Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1885

60 4. Természettudományi szertár. A természettudományi szertár két részből áll: A) A természet-vegytani gyűjtemény, mely a múlt év végén az újból eszközölt összeírás szerint 242 drl) eszközt és 8 drb természettaxii táblát foglalt magában, az idén gyara­podott : Vétel utján: a) Természettaniák: Egy drb lej tmérő, tö­mör fából, fokosztályos; egy drb kézi fecskendő; egy drb. szivókut minta. A termószettani gyarapodás tebát 3 drb eszköz 2 f r t 50 kr értékben. b) Vegytaniak: Egy drb víztartó bádogedény ; egy drb háromláb vasból; egy drb lombik; egy drb elpároló csésze porczellánból; egy drb retorta és lombiktartó; egy drb retorta ; egy drb mosó üveg ; egy drb főzőpohár; három drb hengerüveg ; két drb üveglemez ; egy drb üvegtölcsér; egy drb biztositó tölcsér ; 6 drb kémcső ; egy drb kémcső áll­vány ; két drb üvegcső 20 cm.; két drb üvegcső 10 cm.; két dib üvegcső hegyes 20 cm.; két drb üvegcső hegyes 10 cm. ; három drb derékszög alatt hajlított üvegcső; két di'b tompaszög ; egy drb sodronyháló; egy drb háromszög drót­ból ; egy drb homokfürdő bádogból; egy drb. porczellán té­gely fedővel; egy drb porczellán mozsár törővei: egy drb forrasztó cső; egy drb faszén; egy drb platina sodrony üveg­csőbe forrasztva ; egy drb tégely fogó ; egy drb dugófogó ; egy drb dugó-reszelő; egy drb vaskalán; szűrőpapír G iv ; egy drb lakmusz papír; bárom drb parafa-lemez; egy drb palaczk H. fejlesztésére. A vegytani gyarapodás tebát összesen 55 drb 11 írt 47 ki* értékben. B) A természetrajzi gyűjtemény az idén csak 22 drb ásványnyal és egy csikóczával gyarapodott, melyek közül 5 drb ásványt, illetőleg ásbestet és steatitot B odor 1) o m o- kos, 7 drb ásványt Bőd Péter, 5 drbot 1) o m b r á d i Albert urak, 1 — 1 didxot pedig Demeter Sándor, Sa­lamon Gyula, Csutak János I., Szaniszló Ká 1- m á n IV. gymn. oszt. tanulók, mig a csikóczát Weinhold E m m a kisasszony ajándékozták. Ezekkel együtt az összes természetrajzi gyűjtemény 8184 állat-, növény- s ásvány- t a n i dai’abot foglal magában. A szaporulatok következők : Három drb asbest; egy drb asbest-szövet; egy drb steatit; bárom drb trachit; egy drb trachit; egy drb vul­káni homok; egy drb gypsz ; egy drb ditroit; egy di b da-

Next

/
Oldalképek
Tartalom