz híven a K. Lendület nyerte a női röplabdaraugaúót Feszült légkör, fokozott érdeklő­dés várta a röplabda NB H ka­posvári rangadóját. A sportág ba­rátai nagy számban vonultak fel, hogy szemtanúi legyenek a K. Lendület és a K. Ruhagyár újabb összecsapásának, amely hivatva volt feleletet adni, hogy őrzi-e még előnyét a kórházi csapat a Ruha­gyárral szemben, avagy a feltörő fiatalok képesek megállítani győ­zelmi sorozatában a Lendülev vsa- patát. Nos, a rangadó méltó volt a hagyományokhoz. Ha a játék színvonala olykor alatta maradt is a vártnak, izgalomban, küzdeni tu­dásban nem volt hiány. Ez utóbbi terén kezdetben a Ruhagyár jeles­kedett, a hajrában viszont a Len­dület kerekedett fölül. Amikor l:0-ra, majd 2:l-re vezetett a Ru­hagyár, kicsit levegőben lógott a meglepetés. Úgy fest azonban, hogy a harmadik játszma gyilkos küzdelmében (ez a szett 25 percig tartott) a Ruhagyár csapata min­dent kiadott magából, mert a ne­gyedik és az ötödik játszmában a tapasztaltabb Lendület szinte tet­szés szerint érte el pontjait. Ezzel nyert a listavezető kaposvári csa­pat, amely egy újabb nehéz aka­dályon jutott túl. Mindenesetre a kórháziak időnkénti játéka és küz­deni tudása igen biztató a jövőt illetően. Nehéz napjuk volt a vezető csa­patoknak. A Déli csoport rang­elsője, a Homokszentgyörgy ott­honában is csak nagy küzdelem után tudta megadásra kényszerí­teni a Barcsi Vasast. Még rosz- szabbul járt az Északi csoport listavezetője. Balatoníenyvesen ugyanis vereséget szenvedett az élen álló Nagyberki, így még nyíltabb lett e csoportban á bajnokság. ÉSZAKI CSOPORT BALATONFENYVES—NAGY­BERKI 3:2 (0:1). Baiatoní'enyves, 300 néző. V.: Szerecz. Az első fél­időben úgy látszott, hogy nyerni fog a vendég csapat. Szünet után viszont felülkerekedett a hazai együttes, és mint nemrégiben a Fonyódot, most a másik bajnok­esélyest is biztosan fektette két vállra. Kitűnő játékvezetés. G.: Nagy Z. (2), Horváth, ill. Fülöp (2). Szabó Ernő Buzsák—Balatonszárszó 4:1 (2:0). Buzsák, 200 néző. V.: Tóth. Ala­csony színvonalú mérkőzés, ame­lyen a vendégek nem tudták el­viselni a vereséget. Tizenöt perc­cel a befejezés előtt a szárszói csapat levonult. G.: Tóth (3), Hosszú, ill. Varga. Buzsák ifi—Balatonszárszó ifi 5:0. Takács Ferenc Fonyód—Balatonkiliti 4:2. Balatonlelle—Balatonkeresztúr 4:1. Somogyjád—Karád 4:2 (2:2). So­mogyjád, 400 néző. V.: Kiszelák A játék kezdetén elég »búcsúid hangulat uralkodott a pályán. A vendégek hamarosan kétgólos előnyre tettek szert. Szünet után már a Somogyjád irányította a mérkőzést, s bár kapusa, Maries László megsérült és harcképte­lenné vált, így is biztosan győ­zött. G.: Horváth I. (2), Nagy L.. Birkás, ill. Nagy és Androsovics. Somogyjád ifi—Ka^ád ifi 1:3. Szentpáli Imre Böhönye—Nagyberény 1:1 (0:1). Böhönye, 300 néző. V.: Horváth III. L. A vendég csapat elég hamar berúgta a vezető gólt, s már-már úgy látszott, hogy hiába támadta 4 -iv Minden labdáért nagy harc dúlt a kaposvári női röplabda-rangadón. Ez alkalommal egy leütést hárít Biczó vezérletével a ruhagyári sánc. JÓN ! A Kaposvári Dózsa—Komlói Dózsa találkozón ismét nagyszerű formá­ban játszott a fiatal kaposvári csapat. Jóformán egy pillanatig sem volt kétes, hogy ki nyeri a délnyugati >*Dózsa-rangadút-«. Kaposvári siker született a má­sik NB Il-es röplabda-találkozón is, ahol a Kaposvári Dózsa és a Komlói Dózsa csapott össze. Csu­pán pillanatnyi megingása volt a kaposvári csapatnak. A hajrában már nem volt kétes a győzelem. K. DÖZSA—KOMLÖI DÖZSA 3:1 (4, —14, 12, 8) Kaposvár: Zóka, Hábermajer, Bánfai, Tárnái, Burcsa, Farkas. Csere: Gelle, Ángyán. A kaposvá­ri csapatból elsősorban Bánfai, Tárnái, Burcsa és Farkas játszott kiemelkedően. De a többiekre sem vólt panasz. Női mérkőzés K. LENDÜLET—K. RÜH AGYAR 3:2 (—9, 8, —13, 6, 3) K. Lendület: Koncz, Kozmáné, Balogh, Fenyves, Kovács, Vermes- né. Csere: Komáromi, Sotonyi. Petrus, Zimriné. K. Ruhagyár: Bi­czó, Hajas, Mátrai, Ferenc, Kiss. Orbán. Csere: Esküdt, Unya- tinszky, Molnár. A Lendület csa­patának, de talán a mezőny leg­jobbjának Koncz bizonyult. A jól játszó kórházi csapatból még Ver- mesné és Petrus játéka emelke­dett ki. A Ruhagyárnál Biczó, Or­bán és Unyatinszki nyújtott átla­gon felülit. Végig a mérkőzést a böhönye! csa­pat, nem sikerül egyenlíteni. A böhönyeiek egy 11-est is kihagy­tak. Viszont hét perccel a befeje­zés előtt mégiscsak sikerült gólt elérniük. G.: Szabó K., ill. Fonyó. Sovány Tibor Ordacsehi—Gölle 2:0 (0:0). Orda­csehi, 250 néző. V.: Radnai. Az el­ső félidő nagy hazai fölénye el­lenére sem esett gól. Szünet után változatosabb lett a játék, ekkor viszont már jobban ment a gól­lövés is a hazai csatároknak. G. : Mányoki, Zrínyi. Molnár József DÉLI CSOPORT Tapsony—Vése 3:1 (1:1). Tap­sony, 250 néző. V.: Karádi. Ke­mény, de sportszerű • mérkőzésen a hazai csapat végre azt nyújtot­ta, amit tud. Jó játékkal biztosan nyert a lelkes vendégek ellen a tapsonyi együttes. Jó játékvezetés. G.: Szabó (2), Klauz, ill. Zalka. Gundy Árpád Kadarkút—Csokonyavisonta 1:1 (1:1). Kadarkút, 150 néző. V.: Hor­váth G. A mérkőzés nagy részé­ben a hazai csapat játszott fölény­ben. A vendégek szórványos tá­madásai mindig veszélyesek voltak. A játék alapján a döntetlen igaz­ságos. G.: Újhelyi, ill. Pápa. Dr. Kemény János TOPONAR—GYÉKÉNYES 2:1 (0:1). Toponár, 300 néz:. V.: Kará­di. A Déli csoport rangadó jelle­gű találkozóján a jól kezdő ven­dégek erejét fokozatosan őrölte fel a minden részében jobb hazai csapat. A győzelem akár nagyobb arányú is lehetett volna. G.: Es­küdt, Vajda, ill. Csöbör. Szabó János Somogyszob—Kutas 3:1. Iharosberény—Berzence 2:1. HOMOKSZENTGYÖRGY—BAR­CSI VASA 2:1 (2:1). Homokszent- gj’örgy, 250 néző. V.: Ignáczy. A vendég csapat jól szervezett vé­delme sokáig kétessé tudta tenni az esélyesebb hazai csapat győzel­mét. G.: Horváth (11 esből), No­vak, ill. Bukovics. Kővári József CuhorFépfi-termelöh) figyelem ! A Somogy negyei Mezőgazdasági Ellátó Vállalatnál azonnali szállítással beszerezhető csehszlovák gyártmányú cukorrépabetakarító gépsor: fejező 47 900 Ft szedő 54 300 Ft ZR-3 jelű répalazító 1 800 Ft továbbá az erőgépek és a pótkocsik jobb kihasználása, a betakarítás meggyorsítása érdekében D-43 lengyel pótkocsihoz oldalmagosító 2 800 Ft AGROKER KAPOSVÁR (6399) Rózsaújdonságok (bokor, futó, baba- fajták) gladiolus, tu­lipánt, jácint. Kérje díjmentes fajtais­mertetőmet. Székely rózsakertészet. Buda­pest, Hl. Vörösvári u. 18. Szállítás postán. (Hői) Eladó családi ház 670 n-öl telekkel, Bö­lénye, József Attila utca 1. Busz- és vasútállomástól 2 percre. (903) Nagyatádon, Gyár Gyár utca 20. számú új háromszobás ház azonnal beköltözhető­en, áron alul eladó. Érdeklődni a hely­színen. ______(.4414) E ladó 900 literes hordó (literenként 2,— Ft) Kovács Gyu­la,__Kapoly._______(909) 1 0 000 db nagymé­retű tégla eladó. Já- kó, Kossuth utca 70. (902) Ideál Jáwa 2000 km rel, női kerékpár, 30 literes szőlőprés, bo­roshordó, 6-os kály­ha elaftó. Kaposvár, Zrínyi utca 7. Máté Földieper-palánta Madame Mout óriás szemű eladó 30 fil- lér/db. SZOT gazda­ság kertészete, Bala­ton földvár. _______(6403) M agánjáró szalag- fűrészgép minden el­fogadható áron eladó. Érdeklődni Balaton- boglár Hullám Szál­loda portáján, tele­fon: 94.__________.4407) ^ Kaposvár, Nyugal- Ivánía utca 27. szá­mú két szobából ailo ház, melléikheiy őse­gekkel, beköltözhető­en* eladó.______(1176 L9) E gyszobás, mellék- helyiséges, nagy ker­tes házrészemet el­adnám. Érdeklődni Kaposvár, Hunyadi János utca 72. naan az udvarban, kedden pénteken délután 2-4­ig. t___ (117627) B eköltözhetően el­adó 58 000 ’ Ft kész- pénzfizetés mellett egy szobából, «4x3 m) előszobából (2x2 m) álló belvárosi kü­lön bejáratú utcai házrész. Kerthaszná- Lat nincs. Érdeklődni Kaposvár, Május 1. utca 3. , Raktárban. Andocson kis csa­ládi ház kb. 1600 n­öl területtel beköltöz­hetően eladó. Zrínyi Józsefiné, Petőfi u. 10. (93173) Kemény fából ké­szült kombináltszek- rény, rekamié, as.stal, három fotel eladó. Érdeklődni Kaposvár 14-334 telefoniszámon. (117590) Bécsi rövid zongo­ra olcsón eladó, vagy beibe adó. Érdek­lődni Farkas, Kapos­vár, Latinka Sándor u. 3.____________(117612) Jó állapotban levő Mekalor olaj kályha eladó. Megtekinthető 16 órától, Kaposvár, Losonc köz 1. ép. L em. 4. ajtó. (117610) 70-150 Í-es új,240, 350, 492 1-es használt hor­dók eladók. Fülöp, Kaposvár, Egyenesi u. 2. Nyigző. (117633) 6—700 db használt falcos cserepet von­nék. Ajánlatokat 117613 számra a hir­detőbe. _________(117813) E ladó alacsony, fe­hér, mély gyermek- kocsi jó állapotban, ugyanott keveset használt világoskék, olasz moher kardi­gán. Kapuvár, Vö­röshadsereg u. 13. ajtó 13._________(117618) P áncélszerkezetű pianínó televízió rész­letfizetésre eladók. Siófok, Klapka utca 29. (50320) Galambok eladók. Kaposvár, Béke utca 48. szám, Kalota. Megtekinthetők: szombat délután és vasárnap délelőtt. (117606) Szőlőoltványok őszi szállításra anegríen- delhetők. Fajtáim: olasz rizling, bánáti rizling, piros szlanka, hárslevelű, ezerjó, leányka, kéKl.*ankos, szőlőskertek, afzali, Itália, Mathiasz Já­nos, Csabagyöngye, muskát otonell, sa sz­ia. Ára: I. o. 5 Ft, II. o. 2,50 Ft. Gyö­keres delevári és többféle hazai gyö­keres ára 3,— Ft. Cím Rostás István, Abasár, Rákóczi út 17. (44141) 1600 db hódfarkú cserép Balatons ze- mesen eladó. Keller. Bp., XIII., Robogó u. 47. (7457) Keveset használt akácpadlós disznóól eladó. Cím: Vanrsa Ferenc asztalos, Sió­fok, Klapka György u. 26. (50321) Eladó beköltözhető­en Siófokon, Bátor! fejedelem u. 27. sz. alatt Kétszobás, össz­komfortos és ugyan­ott egyszobás, össz­komfortos féligkész ház. Érdeklődni ugyanott. ________(50319) L adon, Zrínyi utca 24. alatti ház két szoba, konyha, gaz­dasági épület, 1802 n-öl területtel, be­költözhetően eladó. Érdeklődni Zrínyi u. 30. Tóth Györgynél. (117605) Állami gazdaságok, termelő­szövetkezetek és háztáji gazdaságok, FIGYELEM! Ismeretes, hogy lenüzemek mellék­termékeként jelent­kező lenpolyva ma­gas olaj- és fehér­jetartalmánál fogva kiválóan alkalmas lovak, szarvasmar­hák és birkák ta­karmányozására. Kapható a Körmend és Vidéke Általá­nos Fogyasztási és Értékesítő Szövet­kezetnél, Körmend, Szabadság kör 8. (Vas m.) az alábbi árakor: lenüzem telepén át­véve 50,— Ft/q; vas­úti szállítás esetón leadóállomási ár 79,— Ft/q; feladó­állomási áron pedig 58,— Ft/q. Kedvezd . árajánla­tunkra kérjük szí­ves megrendelései­ket a fenti- cíinrr megküldeni. (97220) Eladó szép kivitelű, könnyen kezelhető kárpitozott garnitú­ra. Ugyanott új sez- lonok és hever ők ál­landóan kaphatók. Új ágybetétet méret után rövid határidő­re készítek. Székes- fehérvár, Piac tér 41. Kőszegi kárpitos. 80 db Sawer tojó­hibrid tyúk eladó. Ár megegyezés sze­rint.^ Telefon: Glge 5. ' Eladó két ajtó (fe­hér olajjal festve) nagy vasrácsos ab­lak. Kaposvár, Baj- csy-Zsilinszky u. 31. AUTÓ —MOTOR Skoda Octavja Su­per kifogástalan álla­potban eladó. Dr. Magyar, Nagyatád, Mártírok u. 14. Tel.: 91 (4412; 407-es négysebesse- ges Moszkvics príma állapotban eladó. Ka­posvár, Kölcsey utca 32. _______________(117585) 2 50-es kiskerekű Jáwa olcsón eladó. Siófok, Fő utca 222. Major Sándor, (50318) 1000 CH Wartburgo­mat rádióval, uj gu­mikkal eladom, vagy elcserélem Balaton melletti tel .-árért, megegyezéssel. Cím: Pécs, Ilona u. 10. Jó állapotban levő Tátrán motor ele dó. Érdeklődni Cser Jó­zsef, 14-47 tc?cfon­számon._________(117614) S teyer Puck 500-as eladó. Érdeklődni Nagybajom, 13. te­lefonszámon, erdé­szet. (117631) Külön bejáratú szo­ba, konyha, spájz, előszoba albérletbe kiadó bútorral vagy anélkül. Érdeklődni Kaposvár, Laborfalvi utca 8,_________(11751H Kisgyermek vag> könnyebb beteg gon­dozását vállalnám. Ajánlatokat 117615 számra a hirdetőbe. _________________(117615) E gy külön bejáratú, üres albérleti szobát keresünk fiatal há­zaspár részére. Aján­latokat 1j7S16 szám­ra a hirdetőbe. egész napos foglalkoztatásra, állandó munkára azt íeteziiii Magyar Hirdető, Kaposvár, Kossuth L. u. 4. (117666) Csónakok, vitorlások, hajók és ladikok javítását szállítással a Balaton-parti részen 10 napos határidővel vállaljuk. Balatonlellei Vegyesipari KTSZ Balatoniéiig (6408) A nyugatnémet HAMBURG CIRKUSZ JÓN! 8September 29 október 1—2 30 20 világszám! Muzsikáló elefántbébik! Előadások minden este fél 8 órakor, 1-én délután fél 4 órakor is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom