Somogyi Néplap, 1966. augusztus (23. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-20 / 197. szám

SOMOGYINSP&AP 6 Siombaf, 1966. augusztus 28. Javítani akar a IL Honvéd A Szállítók döntetlent remél Ez alkalommal is fölkerestük a Honvéd soron következő ellenfe­lét. Palicskó Tibor, a Szállítók edzője érthetően elégedett volt csapata játékával a Ganz-MAVAG ellen, hisz nehéz ellenfelet gyűrt maga alá az együttes, amelynél már megszűnt a kísérletezés. Az őszi idény kezdetére kialakult az egységes csapat, s ezen Palicskó Tibor csak akkor változtat, ha sérülés vagy egyéb ok közbe­szól. Most is akad jócskán sé­rült a csapatban, vasárnapig azonban, úgy remélik Rákospa­lotán, mindenki egészséges lesz. — Nem téveszt meg bennünket a Honvéd utolsó helye. A jelen­legi NB I B osztályban nincse­nek gyenge csapatok. Akár az utolsó helyezett is képes arra., hogy legyőzze az elsőt. Sokat mond ezzel kapcsolatban a baj noki táblázat is. Idegenben min­dig nehéz dolga van az utazó csapatnak. Nekünk is az lesz Kaposváron. Mi a döntetlent már jó eredménynek tartanánk a ma gunk számára. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk nyerni — ha lehet... — mondta az edző. A csapat attól függ, hogy rend­be jönnek-e a sérültek. A hét­közi edzésen, amikor az Ü. Dózsa tartalék csapatát győzték le Szállítók meglepő biztosan, az de­rült ki, hogy vannak megfelelő I tartalékolt is. A múlt heti győz­tes csapat legföljebb egy helyen változhat. Váradi Lajos a K. Kinizsi edzője szerződést bontott A 400-as középiskolás bajnok Tegnap beszámoltunk az Orszá­gos Sportnapok ama rendezvé­nyeiről, ahol somogyi sportolók szerepeltek sikerrel. A középis­kolások országos bajnokságán üjabb jó eredményről érkezett bír. A loo méteres síkfutást 50.1 tnp-es időeredménnyel Kovács Géza, a kaposvári Táncsics Mi­hály Gimnázium fiatal atlétája nyerte. Középiskolás bajnokunkat a Magyar Atlétikai Szövetség ve­zetői számba veszik a soron kö­vetkező nemzetközi ifjúsági mér­kőzésen is — kaptuk a hírt a fő­városból. Belépés szabadjeggyel Sokszor kerekedett már vita, hogy mennyi néző is van egy- egy futballmérkőzésen Kaposvá­ron. A vita alapja nemegyszer az volt, hogy nem lehetett pontosan fölmérni, kik és hányán láto­gatják a meccset szabadj eggyel vagy egyéb kedvezményes je­gyekkel. A K. Honvéd most tisz­ta vizet önt a pohárba. Ezentúl (már a Szállítók elleni mérkőzé- - sen is) a különféle igazolványok csak a Május 1. utcai ülőhely fe­lőli bejáratnál jogosítanak belé­pésre. Ezzel az intézkedéssel ele­jét akarják venni annak, hogy illetéktelenek belépőjegy nélkül jussanak be a pályákra. Végre... Folytatódik a labdarúgó-bajnok­ság. Az NB I B osztály második őszi fordulójában Kaposváron lép pályára a K. Honvéd csapata, s a Szállítók együttesétől kísérli meg a pontszerzést. A Honvédnél a héten többször is elemezték az oroszlányi meccs eseményeit. Főleg a csatárok fo- gadkoztak, hogy a Szállítók ellen más felfogásban játszik majd ez a sor. A hétközi edzéseken meg a siófoki MNK-meccsen gólratö- rőbb is volt a csatárok játéka. Igaz, hogy ez alkalommal nem olyan védelmekkel találták szem­ben magukat Feketéék, mint ami­lyen az oroszlányiaké volt, vagy a Szállítóké lesz. Szepesi Lajos­sal, a K. Honvéd labdarúgó-szak­osztályának vezetőjével beszélget­tünk a vasárnapi mérkőzés vár­ható kimeneteléről. — Feltétlenül több van a mi' csapatunkban, mint amennyit je­lenlegi bajnoki helyezésünk sej­tet. Nem lehet egyetérteni azok­kal, akik azt hangoztatják, hogy kár erőlködnünk, úgyis a kiesés vár ránk. Igaz, nagyon nehéz mérkőzések következnek — nehéz lesz a Szállítók elleni is —, de mi megpróbáljuk. Vasárnap min­denképp győzni szeretnénk. Edzőnk csak egy változtatást tervez. Kerkai kimarad. Helyette Balázs kerül a csapatba. Nem hi­szem, hogy még egyszer olyan rossz felfogásban játszanak majd a fiúk, mint Oroszlányban az el­ső fél óra után. ök is nagyon fogadkoznak, hogy nyerünk. Bíz­zanak bennünk a szurkolók — mondta Szepesi Lajos. A pályára lépő tizenegy tehát a következő lesz: Borok — Ub- rankovics, Szántó, Tóth — Kö­ves, Balázs — Both, Arany, Kal­már, Fekete, Hernádi. Igen viharos hete volt a K. Ki­nizsinek. A Dombóvártól elszen­vedett vereség után Váradi La­jos, aki több éven keresztül ve­zette a Kaposvári Kinizsi edzé­seit, bejelentette a sportkör el­nökségének, hogy szeretné fel­bontani az év végéig érvényben levő szerződését. A Kinizsi el­nöksége rendkívüli ülésen tár­gyalta meg Váradi Lajos bead­ványát, s úgy döntött, hogy el­fogadja a lemondást. Véglegesen azonban nem határoztak az új edzőt illetően. Egyelőre Szigeti Jánost, a csapat volt játékosát, a tartalék együttes edzőjét kérték föl, hogy vigye tovább a szak­mai munkát. A hétközi edzésen már ő irányította a munkát. A szabadságon levő Szigetit nem találtuk meg. Helyette Fé­nyes István, a labdarúgó-szak­osztály intézője nyilatkozott. El­mondta, hogy Sopronban előre­láthatóan ugyanaz a csapat sze­repek amely a dombóváriak el­len vesztesként vonult le a pá­lyáról. — Szeretnénk azonban, ha ez a gárda — amelyben feltétle­nül több van — végre azt nyúj­taná, amit tud — mondta Fényes István. Megyei bajnokság NAGYATÁD—BABOS 4:2 (43) ■ K. DÖZSA—BABÖCSA ÍA (tm Hetvenen a ssorítóban Korábban hinni adtuk, hogy a Somogy megyei Ökölvívó Szak- szövetség életre hívta az Alkot­mány Kupa-küzdelmeket, s mos­tanitól esztendőnként augusztus 20—23-én ez a kaposvári verseny szólítja szó rí tóba a legjobb ma­gyar bokszotokat. Bár közbejött valami. Szeptemberről erre az időpontra előrehozták a gyöngyö­siek hagyományos tornáját, a Do­bó István-emlékversenyt, mégsem hinnénk, hogy fiaskót vallunk ml, somogyiak az ökölvívó Alkot­mány KupávaL Előreláthatóan ugyanis hetven indulója lesz a kétnapos kaposvári versenynek. A Bp. Honvéd 12. a PVSK 9, a Várpalota 7, az Oroszlány 10, a K. Dózsa 20 versenyzővel indul. Ott lesznek a rajtnál a bonyhádi bokszolók is, szám szerint né­gyen. Keresztülhúzta a rendezők szá­mítását az is, hogy a kaposvári Csiky Gergely Színházat az évad nyitánya előtt tatarozzák. Ezért döntött úgy a verseny rendező­sége, hogy nemcsak a selejtező­ket, hanem a döntőket is a Dó- zsa-sporttelepen tartják meg szombaton délután és vasárnap délelőtt. Nagyatád, 200 néző. V-: Karú­Nagyatád: Márkus — Németh. Fritz, Nagy — Bazsó, Erdei — Deák, Fehér, Delics, Torma, Fesz- leg. Edző: Nagy Árpád. Barcs: Piros — Fonyó, Slnkó, Papp — Pákozdi, Berda — Karlovlts, Göncz, Magyar, Horváth, Lang. Edző: Juhász Vilmos. A hazaiak 4:0-ás vezetése után szépítettek a barcsiak. A második félidő ele-* jén Fritz, illetve Magyar sérülé­se miatt öt percig állt a játék. Az 50. percben KarlovitsoL az 55. percben Bazsót utánrúgásért kiállította a játékvezető. Ettől kezde alacsony színvonalú, kap­kodó játék folyt. G.: Torma (2), Delics, Peszleg, HL Lang, Hon- váth. Jók: Torma, Delics, Deák, 11L Lang, Slnkó. Kaposvár, 200 néző. V— Bella. Dózsa: Mészáros — Hérezeg, Csima, Darvas — Farkas, Bah — Bódls, Haracsi, Veverán, Nagy­réti, Vörös. Babócsa; Varga — Káplár, Bakó, Miloveez — Vuk- man, Ebert — Vukovics, Putics, KakuszL Csordás, Bicsár. A Dó­zsa igen mérsékelt telj esitmény- nyel Is nagy fölényben volt. Sok helyzetet kihagyott, sőt Csima egy U-est is kapu mellé rúgott. G.: Veverán (3), Farkas (2), Vö­rös, m. Bakó. Jók: Farkas, Bah, Haracsi, OL Varga, Káplár, Ba­kó. SPORTMŰSOR AUGUSZTUS 20., SZOMBAT ökölvívás: Alkotmány Kupa a Somogy megyei ökölvívó Szövetség rendezésében. Kaposvár, Dó- zsa-sporttelep, 16 ó. Kerékpár: A Somogy megyei Kerek­páros Szövetség salakpálya versenye. Kaposvár, Cseri­sporttelep, 15 o. Modellezés: A Magyar Honvédelmi Sport- szövetség bemutatója Kaposvá­ron, a Cseri-sporttelepen, 14.30 ó. Cselgáncs-, birkózó-, vívó­bemutató : Kaposváron, a cseri szabad­téri színpadon 15 órától. Oszás: Csik Ferenc-emlékverseny a Somogy megyei Üszószövetség rendezésében. Kaposvár, Sza­badság strandfürdő, 14 ó. Kézilabda: Kaposvári járás—Tabi járás férfi és női válogatottjainak mérkőzése. Kaposvár, Vasas- (TRANSZVTLL) sporttelep, 15 ó. Röplabda: Kaposvári járás—Tabi ^árás női és férfi mérkőzés. Ka­posvár, Cseri-sporttelep, 14.30 ó. Labdarúgás: NB III: Siófoki Bányász- Pécsi Helyiipar, Siófok, 16 ó (Sipos). Megyei bajnokság, I. osz­tály : Csurgói Spartacus—Ka- poly, Csurgó, 16 ó (Németh V.). Lengyeltóti—K. H. Vas­utas, Lengyeltóti, 16 ó (Da­rázsi). Tab—Marcali Honvéd, Tab, 16 ó (Bella). K. Honvéd II.—K. V. Lobogó, Kaposvár, Cseri-pálya, 16 ó (Bakonyi). Nemzetközi mérkőzések: Barcsi SC—Pitamacsa (Jugo­szlávia), Barcs, 17 ó. Nagy­atádi MTE—Daruvár (Jugo­szlávia). Nagyatád, 17 ó. AUGUSZTUS 21., VASÁRNAP ökölvívás: Alkotmány Kupa döntők. Kaposvár, Dózsa-sporttelep, 10 ó. Sportlövészet: Városi lövészbajnokság, Ka­posvár, cseri ]ötér, 8 ó. Sakk: László István-emlékverseny, Kaposvár, Vasutas Kultúrott­hon, 9 ó. Labdarúgás: NB I B: K. Honvéd—Szállí­tók, Kaposvár, Kinizsi-pálya, 16 ó (Fehérvári). NB II: Soproni Textiles—X, Kinizsi, Sopron, 15 ó (Igaz). NB ül: Nagykanizsai Dó­zsa—Lábodi MEDOSZ, Nagy­kanizsa, 16 ó (Sabacz). Megyei bajnokság: I. osztály: Marcali VM-K. Kinizsi H. (Buzsáki), Somogy - tarnóca—Balatonboglár (Bara­nyából) , Taszár—K. Vasas (Baranyából). II. osztály: Zamárdi—Két­hely (Molnár S.), Siófok IL —Somogysárd (Pesti), Juta— Somogy jád (Bella), Karád— Gölle (Tóth Gy.), Nagyberény —Buzsák (Bodó), Balatonlelle —öreglak (Horváth II. L.L Balatonszárszó—Fonyód (Végh), Ordacsehi—B.-fenyves (Hor­váth Z.), Kastélyosdombó— Gyékényesi VSK (Baranyá­ból), Heresznye—Toponár (Ba­ranyából), K. Építők—Kutas (Tálas), Felsőbogát—Kadarkút (Várj as), Som ogy szob—Ber­zence (Baranyából), I.ábod n. —Gyékényesi SK (Hardi),Cso- konyavisonta—Homokszentgy. (Ferincz), Vése—Nagyatádi Honvéd (Simon). Megtorpant-e a Lábod? Tartós-e a Siófok forma javulása? Ezekre a kérdésekre ad választ a délnyugati NB III szombati- vasárnapi fordulója. A két so­mogyi NB m-as csapat közül a Siófoki Bányász otthon szerepel, a MEDOSZ pedig Nagykanizsára utazik. Látszólag a siófokiaknak lesz könnyebb dolguk. LABODON egyik-másik szurkoló hirtelené- ben bizony borúlátó lett annak nyomán, hogy a két őszi mérkő­zésen mindössze egy pontot gyűj­tött a csapat. Ezek a szurkolók elfelejtették, hogy mivel vágott neki a MEDOSZ az idei bajnok­ságnak. Szabó István, a sportköri veze­tők egyike elmondta, hogy némi szerencsével ugyan jobb helyen is állhatna a MEDOSZ, de a je­lenlegi hellyel • is elégedettek a sportélet irányítót. Mint Szabó sporttárs említette, Nagykanizsán nagyon nehéz mérkőzés vár a lábodi fiúkra. A Nagykanizsai Dózsa arra tör, hogy egy osz­tállyal följebb lépjen. Ehhez pe­dig a hazai mérkőzéseket meg kell nyernie a Dózsának. Biztos, hogy határtalan győzelmi vágy fűti majd a lila-fehér csapatot. Persze a lábodiak sem nézik majd tétlenül a játékot. Selmeczi István edző úgy vélekedik, hogy a balszerencsének egyszer már el kell hagynia a MEDOSZ-t. Az öltözőben tizenkét név került föl a táblára. Az alábbi tizenkét já­tékos próbál pontot szerezni az esélyes Dózsa ellenében Nagyka­nizsán: Hornai, Ilosfai, Mihóka, Németh, Nagy, Koczka, KeszL Borzas, Csór, Fülöp, Takács és Posta. A döntetlen már lábodi si­kernek számítana. SIÓFOKON éppen ellenkező a hangulat. A csapat jó őszí rajtja érződik a szurkolók körében is. Haragh Ti­bor most már a túlzott derűlá* tástól óvja tanítványait. Elmond­ta, hogy a P. Helyiipar eilen ugyan esélyes a csapat, de csak akkor számíthat sikerre, ha min­denki a tudása legjavát nyújtja. Üjság Siófokon, hogy Papp Gyu­la nem vállalta a játékot, így a Bányász a következő összeállí­tásban veszi föl a küzdelmet a Helyiipar ellenében: Iszak — Farkas, Fehér, Vörös — Scháö!* Szabó — Erdei, Németh, Pelyva, Kerényi, Oláh. A csapat jobbszélsője. Erdei egyébként tegnap tartotta eskü­vőjét, de bejelentette, ha szük­ség van rá, szívesen vállalja a játékot. MJ1ÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ Hófehérke és a hét vagány. Szí- •see, zenés, szélesvásznú nyugat­német filmvígjáték. Korhatár nél­kül. Kísérőműsor: Magyar híradó. Az előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor. SZABAD IFJÚSÁG FILMSZÍNHÁZ Gyilkosok szabadságon. Széf es- Vásznú NDK—jugoszláv bűnügyi ©lm. Korhatár nélkül. Kísé'őmű- &or: Miért? Univerziadé 1365. Az előadások kezdete 4, 6 ée 8 tafcor. (VÉL 2l-ig.) DÓZSA KERTMOZI Csak neked. Színes, zenés-tán­cos angol film. Az előadás kezdete 8 órakor. BABTÖK KERTMOZI B86i kaland. Francia kalandfilm Jtean-Pau! Belmondó főszereplé­sével. Az előadás kezdete 8 órakor. LATINRA SÁNDOR MEGYEI MŰVELŐDÉSI HÁZ Délután 4 órakor: A kőszívű ember fiai. Magyar mm. 15—24 óráig: Klubtánc. Balatoni filmszínházak műsora SIÓFOK bért: A SZISZTÉMA (The system) Magyarul beszél«, szélesvásznú angol film. Csak 18 éven felülieknek! Az előadás kezdete 8 órakor. SIÓ FOK terem: FELETTÜNK AZ ®G (Le del sur la tete) Színes, szélesvásznú íranda film. Az előadások kezdete fél 6 és IS 8 órakor. zamardi fedett kert: házasság olasz módra fMatrimonio all’ ítaliana) Eduardo de Filippo színművé­nek, szélesvásznú olasz filmvál­tozata. Csak 18 éven felülieknek! Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONFÖLDVAB fedett kert: NYUGODJ MEG, KEDVES (Relaixe — tói, chérie) Magyarul beszélő, szélesvásznú fistnda űlmvígjáték. Az előadások kezdete negyed 8 és negyed 10 órakor. BALATONSZÁRSZÓ A LÁTOGATÁS (La vlsita) Szélesvásznú olasz film. Csak 16 éven felülieknek! Az előadások kezdete 6, 8 óra­kor. BALATONSZEMES fedett kert: SOK HŰSÉG SEMMIÉRT Szélesvásznú magyar űlmvlgjá- ték. Csak K éven felülieknek! Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONLELLE park: SLÁGERREVtJ (Pop gear) Színes, szélesvásznú angol főm. Az előadás kezdete 9 órakor. BALATONLELLE fedett kert: A NAGY MEDVE FIAI (Die Söhne der grossen BSrín) Színes, szélesvásznú NDK ifjú­sági film. Az előadás kezdete 9 órakor. balatonboglab VANINA VANINI Színes, szélesvásznú olasz—fran­cia film. Az előadás kezdete 8 órakor. FONTOD terem: EZ IS OLASZORSZÁG. (ítaliana come női.) Színes, szélesvásznú olasz do­kumentumaim. Csak 16 éven felülieknek! Az előadások kezdete fél 6 és I órakor. FONTOD fedett kert: VANINA VANTNI. Stendhal regényének színes, szé­lesvásznú francia—olasz filmválto­zata. Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONFENYVBS fedett kert: BLOOD KAPITÁNY FIA Szélesvásznú olasz—spanyol film. Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONMARIA AZ ELSŐ ESZTENDŐ. Magyar film. Korhatár nélkül. Kisérő műsor: Miért?; Magyar híradó. Az előadás kezdete t óra kim. Művelődés a-SN, VASÁRNAP: VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ MATINÉ: Egyiptomi történet. Az előadás kezdete fél 11 órakor. Hófehérke és a hét vagány. Színes, zenés, szélesvásznú nyu­gatnémet filmvlgjáték. Korhatár nélkül. Kísérő műsor: Magyar híradó. Az előadások kezdete S, i, 7 és 9 órakor. SZABAD IFJÚSÁG FILMSZÍNHÁZ MATINÉ: Felfelé a lejtőn. Az előadás kezdete fél 11 órakor. Gyilkosok szabadságon. Széles­vásznú NDK—jugoszláv bűnügyi film. Korhatár nélkül. Kísérő mű­sor: Miért?; Univerziadé 1965. Az előadások kezdete 4, S és 8 órakor. DÓZSA KERTMOZI Csak neked. Színes, zenés-tán­cos angol film. Az előadás kezdete 8 órakor. BABTOK KERTMOZI Riói kaland. Francia kaland­film Jean-Paul Belmondó fősze­replésével. Az előadás kezdete 8 órakor. LATINRA SÁNDOR MEGYEI MŰVELŐDÉSI HÁZ Délután 4 órakor: A kőszívű ember fial. Magyar film. 19—24 óráig: Klubtánc. Balatoni filmszínházak műsora SIÓFOK kert: A SZISZTÉMA. (The system.) Magyarul beszélő; szélesvásznú angol film­Csak 18 éven felülieknek! Az előadás kezdete 8 órakor. SIÓFOK ^ ___ t erem: FELETTÜNK AZ EG. (Le del sur la tete.) Színes, szélesvásznú franda film. Az előadások kzedete fél I és fél 8 órakor. MATINÉ.- özvegy menyasszonyok. szórakozás ZAMARDI fedett kert: HÁZASSÁG OLASZ MÓDRA. (Matrimonio all’ Hallana.) Eduardo de Filippo színművé­nek szélesvásznú olasz filmválto­zata. Csak 18 éven felülieknek! Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONFÖLDVAB fedett kert: NYUGODJ MEG, KEDVES. (Relaxe toi, chérie.) Magyarul beszélő, szélesvásznú francia filmvlgjáték. Az előadások kezdete negyed 8 és negyed 10 órakor. BALATONSZÁRSZÓ a látogatás. (La vlsita.) Szélesvásznú olasz film. Csak 16 éven felülieknek! Az előadás kzedete 6 és 8 óra­kor. BALATONS ZEMES fedett kert: SOK HŰSÉG SEMMIÉRT. Szélesvásznú magyar filmvígjá­ték. Csak 18 éven felülieknek! Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONLELLE park: SLÁGERREV 0. (Pop gear.) Színes, szélesvásznú angol film. Az előadás kezdete 9 órakor. BALATONLELLE fedett kert: A NAGY MEDVE FIAL (Die Söhne der grossen Bärin.) Színes, szélesvásznú NDK Ifjú­sági film. Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONBOGLAB VANINA VANINI. Színes, szélesvásznú olasz—fran­da film. Az előadás kezdete 3 órakor. FONTOD terem: EZ IS OLASZORSZÁG. (ítaliana come női.) Színes, szélesvásznú olasz doku­mentumaim. Csak 16 éven felülieknek! Az előadások kezdete fél 8 ^s I órakor. FONTOD fedett kert: VANINA VANINL Stendhal regényének színes, szélesvásznú olasz—franda film- változata. Az előadás kezdete 8 órakor. BALATON FENYVES fedett kert: BLOOD KAPITÁNY FIA. Szélesvásznú olasz—spanyol film. Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONMÄRIA AZ ELSŐ ESZTENDŐ. Magyar film. Korhatár nélkül. Kísérő műsor: Miért?; Magyar híradó. Az előadás kezdete 8 órakor. 22-EN, HÉTFŐN: VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ Ez is Olaszország. Színes olasz dokumentumfilm. Szélesvásznú. Csak 16 éven felülieknek’, Kísérő műsor: 66A6 vh.; Magyar hfradó. Az előadások kezdete 5 és 7 órakor. (VUL 24-ig.) SZABAD IFJÚSÁG FILMSZÍNHÁZ A hős, aki féL Magyarul beszé­lő csehszlovák filmszatíra. Kor­határ nélkül. Kísérő műsor: így lövünk mi; 66/15 vh.; A festő és a költő. Az előadások kzedete 4, 6 és 8 órakor. (VUL 24-ig.) DÓZSA KERTMOZI Az éjszaka világa. Színes, szé­lesvásznú olasz film. Az előadás kezdete 8 órakor. Balatoni filmszínházak műsora SIÖFOK kert: HÁZASSÁG OLASZ MÓDRA. (Matrimonio all’ ítaliana.) Eduardo de Filippo színművé­nek szélesvásznú olasz filmválto­zata. Csak 18 éven felülieknek! Az előadás kezdete 8 órakor. SIÖFOK terem: A LÁTOGATÁS. (La visita.) Szélesvásznú olasz fQm­Csafc 16 éven felülieknek! Az előadások kezdete fél 6 és fél 8 órakor. ZAMARDI fedett kerts A NAGY MEDVE FtAL CDié Söhne der grossen Bärin.) Színes, szélesvásznú NDK ifjú­sági film. Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONFÖLDVAB fedett kert: SOK HŰSÉG SEMMIÉRT. Szélesvásznú magyar film vígjá­ték. Csak 16 éven felülieknek! Az előadások kezdete negyed f és negyed 10 órakor. BALATONSZEMES fedett kert: slágerrevTT. (Pop gear.) Színes, szélesvásznú angol film a legismertebb együttesek közre­működésével. Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONLELLE fedett kert: NYUGODJ MEG, KEDVES! (Relaxe toi, chérie.) Magyarul beszélő, szélesvásznú francia film víg játék. Az előadás kezdete 8 órakor. BALATONBOGLAB FELETTÜNK AZ ÉG. (Le del sur le tete.) Színes, szélesvásznú francia film. Az előadás kezdete 8 órakor. FONTOD fedett kert: A SZISZTÉMA. (The system.) Magyarul beszélő,; szélesvásznú angol film. Csak 18 éven felülieknek! Az előadás kezdete 8 órakor, BALATONFENYVES fedett kert: HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT VÁGÁNY. (Schneewitchen und die sieben Gaukler.) Színes, zenés, szélesvásznú nyu* gatnémet filmvígját^k. Az előadás kezdete 8 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom