Református Székely-Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy, 1885

61 cit; egy drb tűzkő; egy drb görgeteg ; egy drb cseppkő ; két drb csigakövület: egy drb sphalert; egy drb antimonit: egy drb kohómütermék ; egy drb mohkövület. Összesen 22 drb. 5. Rajz- és írószerek gyűjteménye. E gyűjtemény a múlt évből összesen 141(5 drbból vagy mintából és 25 füzetből állott. Az idén e szertár a követ­kező rajzoló mértani eszközökkel gyarapodott: Egy drb üres koczka fából; egy drb üres hasáb négyze­tes fából; egy drb üres gúla; egy drb üres háromoldalú ha­sáb ; egy drb üres henger czinklemezből ; egy drb üres félhen­ger; egy drb üres kúp. Összesen 7 drb Ili frt értékben. A többi szertárak, u. m. a földrajzi, régiségek és tornaszertár, stb. stb. a tavalyi állományban vannak (l. a múlt évi Értesítő 58—59. 1.) ÜDÉJE*- A tanszerekre fordított összes költség: 216 frt 18 kr, (A múlt évben 506 frt ’J4 kr s igy az idén 290 frt 06 krral kevesebb.) Ez összegbe a 1-iO írtba kerülő jelen iskolai Értesítő nincs beleszámítva.

Next

/
Oldalképek
Tartalom