Somogyi Néplap, 1962. június (19. évfolyam, 152-177. szám)

1962-07-12 / 161. szám

SOMOGYI NÉPLAP 4 Csütörtök, 19(52. július ML S PO A zöld asztalnál még; mindig folyik a megyei bajnokság Hivatalosan befejeződött az 1961 —62. évi labdarúgó-bajnoki év a megyei I. osztályban, a csapatok pihenőre tértek. Valójában azon­ban a bajnokság még mindig nem ért véget. Igaz, most már nem a zöld gyepen, hanem a zöld asztal­nál folyik a »küzdelem*. E héten a Somogy megyei Lab­darúgó Szövetség Intéző Bizottsá­ga az egyik folyamatban levő ügy­ben hozott döntést, s ez például megváltoztatta a bajnoki tábláza­tot. A Kaposvári Hunyadi Vasutas­nak a Kaposvári Honvéd elleni óvása feküdt a bizottság előtt. A zöld gyepen a K. Honvéd 5:0 arányban győzte le a K. H. Vas­utas csapatát. A vasutasok azon­ban óvtak azon a elmen, hogy Tu­lok jogosulatlanul szerepelt a Hon­véd együttesében. A bizottsági ülésen kiderült, hogy jő a K. H. Vasutas óvása. A Honvéd—Vasutas találkozó eredeti Időpontjában, március 18-án Tulok még nem volt igazolt Játékosa a Honvéd csapatának. A szabályok értelmében nem játszhatott volna az elhalasztott mérkőzésen. A SLASZ hivatalos lapja az elhalasz­tott forduló lejátszása előtt külön felhívta a csapatok figyel m" hogy kik Jogosultak csapataikban sze­repelni. Mindezt a Honvéd-vzeíők figyelmen kívül hagyták, Tulok Játszctt, s ezért az intéző bizottság megsemmisítette a pályán elért 5:0-ás Honvéd-győzelmet, s a mérkőzés két pontját 0:0 gólarány- nyal a K. H. Vasutas javára iga­zolta. Valójában még ezzel sem Jutott nyugvópontra a megyei I. osztály. A megyei TST panaszügyi bizott­ságának kell ugyanis dönteni a már két fokon elutasított Babóesa —Somogyszob mérkőzés ügyében. Ha a bizottság helyt adna a babó- csalak kérésének, olyan változás­ra is sor kerülhetne a táblázaton, amely a kiesők helyzetét megvál­toztatná. A megyei labdarúgó-bajnokság végeredménye: 1. K. Honvéd 32 24 4 4 125:21 52 2. T. Honvéd 32 22 3 7 90:39 47 3. M. HonVéd 32 15 7 10 35:57 37 4. K. Építők 32 13 10 9 50:46 30 5. Barcs 32 16 1 15 51:56 33 6. Nagyatád 32 13 6 13 73:50 32 7. K. Vasutas 32 12 6 15 40:49 30 8. Lábod 32 13 4 15 57:81 30 9. Csurgó 32 12 5 15 51:51 29 10. K. Lobogó 32 11 7 14 43:49 29 11. M. MEDOSZ 32 11 5 15 50:57 28 12. Somogyszob 32 10 8 14 46:84 28 13. B.-lelle 32 11 6 15 45:83 28 14. Tab 32 10 7 15 46:56 27 15. Babóesa 32 10 6 16 63:76 26 16. Zamórdi 32 10 6 16 55:8« 26 17. Fonyód 32 9 6 17 41:55 24 Közepes eredmények a csurgói járási spartakiádon A csurgói járásban is meg­rendezték a falusi dolgozók spartakiád versenyeinek járási döntőjét Ez alkalommal a já­rás községei közül csak Szenta és Inke hiányzott, a többi 14 község mind elküldte sportcsa­patát. Több, mint másfél száz induló nemes vetélkedése volt a járási spartakiád döntő, ahol közepes eredményék születtek. A rendezés kitűnően sikerült A járási ifjúsági találkozó egyik szép színfoltja volt a csurgói járás sportolóinak nemes ve­télkedése. Ez alkalommal az Sorsoltak az ökölvívóknál A Magyar ökölvívó Szövetségnél elkészítették az ökölvívó csapat- bajnokság őszi fordulójának sor­solását. Az L osztályú CSB szep­tember 29-én folytatódik. Az őszi fordulóban október 28-án, novem­ber 25-én és december 9-én a vá­logatott csapat elfoglaltsága miatt szünnap lesz. A bajnoki küzdel­mek december 23-án fejeződnek be. Az Őszi műsor: I. forduló, szeptember 29—30: Vasa s—Beloiannisz Ú. Dózsa—Dunaújváros Bp. Honvéd—V. Dinamó Csepelr-K. Dózsa II. forduló, október &—T: V. Dinamó—Ü. Dózsa Csepel—Bp. Honvéd K. Dózsa—Beloiannisz Dunaújváros—Vasas III. forduló, október 19—14: Bp. Honvéd—K. Dózsa Dunaújváros—Beloiannisz Vasas—V. Dinamó Ü. Dózsa—Csepel IV. forduló, november 3—4: V. Dinamó—Dunaújváros Csepel—Vasas K. Dózsa—Ú. Dózsa Beloiannisz—Bp. Honvéd V. forduló, november 10—n*. K. Dózsa—Vasas Ú. Dózsa—Bp. Honvéd Beloiannisz—V. Dinamó Csepel—Dunaújváros VI. forduló, december 15—16: Bp. Honvéd—Vasas V. Dinamó—Csepel Dunaújváros—K. Dózsa Ü. Dózsa—Beloiannisz VII. forduló, december 22—23: Beloiannisz—Csepel K. Dózsa—V. Dinamó Vasas—Ü. Dózsa Dunaújváros—Bp. Hónvéd atléták és a kerékpárosok ver­senyeztek. Eredmények: ATLÉTIKA Férfiak: 100' m síkfutás: 1. Horváth J. 13.0, 2. Korcsmár 13.3, 3. Molnár J. 13.3 (valamennyi Gyékényes). 400 m síkfutás: 1. Bamaki (Iha- rosberény) 64.0, 2. Horváth M. (Gyékényes) 66.0, 3. Szőke (Iharos- berény) 66.2. 800 m síkfutás: 1. Molnár J. (Gyékényes) 2:23, 2. Kiss J. (Gyé­kényes) 2:26, 3. Bodó (Iharos) 2:27. Távolugrás: i. Kiss J. (Gyéké­nyes) 5,50, 2. Molnár J. (Gyékényes) 5,40, 3. Kőszegi (Iharosberény) 5,30. Magasugrás: 1. Kovács J. (£sur- gónagymarton) 150, 2. Cságoly (Berzence) 150. 3. Kovács J. (Gyé­kényes) és Gál István (Csurgó) 140. Súlylökés: 1. Gál (Csurgó) 10.36 m, 2. Molnár J. (Gyékényes) 9.40 m, 3. Korcsmár (Gyékényes) 9.26 m. Gránáthajítás: 1. Molnár (Gyéké­nyes) 68,70, 2. Kőszegi (Iharosbe­rény) 63,10, 3. Vida (Gyékényes) 58,70. Nők: 100 m síkfutás: 1. Pintér Márta (Somogyudvarhely) 16.2, 2. Dénes len. Margit (Iharosberény) 16.3, 3. Hor­váth Júlia (Son-*ogyudvarhely) 16.8. 400 m síkfutás: 1. Kiss Mihók Mária (Csurgó) 77, 2. Dara Mária (Iharosberény) 91. Távolugrás: 1. Misei Erzsébet (Csurgó) 3,45 m, 2. Imrei Valéria (Pogányszentpéter) 3,40 m, 3. Ta­kács Rózsa (Iharosberény) 3,40 m. Magasugrás: 1. Kálmán Márta (Somogyudvarhely) 115 cm, 2. Im­re Valéria (Pogányszentpéter) 115 cm, 3. Horváth Júlia (Somogyud­varhely) 115 cm. Súly lökés: 1. Imrei Valéria (Po­gányszentpéter) 8.40 m, 2. Kiss Mi­hók Mária (Csurgó) 7,90 m, 3. La­kosi Gizella (Csurgó) 7,30 m. Gránáthajítás: 1. Lakosi Gizella (Csurgó) 35 m, 2. Imrei Valéria (Pogányszentpéter) 33,34 m, 3. Da­ra Mária (Iharosberény) 32,48 m. KERÉKPÁR 1. Borsodi Béla (Diárosb erény). 2. Tímár István (Csurgó), 3. Papp György (örtilos). A jól sikerült spartakiád verse­nyek után két labdarúgó-mérkő­zést is lebonyolítottak. A csurgói járás válogatottja 2:0 arányban le­győzte a barcsi járási válogatot­tat, azután az üzemi bajnokság keretében a ktsz csapata 3:2 arány­ban győzött a Faipari Vállalat el­Oj labdarúgó-edzőt szerződtetett a Kaposvári Kinizsi Mint derült égből a villámcsa­pás, olyan váratlanul hatott a hír, hogy a K. Kinizsi NB Il-es labda­rúgó-csapatához új edzőt szerződ­tetett Varga György személyében. Amikor véget ért az 1961—62. évi drámai NB Il-es bajnokság, szur­kolók, szakvezetők gratuláltak dr. Zádori Lászlónak, aki a legutóbbi két esztendőben sikerrel oldotta meg feladatát a Kinizsinél. Tavaly NB III. bajnokságot nyert a csa­pat, idén pedjg — ha nehéz körül­mények között is — de bennma­radt a Nemzeti Bajnokság II. osz­tályában. Senki nem gondolt ezek után edzőváltozásra, annak elle­nére, hogy maga Zádori dr. nyi­latkozott: Szívésebben vezetné az ifjúsági és utánpótlás csapat ed­zéseit. Zádori edző eme kijelentése után a K. Kinizsi vezetői fölvették a kapcsolatot a Ghánából hazatért ismert nevű edzővel, Varga Györggyel, s mint értesültünk, már megkötötték az új edző egy­éves szerződését is. A múlt szom­bati edzőmérkőzésen már Varga György irányította a csapatot. Munkájától Kinizsi-berkekben sokat várnak. E tábor barátai azért azt is remélik, hogy dr. Zádorit nem veszíti él a csapat, s a nép­szerű Laci bácsi a számára min­dig oly kedves ifjúságiak körében bizonyítja, hogy amit vállal, azt mindenkor sikeresen végre is hajt­ja. JENŐ BÁCSI! levele. Ha igen, nyomban intézke­dik, s ha lehet, még aznap vála­szol. Elintézetlen ügyirat nincs a fiókjában. Mint afféle igazi sakkozó, igen alapos ember. Nagy gonddal, kö­rültekintéssel szervezi a városi sakkversenyeket. Mozgósítja a fia­talokat, s jórészt az ő érdeme, hogy a sakksportban mind több fiatalt találunk a versenyeken. Hollósi Jenő — mert hisz róla van szó — azonban elhárítja a^_ elis­merést. A Táncsics Gimnáziumról beszél, amely véleménye szerint a somogyi sakkozás egyik felleg­várává vált. A tehetséges fiatalok­ról, Budairól, Mártonról, a kis Jóbárói meg a többiekről, akik­ben a jövő nagy versenyzőit látja. — Fölöttünk mégiscsak eljár az idő. A jövő ezeké az ifjaké — mondja, s azt latolgatja, hogy a K. Petőfi miként tud majd helyt­állni a Maróczy Kupában. Ezt is a maga gondjának érzi, még ak­kor is, ha látszólag egyesületi ügy. A sakkozók mindnyájan ismerik. Legföljebb a fiatalok nem em<*- keznek arra a bravúrra, ami Hol­lósi Jenő nevéhez fűződik. Annak idején, amikor Szmiszlov és Ala- torzev Kaposváron járt, a vasutas sakkozó Hollósi a kettős szimultán * .. . , . „ egyetlen győzelmét aratta, legyőz­lgy szólítják öt a fiatalok s az te Aiat0rzevet. Mint ahogyan le­Sorsoltak a labdarúgó NB ll-ben Négy új csapat a nyugati csoportban Alig több, mint 3 hét választ él bennünket az 1962—63. évi labda­rúgó-bajnokság rajtjától. Az MLSZ-ben szerdán este már el­készítették az új bajnokság őszi fordulójának sorsolását is. Először besorolták az új csapatokat: Ezek: az NB I-.ből kiesett Csepel, az NB III-as bajnok Csepel Autó, z Győ­ri MÁV DAC és a Pécsi VSK. A bajnoki idény augusztus 5-től no­vember 25-ig tart. Október 14-én és 28-án a magyar—jugoszláv és a magyar—osztrák válogatott mér­kőzések napián szabadnap lesz az NB II-ben is. A Kinizsi nyolc ízben lesz pá­lyaválasztó. Már az első forduló­ban itthon játszik a csapat a Szállítók ellen. Ezenkívül ősszel Kaposváron láthatják a szurkólók a Budafokot, a Mosonmagyar­óvárt, a Csepel Autót, a Csenelt, a B. Spartacust, az Oroszlányi Bá­nyászt és Zalaegerszeget. A teljes sorsolást holnapi szá­munkban közöljük. Labdarúgó Nyári Kupa A siófoki járásban a kupaküz­delmek negyedik fordulóját bo­nyolították le. Az e heti eredmé­nyek: Balaton szabadi—BalatonkiliU 2:0, Balatonújhely—Ságvár 3:1, Kőolaj —Adánd 5:3, Balatonföldvár—Bala- tonszemes II. 4:1, Bálványos—Köt­ésé 3:2, Balatonszárszó—Kőröshegy 3:1. Az I. csoportban Balatonszabadi, a II. csoportban Balatonföldvár vezet 6, illetve 5 ponttal. HÍREK — 150 holdon termel zöld­borsót a taranyi Május 1. Tsz. A termésnek már több mint a íelét elcsépelték és átadták a nagyatádi konzervegyámak. Az értékesítésből előrelátható­lag 1 millió forint bevétele lesz a szövetkezetnek. — CSAKNEM 600 CSALÁDI HÁZ építéséhez adott kölcsönt az első félévben az OTP. A kölcsön összege meghaladja a 34 millió forintot. — Kiránduláson vettek részt Abaliget—Siklós—Harkányfür- dő útvonalon a kőkúti, alsóta- paszdi gyöngyöspusztai úttö­rők szüleik kíséretében. A gye­rekek év közben színdarabot mutattak be, az erdészetnél dolgoztak, s ennek a bevételé­ből fedezték a részvételi díj egy részét. A kőkúti általános iskola tanulói most Balatonra készülnek. Ök a vasgyűjtésből kapott 1800 forintot költik er­re. — 110 EZER FORINTOT KÖLT ISKOLABÚTOROK VÁSÁRLÁSÁRA ebben az esz­tendőben a Nagyatádi Általá­nos Iskola. — Szedik az újburgonyát megyénkben. Eddig csaknem 150 vagonnal szállítottak el, mintegy 50 vagonnyit expor­táltak. Ittasságból szerencsés baleset Tusják János kavosmérői la­kos, a 13. sz. AKÖV dolgozója kedden éjféltájt hazafelé tar­tott KD 51-41 rendszámú mo­torkerékpárján. Alaposan a pohár fenekére nézett, s Ka­posvár külterületén mortorjá- vai felbukott. Kisebb horzso­lást szenvedett, s mély álomba szenderült az úttesten. Egy ar­ra haladó mentőautó öntudat­lan állapotban szállította be a kórházba. — A Népművészeti Hetek záró rendezvényét ma este tartják a Latinka Sándor Mű­velődési Házban. A Szakszer­vezetek Népi Együttesének műsorában vendég szólisták (énekesek, zenészek, mesemon­dók), a népművészet mesterei is fellépnek. — Lopás és a közellátás ve­szélyeztetése miatt négy hó­napi felfüggesztett börtönbün­tetésre és 1000 forint pénz- büntetésre ítélte a Kaposvári Járásbíróság Pula Gyula So- mogyszil, Kálvária utca 119. szám alatti lakost. — 126 telket értékesítettek az első félévben megyénkben. Kaposváron 17, a falvakban 74. a Balaton mellett pedig 35 telket vásároltak. A második félévben 158 falusi és 94 ba­latoni villatelket értékesíte­nek. — ÜJ DOHÁNYBOLTOT NYITOTT Nagyatádon a So­mogy megyei Iparcikk Kiske­reskedelmi Vállalat. A dohány­árun kívül postai értékcikkeket is árusítanak a boltban. — 18 ezer forintot költöttek el évi 28 000 forintos kulturá­lis alapjukból a hedrehelyi Üj Tavasz Tsz-ben. Egy rádiót, két mosógépet vettek, négyszer adtak 200—500 forintos szoci­ális segélyt, az idénynapközi részére pedig giyermek fekte­tőket vásároltak. — VÉGEFELE KÖZELEDIK A CSERESZNYESZÜRET. Ed­dig körülbelül 20 vagon cse­resznyét és 50 vagon meggyet vásárolt fel megyénkben a MÉK a piacok és a konzerv­gyárak ellátása céljából. — A gépjárművezető felelős­sége, a szesz hatása az emberi idegrendszerre címmel tartott kedden este nagysikerű előa­dást dr. Marosi Pál honvéd alezredes, illetve dr. Zavilla Norbert vezető rendőrorvos, a vizsgára készülő gépjárműve­zető jelölteknek Fonyódon. Időjárásjelentés Várható időjárás csütörtök estig: növekvő felhőzet, főleg az ország északi felében több helyen futó záporok, zivatarok. Helyenként megélénkülő északnyugati szél. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet északnyugaton 23—26, máshol 27—30 fok között. (MTI) műueLŐDÓs in m szÓRHMOzns VÖRÖS CSILLAG FILMSZÍNHÁZ Kor 7, 9 «, 8 A KÉTÉLTŰ EMBER, határ nélkül. Előadások kezdete: 5, órakor. (Július 15-ig.) SZABAD IFJÚSÁG filmszínház AFRIKAI KÉPESKÖNYV. Korhatár nélkül.. Előadások kezdete: 4, órakor. (Július 13-ig.) DÓZSA KERTMOZI TISZTA ÉGBOLT. Előadás kezdete fél 9 órakor. HELYŐRSÉGI klubban Ma este 8 órakor a Helyőr­ségi Klubban (Április 4. u. 4 szám alatt.) A Magyar Távi­rati Iroda külön tudósítója élménybeszámolót tart Hrus­csov elvtárs romániai láto­gatásáról. Utána bemutatjuk: TÜSKÉK CSOKORBAN című filmet. Belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel hív és vár a klub parancsnoksága. BALATONI MOZIK MŰSORA Július 12-én: BALATONBOGLAR Húsz évre egymástól. BALATONFOLDVAR Fedett kert: Carmen Jones, BALATONFENYVES A kipó. BALATONLELLE Fedett kert: Húsz évre egymás­tól. Park (széleb vásznú): Halászle­gény frakkban. BALATONSZÄRSZO Terem: A fekete Orfeusz. BALATONSZEMES Kert (szélesvásznú): Halászlegény frakkban. FONYOD Kert (szélesvásznú): Az utolsó tanú. SIOFOK Terem:' A gyűlölet áldozata. Kert; Éjjeli vendég. zamardi Kert: Hintónjáró szerelem. Egy hét alatt egymillió négyszázezer kötet könyvet vásároltak A kereskedelmi szervek, a átlagos heti könyvforgalom könyvterjesztő vállalatok ezek­ben a napokban összesítették a könyvhét végleges adatait. A forgalom az idei ünnepi könyv­iseregszemlén meghaladta a 2'J millió forintot. Egy hét alatt Magyarországon több, mint egymillió négyszázezer köny­vet vásároltak. Ez a szám az >> Lépjen kendőbe burkolt tyúktojásra, és meggyógyul“ Pápai Györgyné kálmáncsai lakos elhatározta, hogy jós­lással, kuruzslással keresi meg kenyerét. Áldozatait főleg ideg­beteg emberek közül szedte. 1959-ben felkeresett egy idős, rokkant barcsi férfit. Ajánlko­zott, hogy meggyógyítja. Rá­vette az öreget, hogy lépjen rá egy kendőbe helyezett tyúkto­jásra, majd, amikor ez megtör­tént, kijelentette: a gyógyítás­hoz még szüksége van egy-két apróságra. 230 forintot csalt ki a beteg embertől, aztán eltá­vozott, és többé nem tért visz- sza. Hasonló módon csapta be másik áldozatát is, tőle azon­ban különböző használati tár­gyakat és élelmiszereket csalt ki. Mindezt még tetézte azzal, hogy távozáskor kicsavarta egy, az udvarban szaladgáló tyúk nyakát, és a baromfit is magával akarta vinni. Ezen azonban már rajtakapták, és egy odaérkező rendőr előállí­totta. A Barcsi Járásbíróság csalás és lopás miatt háromhónapi börtönbüntetésre ítélte Pápai Györgynél Fiatalok! Figyelem! A kaposvári Dózsa Sport Kör labdarúgó szakosztálya 1962. évi ■ július 14-én, szombaton délután 4 órakor ifjúsági labdarúgó- toborzót tart. Jelentkezés a Dózsa sporttelepen a fenti idő­ben. Jelentkezhetnek az 1946-, 1947- és 1948-ban született azon fiúk, akik ez ideig még a labdarúgó­sportban igazolva nin­csenek. (42195) idősebb sakkbarátok közül is so­kan. Pedig nem is olyan öreg, még ha nyugdíjas vasutas is. Különö­sen akkor válik ismét fiatallá, ha a kedvenc sportágról, a sakkozás­győzi azokat a nehézségeket is, amelyek gyakran ott tornyosul­nak ma még a társadalmi sport- munkások előtt. Ezért illeti elisme­ról esik szó. Ezért minden áldó- j rés Jenő bácsit, a lankadatlanul, zatra képes. Mindennap megjelenik' fáradhatatlanul dolgozó társadalmi a városi TST irodájában, s meg-1 nézi, hogy a sakkszövetségnek — I sportaKtivat. Helynek ő az elnöke nem jött-e I ■— KOVÁCS — Czója majomparádé Kaposvá ron a vásártéren a budapesti idomított különböző majomfaj tűin ak óriási sikere van. A vendégjáték MEGHOSSZABBÍTVA JÚLIUS 16-ig. Idomított majmok cirkuszi produkciót végeznek. Előadások délután 2 órától este 8 óráig félóránként. Itt látható Enrópa legnagyobb emberszabású majma is. Súlya 65 kg. Belépődíj 4,— Ft és 3,— Ft. Állatok megtekintése 2,— Ft. (42181) A könyvhét 65 új művéből 24 mai magyar szerző alkotá­sa volt. Az elmúlt esztendő­ben a könyvhétre 13 mai ma­gyar szerző műve jelent meg. Áz idei könyvheti lista tük­rözte a magyar irodalomnak azt az ígéretes fejlődését, amelyről a Magyar Írók Szö­vetségének közgyűlése is szá­mot adott. Különös érdekessége volt az idei könyvhétnek, hogy a for­galom elsősorban az üzeínek- ben emelkedett. Szén eredményeket értek el a vidéki városokban is. Özdon 105 000, Győrött 281 000, Szol­nokon 211 000, Miskolcon 303 ezer, Kecskeméten 143 000, Dunaújvárosban 90 000 forint volt a forgalom. Tatabányán az előző évi 158 000 forinttal szemben az idén 231 000 forin­tért vásároltak könyvet az Ál­lami Könyvterjesztő Vállalat boltjában. A könyvheti rendezvények középpontjában az idén is az író-olvasó találkozók álltak. Nyolcvan író utazott vidékre, a találkozók arról tanúskodtak, hogy községeinkben is egyre többen ismerik meg a mai ma­gyar irodalmat. (MTI) Somogyi Néplap Az MSZMP Somogy megyei Bizottsága és a Somogy megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: WIRTH LAJOS. Szerkesztőség: Kaposvár, Lenin u. 14. Telefon 15-10, 15-11 Kiadja a Somogyi Néplap Lapkiadó Vállalat, Kaposvár, Latinka S. u. 2. Telefon 15-16. Felelős kiadó: A SOMOGYI NÉP LAP LAPKIADÓ VALLALAT IGAZGATÓJA. Beküldött kéziratot nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. Terjeszti: a Magyar Posta. £lo fizethető a helyi postahivatalokná és postáskézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 11 Ft Készült a Somogy megyei Nyomda­ipari Vállalat kaposvári üzemében, Kaposvár, Latinka S. u. 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom