Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-04-16 / 31. szám

Április 16. ZEMPLÉN. 7 oldal. árverési hirdetmény, 0 Ezennel közhírré teszem, hogy a Szűcs Jenő által kézizálogként átadott, üres forgatmánynyal ellátott 27 darab Zemplénmegyei kereskedelmi-, ipar-, termény- és hitelbanki részvény 11—30. számú szelvényekkel együtt folyó évi április hó 18-án délután 3 órakor Sátoralja­újhelyben, Kazinczy-utcza 2. sz. alatt, a Zemplénmegyei ' kereskedelmi-, ipar-, termény- és hitelbank helyiségében |a^helybeli kir. közjegyző közbenjöttével nyilvános ár­verésen a legtöbbet Ígérőnek készpénz fizetés mellett eladatni fognak. Sátoraljaújhely, 1910. április 14. Szőllősi Arthur. Í000000000I000000000 6 S3 0 El 0 EJ EJ Fogak és fogsorok amerikai módszer szerint Foggyökér eltávolítása nélkül. Arany fogkoronák és arany hidak. — Javításokat és régi fogsorok átalakítását is elfogadia .Sátoraljaújhely, II. kér., Wekerle-tér 2. STERCZ JENŐ, fogtehnihus. REYESZ és TARSA Petzold-vasmüvek motorgyár kizárólagos képviselői BUDAPEST, V., Lipót-körut 21. szám. 03 •—-{« 09 O & C0 ©­NI CB 3 Garantált elsőrendű „IDEAL“ Benzinmotor, Benzinlokomobil, Szivó-gázmotor, Nyersolajmotor, Diesel-motor, Malomberendezések. Szálaszei-ü. lelkiismeretes l-rl szol gráciáé ! Jt 0 ő iái 9 s 1 2 e s w­— Sí Vlazontelárusltókat keresünk ! Magyar Ülllhánccnicntgyár Részvénytársaság Központi iroda: jjuöapest, V., Sas-utca 25. szám. - íele/on-sz. 107-16. gyártelep: Selyp. - Zelefon: JCatvan 46. Elsőrendű Selypi portlandcementet, Vulkánportland cementet, kitűnő yijnill« minőségűt, mely a portlandcement szabványait 50°|o-kal túlhaladja. y%V. Védjegy: „Horgonyt* A Liniment. Capsici comp.. a Horgony-Pain-Expeller pótlék. egy régjónalc bizonyult háziszer, mely már sok éj óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult kószvénysél, ...........u és Meghűléseknél. .................- Figyelmeztetés. 8ilány hamisítványok miatt be­vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, mely a „Horgony“ védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobazba van osomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — FSraktár: Tőrük József gyógyszerésznél, Budapest. 9í Richter gyógyszertára u „Arany oroszlánhoz**, C* Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. «Sg m m m I CLIMAX nyersol aj - motorok és iokomobilok Legjobb én legol­csóbb hajtóerő me­zőgazdasági és ipari czélokra. Nincs robbanási veszély! se pénzügyőri ellenőrzés. Elsőrangú referenciák. BACHRICH és TÁRSA Budapest Wien Hamburg MOTORGYÁR Wien. XIX/6. Heiligenstadtlerstrasse 83. Magyarországi mintaraktár és iroda: palota.) Budapest, V., Szabadság-tér 17. (Tözsde DAT jMTír n -nyersolajmotoroli, DUL1H BDilnyBps0|aj|0||0m0bj|0h csak Szabó Emil és Társa cégnél Budapest, V., Ferenc József tér 6. szám. (Gresham-palota, a lánchiddal szemben) kaphatók. Sürgönyczim Szabóék Budapest Telefon 76-48. Szivógázmotorok. Benzinmotorok. Cséplőgépek. Malomberendezések. ... Árjegyzék ingyen és bérmentve. . 518 méter t. f. m. Budapest—Ruttkai '0 88—48° C fokú hówizzel. fővonalon gyorsvonat megállóhely. Javallatok: MA KOSZVENY izületi és izomreumás megbetegedésnél, ischias, neuralgia (ideg- bántalmak), női bajok és bőrbetegségek esetében, eccema, prurigo, psoriasis. Orvosi vezetés alatt álló ivó- és fürdőkurák, porcellán-,kád- és 6 természetes tükörfürdő, pakolás, izzadási kúrák, villamozás, masszázs és hidegvizgyógykezelés. Pompás fekvés, fenyőerdők közepette, elterülve a Tátrahegység egyik igy megbecsülhetetlen mint -----------*• remek fensikján és T— , w. . . . —v is; nagy Ó8 szép park. .Legolcsóbb arak, legnagyobb kenyelem, egeszseges lakások és tápláló élelmezés. Saját fürdőzenekar, lawn-tennisz. Állandó előkelő úri közönséggel. Előidóny: julius 1-ig. Utóidóny: augusztus 20-tól. g) 50% engedmény. '"BBB Képes prospektussal és fölvilágositással díjmentesen szolgál az igazgatóság. Gyermekek részére csontképző tápszert tej és Védjegy. Oetker. DP. ÜBÍhBP-féle , pudding'-por keverékéből nyerünk. Sütéshez csakis a valódi Dr. Oetker-féle sütőpor ajánlatos. SS ebepeti „CHRISTOPH“! benzin szivógáz motorok, Iokomobilok és NYERSOLAJ MOTOROK ma az első helyen állanak.-i... . A „C HRISTOPH“ név garancia. ===== 75 éves kísérletek és tapasztalatok eredménye. Kérjen árjegyzéket. r DENES B. motorspecialista cégtől Bia.d.apest, T7\, Upót-lsör'u.tiS.

Next

/
Oldalképek
Tartalom