Zemplén, 1910. január-június (40. évfolyam, 2-52. szám)

1910-04-16 / 31. szám

8. oldal. ZEMPLÉN. Április 16. 0230&3S323S3S3@0I0&3S3@!5!&323S3S3 0 FÉLIX-QYÓOYFÜBDŐ g Téli és nyári gyógyhely 23 NAGYVÁRAD MELLETT 83 Egész éven át nyitva. Európa leggazdagabb kénes hévviz-forrása, vizhőfoka 49 C. ^ 17 millió liter napi mennyiség. gg Csuz, koszvény, ischiás, izzadmányok gj n m ss m 0 és női betegségek ellen. 1909. évben 9200 beteg hagyta el gyógyultan és javultan a páratlanul hatásos Félix-fürdő gyógyforrásait, tükör-kád, iszap mód és szénsavas fürdők, 250 kényelmes lakó­szoba, társalgó, zongora- és olvasóterem, kitűnő vendéglők, állandó elsőrendű czigányzene, vasárnaponként katonazene, ten- nispálya, gondozott sétautak. 400 holdas park és fenyveserdő, gSÍ 16 személyvonat közlekedik május 1-től a Félix-fürdő állomására y» naponta. Posta, távirda, interurban telefon. — Curtaxe és zenedij nincs. — Prospektust küld az Igazgatóság. CT Í&32323232323232323K232323232323232323 Szilágyi és Diskant gépgyára és gazdasági gépraktára---------IvXXSrEXOLCZ. == Ajánljuk a világhírű Ganz és Társa féle ben­zinmotorokat. *© Hofherr és Schrantz- féle cséplőgépeket és egyéb mezőgazdasági gépeket, CO u 0 CQ 1 tárcsás boronákat, í L fűkaszáló, széna­s A N ff* tn m ­gyűjtő és arató­U cj dHF' gépeket. >o 1 o Elvállaljuk malmok berendezését, átalakítását, motorok, gőz­gépek javítását, uj tüzszekrények készitését. Raktáron tartjuk az összes malmászati, mezőgazdasági, tech­nikai czikkeket és gépeket.. jECöltség-vetéselr, ajá,nlatoik: ingyen! LEGÚJABB SZERKEZETŰ CZUMBALMOK Schunda Yenczel József cs. és kir. udvari hangszergyáros hírneves gyártmányaiból nagy választékú állandó bizományi raktár van Sátoraljaújhely, Deák-utcza 3. szám alatt. Igen kedvező részletfizetési módozatok. Vidéki megrendeléseket azonnal szállít. Ili 53 52 S3 S3 S3535353535353535353531535353535353535353535353Ili mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @ 0 0 0 0 0 WUUelm Henrik utóda Nagy butorraktár. BLUM GÉZA SÁTORALJAÚJHELY. függöny áruház. 0 ________ 0----------—- 0 Teljes lahherenJezéseli: hagoni- és palisander fából készült bútorokból. .....— Vas- és rézbutor. = MŰVÉSZIES KIVITELŰ KERETES KÉPEK. heti részletfizetésre. 0 ebédlő-, háló-, úri- és szalon- 0 szobáknak dió-, tölgy-, bükk-, ma- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GYERMEKKOCSIK legújabb és legfinomabb kivitelben. 0 Torontáli, Szmirna, Tilim és hollandi szőnyegek 0 nagy raktára. Csomózott szőnyegek készitését bármely színben és méretben elvállalok. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FÜGGÖNYÖK, ÁGYTERITŐK nagy választékban. Applikált store, bonne—femme, vittáge D-ul;p 1 Sb Sbg"37"terlt<53s:­0 0 0 0 0 0 0 gj Asztalos és kárpitos műhelyemben bármily e szakba vágó gj 0 munka készül. 0 0 ------------------------------- 0 Rajzok, tervek és költségvetéssel szívesen szolgálok. H000t300000000000l00000000000E8H Országszerte híre járja: A „l£eil-Lakk“-nak nincsen párja, Pompás fényben a padló, „Keil-Lakk“ amellett olcsó. Aki egyszer ilyet használ, Többet mást nem tűr a háznál. Ajtó, mosdó, ablakpárkány Oly fehér lesz, mint a márvány, Ha „fehér Keil-Lakk “-ot veszünk S vele mindent jól befestünk. Konyhabútor, asztal, szék, Itt van „Keill-Lakk“ azúrkék, Kertibutort fessünk zöldre, Gyermekeknek örömére. „Keil Lakk“-ból van minden szin, Kék, piros, zöld-rozmarin. Szóval: ház vagy nyárilak, Mindig legyen ott „Keil-Lakk“ ! Mindenkor kaphatók BEHYNA TESTVÉREK czégnél S.-A.-UJHELY. Eperjes: Bohrandt J. Y. — Kassa: Novelly Sándor utóda. Kis-Szeben : Kassewitz J. János. — Yaranno: Cseri Hermann. 000000000000ESS00EESES0SSSS 0 l Megyei Altalanos Bank 0 m 0 0 10 m részvénytársaság SÁTORALJAÚJHELY. Elfogad betétet kamatozás végett. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H Leszámítol váltó- és jelzálog-kölcsönöket ü Bevált külföldi pénzeket (dollárokat). | Folyó számla hitelt és ovodeftot nyújt kedvező feltétellel 0 Eszközöl 10-től 50 évig terjedő itörlesztéses kölcsönt El Vásárol megbízásra értékpapírokat és sors­jegyeket és előlegzi az értéket havi törlesztésre. 0 Elvállal minden a bankszakba vágó megbízást. | A Megyei Általános Bank részvénytársaság gj Igazgatósága. ^000000®0000000|0SS0SS@0SSS@0Ü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ül Sátoralja-Ujhely, nyomatott a „Zemplén“ könyvnyomtató intézetében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom