Somogyi Néplap, 1964. szeptember (21. évfolyam, 204-229. szám)

1964-09-19 / 220. szám

R/tDiö^eleuíziú-músnr szeptember 21-től szeptember 27-ig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek ÁLLANDÓ MŰ SORSZÁMOK: KOSSUTH RADIO 4.26: Rákóczi induló. - 4.30: Hírek. — 4.35—7.59: Vidáman, frissen! Köz­ben: 5.00: Falurádió. 6.00: Hírek. — 6.59: Időjelzés. - 7.00: Hí­rek. - 7.10: Üj köny­vek. - 7.30: Színház-, hangverseny- és mozi­műsor. - 7.59: Időjel­zés. - 6.00: Műsoris­mertetés. - 8.08: Tech­nikai szünet. - 10.00 Hírek. Lapszemle. 12.00: Déli harangszo. Hírek. Idő járás jelen­tés. — 14.00: Hírek. — L6.00: Hírek. 17.56: Mű­sorismertetés. — 18.00: Hírek. - 20.00: Esti krónika. — 22.00: Hí­rek. 24.00: Hírek. — 0.30: Himnusz. PETŐFI RADIO 5.00: Reggeli zene. — 6.10: Torna. 6.30: Hírek. — 8.00—8.05: Hírek. Idő­járásjelentés. — 15.00: időjárás- és vízállás­jelentés. — 17.00: Hí­rek. — 19.00: Hí­rek. Időjárásjelentés.- 21.00: Hírek. - 23.00: Hírek. időjárásjelen­tés. - 23.15: Műsorzárás. Szombat Vasárnap KOSSUTH-RADIÖ 6.20: Sport, és totóhírek. 8.15: Népi zene. 8.50: Színházjegyek nyomá­ban .. . Kelemen Gyula riportja. 9.05: A hét zeneszerzője: Bartók Béla. Szabolcsi Bence előadása. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: Tánczene. 11.10: Zongoraművek. 12.10: Mindenki kedvére! 14.10: Marenzió- és Monte- verdi-kórusok. 14.25: Válaszolunk hallga­tóinknak. 14.40: Mezei csokor. 15.07: Júdás Iskaróth. Ricardó Torriento kubai író elbeszélése. 15.25: Zenekari muzsika. 16.10: Gyermekrádió. 18.15: Carmen. Részletek Bizet operájá­ból. 19.00: Pódium 64. Beszéljünk a romantiká­ról. 23.50—0.25: Csárdások. petöfi-radiö 14.00: A XVn. század fúvós­zenéjéből. 14.25: Zenekari muzsika. 15.05: Klasszikus operett­részletek. 15.50: A rózsaszínű kis kak­tusz. Mese. 15.56: Könnyű dallamok. 16.30: Bátory Zsigmond. Részletek Horusitzky Zol­tán operájából. 17.05: Lányok, asszonyok. 17.35: Édes anyanyelvűnk. 17.40: Fellner Andrea (ének) és Varsányi László (zongo­ra) hangversenye. 18.21: Legkedvesebb verse­im. (Ilosvai Katalin.) 19.00: Mi történt a nagy­világban? 19.15: Közvetítés München­ből. Bach-hangverseny. Vezényel: Karl Richter. 1. 50. kantáta »Nun ist das Heil und die Kraft«. 2. 20. kantáta »O Ewigkeit, du Donnerwort«. 3. 6. kantáta »Bleib bei uns, denn es will Abend werden«. 4. 34. kantáta »O ewiges Feuer, o Urspung der Liebe«. 19.53—20.00: Csanády János, Illyés Gyula, Váci Mihály és Zelk Zoltán versei. 20.50: Gazdaszemmel hazánk mezőgazdaságáról. 21.05: Verbunkosok, népda­lok. 21.40: A város peremén. Új­pest. Krizsán László összeállí­tása. 22.00: A hét zeneszerzője: Bartók Béla. Szabolcsi Bence előadása. 22.55: Faust. Részlet Goethe tragédiájá­nak első részéből. (Gáti József.) URH 18.40: Kamarazene. 19.35: Könnyűzene. 20.38: A. Heuréka Erőd. Szuhay Havas Ervin írása. 20.53: Zenekari muzsika. 22.00: A cirkusz csillagai. Részletek Milj utyin ope- rettjéből. TELEVÍZIÓ Ipari és kereskedelmi adás kedd, csütörtök 10— 16-ig, . szerda, péntek 12—16-ig, szombaton 9— 15-ig. KOSSUTH-RADIÓ 8.15: Gyermekrádió. 8.55: Szabó Antal fuvolá- zik, Králik János zongo­rázik. 9.10: Operettrészletek. 10.10: Két ember. Salamon Pál rádiójátéka. 10.56: Operarészletek. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Üj művével jelentke­zik Csák Gyula. 13.15: Népi zene. 14.05: A Mali Köztársaság nemzeti ünnepén. 14,10: Balettzene. 15.05: Olvasónaplómból. Héra Zoltán írása. 15.25: A Hamburgi Rádió tánczenekara játszik. 16.10: A csodálatos horog. Jelenet. Irta: Méreiné Ju­hász Margit. 16.35: Chopin-zongoramű- vek. 17.06: »Két Magyarország«. 17.39: Verbunkos dalok. 18.15: A jómodor nem szé­gyen. 18,35: Könnyűzenei híradó. 19.25: A Szabó család. 20.25: Népi zene. 21,00: A Rádió lemezalbuma. 23.03: Könnvűzene. 0.10: Bartók-kórusok. PETÖFI-RADIÖ 14.00: Kemény Egon dalai­ból. 14.25: Tánczene» 15.05: Kamarazene. 15 45: Dolinák — poljék — víznyelők. Dr. Fogarasi László elő­adása 16.00: Délutáni frissítő! 17.05: Anna Moffo, Nikola Gyaurov és Giuseppe di Stefáno énekel. 17.50: Forgács-gyár. 18.00: Magyar nóták, csárdá­sok. 18.25: Gyermekkori szere­lem. Makszim Gorkij elbeszé­lése. 19.00: Mi történt a nagyvi­lágban? 19.10: Holland Fesztivál 1964. A Hágai Filmharmoniku- sok hangversenye. Vezé­nyel: Carlo Maria Giulini. 20.12—20.16: A Föld vállain. Váci Mihály verse. 21.05: Miért szép? Moliere—Tartuffe. Hubai Miklós előadása. 21.37: Gál Zsuzsa összeállí­tása ifj. Johann Strauss- ról. URH 18.40: Zenekari muzsika. 19.19: Korunk tudománya, a kibernetika. 19.34: Lakatos Lajos cimbal- mozik. 19.48: Vígoperákból. 20.35: Közvetítés az Irodalmi Színpadról. Karinthy Fri­gyes: Martinovics. Oratórium. 21.00: Tánczene. 21.58: Sshubert: G-dúr szo­náta. TELEVÍZIÓ Iskola-tv: 8.05—8.25, 9.00— 9.20 és 9.25—9.45, 14.00— 14.20, 14.55—15.15, 15.20— 15.40. 17.55: Hírek. 18.00: Tapasztalatok, tanul­ságok. 18.20: Ifjúsági Filmklub. 19.20: Esti mese. 19.30: TV-Híradó. 19.45: Napi jegyzetünk. 19.50: Barangolás. Kulturális szemle. 20.20: Filmnovellák. Magyarul beszélő francia kis játékfilmek. 21.40: Részletek a Madách Kamaraszínház műsorá­ból. 22.00: TV-Híradó. — 2. ki­adás. KOSSUTH-RADIÓ 6.25: Orvosi tanácsok. 8.15: Könnyűzene. 9.07: Az nevet, aki nevet. Kollektív regény tíz foly­tatásban.' 9.25: A bagdadi borbély. Részletek Cornelius ope­rájából. 10.10: A gyümölcsnek is van története. 10.30: Népi zene. 11.05: Az MRT énekkara pnplfpl 11.25: A Szabó család. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Válaszolunk hallgató­inknak. 13.15: Beethoven: VI. (Pasto­rale) szimfónia. 14.10: Bordalok operákból, operettekből. 14.30: Lányok, asszonyok. 15.00: Szórakoztató muzsi­ka. 15.43: Hosszúhajú veszede­lem. 16.10: Két operaflnálé. 16.40: Közvetítés a Jugosz­lávia—Európa válogatott labdarúgó-mérkőzés II. félidejéről Belgrádból. 17.30: Könnyűzene. 18.10: Külföldi tudósítónk jelenti. 18.20: Üj magyar nóta fel­vételeinkből. 18.45: Gazdasági híradó. 19.03: Bartók-művek. 20.25: Zenés posta. 21.20: Gondolat. A Rádió irodalmi hetilap­ja. 22.25: Szerelmes és tréfás népdalok. 22.50: Beszélgetés a szlovák nemzeti felkelésről. 23.00: Kamarazene. 0.10: Filmzene. PETÖFI-RADIÓ 14.00: Lortzing: Undine s nyitány. 14 25: Magyar tájak zenéjé­ből. 15.05: Zenekari muzsika. 16.10: Magyarok a kongói Őserdőben. Dr. Balog János írása. 16.25: Tánczene. 17.05: Galsay Ervin (ének), Szebenyi János (fuvola) és Kaplonyi Br.'gitta (csem­baló) hangversenye. 17.40: Orvosi tanácsok. 18.45: Szórakoztató zene. 19.00: Mi történt a nagyvi­lágban? ISJö: Operettmuzsika. 19.51: Bach-orgonaművek. .20.25: Verdi:Falstaff. Háromfelvonásos opera. 22.37: A jazz kedvelőinek. URH 18.40: Szovjet népek zenéjé­ből. 19.06: Három kópé a boszor­kányok városában. Petronius szatirikus regé­nyéből rádióra alkalmazta Horváth István Károly.. 19.45: Mahalia Jackson éne­kel. 20.25:* Verdi: Falstaff. Háromfelvonásos opera. TELEVÍZIÓ 9.31: TV Híradó. (ism.) 9.40: Filmnovellák. Magyarul beszélő francia kis játékfilmek (ism.). 11.00: Ezüstszálak. Kollányi Ágoston kisfilm- je. 18.50: Hírek. 18.55: Napló. 19.00: Az anyagmozgatás gé­pesítésének problémái. 19.30: TV Híradó. 19.45: Napi jegyzetünk. 19.50: Ibsen: Vadkacsa. Tv-dráma. 22.00: Zenés beszélgetés Ka­dosa Pállal. 22.30: TV Híradó. — 2. ki­adás. KOSSUTH-RADIÓ 8.15: Cperarészletek. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: A Világifjúsági Ta­lálkozók zenei műsorából. 9.20: Időszerű nemzetközi kérdések . 9.30: Fényes Szabolcs ope­rettjeiből. 10.10: Tíz kiló szilva. Rádiójáték gyermekeknek. Irta: Iványi Mária. 10.46: Zenekari muzsika. 11.32: Meteorológia és igaz­ságszolgáltatás. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: Schubert: B-dúr vo­nósnégyes. (Bécsi Konzerthaus vonós­négyes.) 13.30: Ncp*. zene. 14.10: Gperarészletek. 15.00: Tánczene. 15.40: Hosszúhajú veszede­lem. Gárdonyi Géza regénye folytatásokban. 16.10: Szolnok, a Tiszatáj megyéje. Fábián Gyula műsora. 17.06: A Magyar Kamaraze­nekar műsorából. 18.15: Magyar nóták. 18.40: Kőbevésett történe­lem. 19.00: Zenés planetárium. Irta: Vajda Márton. 20.25: Rossini: A sevillai borbély — II. felvonás. Vezényel: Lamberto Gardelli. 21,15: Avar István és Szabó Gyula előadóestje. 22.20: »Csak tiszta forrás­ból . . .« Bartók Béla Cantata pro­fana c. művéről. 23.20: Tánczene. 0.10: Éji zene. PETÖFI-RADIÓ 14.00: Smetana: A cseh föld­műves. (Morva tanítók énekkara.) 14.25: Népdalok, népi táncok. 15.05: Mese a kéményseprő­ről. 15.25: Zenekari muzsika. 16.04: Bartók-művek. 16.50: Suppá: Pique Dame —' nyitány. 17.05: »Ki segített Hitler­nek?« 17.15: Könnsmzenei híradó. 18.05: Mozart: Titusz — ária. (Hilde Zadek.) 18.15: Fiatal műfordítók mű­helyében. 18.40: Fúvósátiratok. 19.00: Mi történt a nagyvi­lágban? 19.15: Jean Philippe Rame­au, a Magányos Alkotó. (Halálának 200. évforduló­ja alkalmából.) 19.55: Gabos Gábor (zongo­ra) hangversenye. Beethoven-szonáták. 20.25: 1848 Széchenyije s Széchenyi 1848-a. 20.35: Élőszóval — muzsiká­val. URH 18.40: Rameau operáiból. 19.15: Látíuk, hallottuk . . . 19.35: Tánczene. 20.35: Zenekari muzsika. TELEVÍZIÓ Is-kola tv: 17.10—17J0. 17.43: Hírek. 17.50: Ifjúsági műsor. 18.55: Telesport. 19.20: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 19.45: Napló. 20.05: A nevelő. Magyarul beszélő nyugat­német film. 21.35: Parabola. 21.55: Zenei szótár. 22.20: TV Híradó. — 2. kiadás. KOSSUTH-RADIÓ 6.25: Néhány perc tudo­mány. 8.iá: Zenekari muzsika. 8.57: Emberek Budapest alatt. 9.12: Táncmelódiák. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: Bartók: Mikrokozmosz IV. füzet. 11.00: Fölfedezem Törökor­szágot. Aziz Neszin humoros írá­saiból összeállította: Ber- za László. 12.15: Hunyadi László. Részleteik Erkel operájá­ból. 13.00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból kimarad . . . 14.10: Ilaydn-müvek. 14.40: Nem boszorkányság — technika! 15.00: Dallal, tánccal a világ körül. 15.42: Hosszúhajú veszede­lem. 16.10: Ken Neate énekel. 16.35: Ifjúsági magazin. 17.00: Ötórai tea. 18.10: Üj zenei újság. 18.45: Szerelőszalagon a Du­na felett. 19.00: Könnyűzene. 19.35: Budapesti Zenei Hetek 1964. Közvetítés az Erkel Színházból. Az Állami Hangversenyzenekar hangversenye, vezényel: Ferencsik János. Közre­működik: Yehudi Menu­hin — hegedű. 21.20: Két jelenet. 21.43: Könnyűzene. ,22.25: Népdalcsokor. 23.00: XVIII. századi operák­ból. 23.45: A könnyűzene bará­tainak. PETÖFI-RÁDIÓ 14.00: Kmoch: Ezüst hullá­mokon — keringő. 14.25: Zenes színjátékokból. 16.10: Válaszolunk hallga­tóinknak. 16.25: Könnyűzene. 17.05: A reformkor zenéje. 17.30: Korunk kérdései. 17.50: Turisták ötperce. 18.10: Az érték és az áralt. 18.25: Verbunkosok, magyar nóták. 19.00: Mi történt a nagyvi­lágban? 19.15: A Budapesti Madrigál­kórus hangversenye. 19.35: Láttuk, hallottuk . . . 19.55: Tánczene. 20.35: A Próféta hajszála. Rádiókomédia. Irta: Bogá- ti Péter. 21.05: Részletek Oskar , Nedbal operettjeiből. 21.40: Adagio és scherzo. Albert István összeállítá­sa. 22.00: Ami a jövő hét zenei műsoraiból kimarad . . . URH 18.40: Zenekari muzsika. 19.31: Tánczene. 19.53: «Anyegin. Részletek Csajkovszkij operájából. 21.28: Bergeni. Fesztivál 1963. Kjell Baekkelung zongo­rázik. Arve Tellefsen he­gedül. TELEVÍZIÓ Iskola tv: 8.05—8.35. 9.31: TV Híradó. (ism.) 9.40: A nevelő. Magyarul beszélő nyugat­német film. 11.10: Telesport. (ism.) 19.16: Lányok, asszonyok. 19.35: Budapesti Zenei Hetek 1964. A megnyitó hangver­seny közvetítése az Erkel Színházból. 21.20: Vacsora után az Új­ságíró Klubban. KOSSUTH-RADIÓ 6.20: Orvosi tanácsok. 8.15: Lányok, asszonyok. 8.25: Daljátékokból. 9.15: Kamarazene. 10.10: Pódium 64. (ism.) 11.45: Dalok a spanyol pol­gárháborúból. 12.10: Részletek a battonyai úttörőünnepségről. 12.20: Tánczenei koktél. 13.00: Béládi Miklós könyv­szemléje. 13.15: Aureliano Pertile, Amelita Galli-Curci és Fjodor Saljapin énekel. 14.10: Dr. Szecskő Tamás csehszlovákiai útijegyzete. 14.25: Bartók-művek. 15.50: Hét nap a külpoliti­kában. 16.10: Hétvége . . . 18.15: Verdi: Az álarcosbál — René áriája. (Tito Gob­bi.) 18.23: Vők iskolája. Operett két részben. Zené­jét szerezte: Farkas Fe­renc. Közvetítés a Fővá­rosi Operettszínházból. 22.10: Hírek. 22.25: Sporthíradó. 22.40: Táncoljunk! PETÖFI-RADIÖ 14.00: Johann Strauss: Csá­szárkeringő. 14.25: Tudósítás az ENSZ- ből. 14.35: Színes népi muzsika. 15.05: A Telléry-ügy. Rádiójáték. Mikszáth Kálmán elbeszéléséből ír­ta: Túri András. 15.59: Heti hangverseny- kalauz. 16.45: A mókus. Sipkay Barna elbeszélése. 17.05: Zenés találkozó. 18.03: Zenés est Bilicsi Tiva­darral. 19.05: Nótacsokor. 19.39: Orvosi tanácsok. 19.44: Németh Marika és Svéd Sándor operettda­lokat énekel. 20.12: Közvetítés Brüsszel­ből. Az Erzsébet királynő nemzetközi zongoraver­seny győzteseinek zene­kari hangversenye. 21.05—21.18: Kultúra a kira­kat mögött. Kelemen Gyula riportja. 22.31: A Taigetosz peremén. Rádiónovella. Irta: Papp Ferenc. URH 18.40: Szórakoztató szimfo­nikus zene Vincze Ottó műveiből. 19.14: Charpentier: Louise. Négyfelvonásos opera. 20.49—21.05: Mai lengyei köl­tők versei. TELEVÍZIÓ 17.28: Hírek. 17.35: Újvilág — anno 1883. Francia kisfilm. 17.50: Tudomány a film­szalagon. 18.50: A porondról jelentjük. 19.05: A Maros-parti város: Makó. 19.20: Esti mese. 19.30: TV Híradó. 19.45: Hétről hétre . . . 19.55: Supraphon-album. 21.20: Merimée: A művész­nő hintája. Játék egy felvonásban. A Madách Színház Kamara- színházának előadása a stúdióból. Kb. 22.25: TV Híradó. — 2. kiadás. KOSSUTH-RADIÓ 7.15: Falusi életképek. 8.50: Édes anyanyelvűnk. 8.55: Kíváncsiak klubja. 9.45: Tánczene. 11.16: Az MRT szimfonikus zénekarának nyilvános hangversenye. 12.50: Egy és más az idegen- forgalomról. 13.30: Rádiólexikon. 14.00: Művészlemezek. 14.45: Pergő ritmusok. 15.10: Éliás Béla dél-afrikai útijegyzete. 15.30: Márkus Alfréd mü­veiből. 16.00: 80 éves a budapesti Operaház. 16.56: Beszélő székek . . . 18.05: Mozart-művek. 19.14: Népi zene. 20.10: Tánczene. 20.50: A Rádiószínház be­mutatója: Statisztika. 21.36: Szvjatoszlav Richter Schubert-műveket zongo­rázik. 22.25: Részletek Wagner operáiból. 23.30: Könnyűzene. PETÖFI-RADIÓ 7.30: Az unitárius egyház félórája. 8.00: Liszt-zongoraművek. 8.30: Miska bácsi lemezes­ládája. 9.00: Operakalauz. 10.15: Sárközy István: Júlia- énekek. 10.47: Lehár: A víg özvegy. 12.47: Korszakok hangja. , VI. Bartók nagy müvei. Szabolcsi Bence előadása. 14.25: Achmed és a tevehaj­csár. 15.10: Délutáni hangverseny. 16.10: Az Állami Népi Együttes műsorából. 16.45: Csanádi Imre és Csoóri Sándor verseiből. 17.00: Bartók: A kékszakál­lú herceg vára. 19.12: Tudósaink arckép- csarnoka: Dr. Schandl József akadémikus. 19.35: Budapesti Zenei He­tek 1964. Yehudi Menuhin szonátaestje. Kb. 21.30: A hét könnyű- és tánczenei műsoraiból. URH 18.35: Népi zene. 18.44: Árnyék. Rádiójáték. Irta: Sásdi Sándor. 19.35: Yehudi Menuhin és Hepzibah Menuhin szo­nátaestje. 21.55: Jean-Pierre Rámpái fuvolázik, Wanda Lan­dowska csembalózik. TELEVÍZIÓ Iskola tv: 9.05—9.40. 9.41: Uttörőhíradó. 9.55: Balettiskolások mű­sora Pozsonyból. 11.00: Közvetítés a Hadtör­téneti Múzeumból. 15.26: Salgótarjáni Bányász —BVSC labdarúgó-mér­kőzés közvetítése. 17.56: A Galapagos-szigete- ken. A filmsorozat befejező része. ........... 1 8.35: Utazás a Föld korul. Anglia. 19.30: TV Híradó. 19.50: »Angyal« kalandjai. Magyarul beszélő angol film. _ 20.50: A kamera előtt: Dar­vas József. 21.05: C’est la guerre. (Ilyen a háború.) Tv- operafilm. Zenéjét szerez­te: Petro vies Emil. 22.10: Telesport. 22.35: TV Híradó. — 2. kiadás. Vizsgázott fűtőt ke­resünk fölvételre. Textilnagyker. Válla- lat, Kaposvár. (27392) Gyakorlott könyve­lőt felveszünk. Cím 27352-es számon a Hir­detőben. (27352) A Böhönyei Vegyesipari Ktsz állandó munkára fölvesz faipari gyakorlattal rendelkező faipari íeclinikust villanymotorok javításához 1 és hálózati szereléshez szakembert. (3585) Lakatosmester elhe­lyezkedne TMK-mű- hely vezetői beosztás­ba. Cím 27376. számon a hirdetőben. (27376) Állami gazdaságba, vagy tsz-be elhelyez­kedne szerelésben jár­tas — kombájnosnak is használható — te­hergépkocsi-vezető. Ajánlatokat 1371-es számra a kiadóba ké­rek. (1371) Karosszéria­lakatost, aotóíényoző vagy hasonló szakmában levő dolgozókat fölvesz a 13. sz. AKÖV kaposvári, siófoki, nagyatádi, marcali telephellyel. (27364) A ráksi Üj Élet Tsz főgépészt keres azon­nali belépéssel. Diese- lesek előnyben. Belé­pés tagnak. Erkölcsi bizonyítvány szüksé­ges. Lakást biztosítani nem tudunk. Tsz-ve- zetőség. (27307) A Homokszent- györgy és Vidéke Körzeti Földmű­vesszövetkezet boltvezetőt és a lajosházai I. cikklistás vegyes­boltjába, illetve italboltjába azon­nali belépésre. Er­kölcsi bizonyít­vány és szakkép­zettség szükséges. Házaspár előnyben. Jelentkezés az fmsz ig. elnök­nél. (3594) A Somogy megyei Épületszakipari Szolgáltató és Be­tonipari Vállalat fonyód.i kirendelt­sége (Fonyód, Vá­góhíd utca 15.) kőműves, asztalos, vízvezeték­szerelő, villanyszerelő, lakatos és festő szak­munkásokat, valamint segéd­munkásokat alkalmaz. Jelentkezés rendeltségen. (27347) Mezőgazdasági gép­alkatrészek ismereté­ben jártas képesített könyvelő anyagbeszer­zőnek vagy anyagke­zelőnek munkahelyet változtatna. Ajánlato­kat 27338. számra a hirdetőbe kérek. (27338) Két fiatal segéd­munkást keresünk malomban előforduló munkára. Nagymalom. Kaposvár. (27336) Külön bejáratú al­bérleti szoba kiadó; Kaposvár, Vasút kö2 11., Tüskevár. (1364) Külön bejáratú utcai bútorozott szoba ki­adó. Kaposvár, Lo­sonc u. 15. (27389) Fényképezőgépek, látcsövek, optikai fo- tomüszerek szakszerű javítása garanciával. Pálfy Jenő optikus, látszerész, fényképész­mester. Kaposvár, En­gels U. 3. (27382) Bútort részletre is kaphat Szász Ágoston asztalosmestertől, Ka­posvár, Május 1. u. 21. __________________(1305) K ülön bejáratú búto­rozott szoba két férf: vagy nő részére 1-re kiadó. Kaposvár, Ná- dor U. 20._______(27377) E gy lány részére szoba kiadó. Kapos­vár, Lenin u. 2. (27379' Külön bejáratú al­bérleti szobát keres igényes tisztviselőnő Ajánlatokat 27334. számra a hirdetőbe. (27334) Keresem azt az idős, falun élő férfit, nőt illetve házaspárt, aki­nek eltartó kellene (Lakásért vállalnám.' Alsó-somogyiak előny­ben. Ajánlatoka »Megbecsülés« jeligé­re 27369. számra a hir­detőbe. (27369) Értesítjük üzletfele­inket, hogy lerakatunk 1964. szeptember 25- től október 5-ig leltá­rozást tart. Ezen idő alatt az árukiadás és a visszáru átvétel szü- n.etel. Papírértékesítő Vállalat 16. sz. lera- kata, Kaposvár. (27339) — Értesítés. Értesítjük az elhal­tak hozzátartozóit, hogy a csurgói (Somogy megye) temetőben lejárt sírhelyeket (30 év) 1964. december 31-ig lehet megváltani. A Temet­kezési Vállalat igazgatója. (27220) — Értesítjük vevőinket, hogy 1964. szeptember 28-tól október 13-ig leltározunk. Ezen idő alatt az árukiadást szüneteltetjük. Uveg- és Porcelán Nagykereskedelmi Vállalat 42. sz. léralcata, Kanos- vár. (27350) Művelődés ­VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ Blood kapitány fia. Színes, szélesvásznú olasz film. Kor­határ nélkül. Az előadások kezdete 5, 7 és 9 óra. (Szeptember 21-ig.) SZABAD IFJÚSÁG FILMSZÍNHÁZ Pacsirta. Szélesvásznú ma­gyar film. 14 éven aluliaknak nem ajánljuk. Az előadások k^*7e1'-t' 1 é 8 óra. (Szeptember 20-ig.) GYÁSZJELENTÉS A gyászoló család és a 13. sz. AKÖV vezetősége, párt- és szak- sz.ervezeti bizottsága fájdalommal tudatja, hogy a szeretett férj, édesapa, elvtárs és munkatárs, Bohár Árpád művezető 12 évi szol­gálat után tragikus körülmények között hirtelen elhunyt. Vállala­tunk saját halottjának tekinti. Te­metése f. hó 19-én 14 órakor lesz a Keleti temetőben. (3604)- szórakozás Balatoni mozik műsora BALATONBOGLAR: Pásztorkirály. Bolgár film. Kor­határ nélkül. BALATONFENY VÉS: A szerelem másik arca. Olasz film. Csak 18 éven felülieknek: BALATONFÖLDVAR: A púnos. Francia film. Korha­tár nélkül. BAL ATOv«5z * BSZÖ: A gyilkos és a lánv. Lengvei film. 10 éven aluliaknak nem ajánljuk. FONYÓDI TEREM: Hitler élete. Nyugatnémetéin. 14 éven aluliaknak n.em ajánl­juk. TEREM: ‘Szélvihar. Jugoszláv—olasz film. 10 éven aluliaknak nem ajánl­juk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom