Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Sátoraljaújhely, 1922

Az 1922—23. isk. év története. A) Tanári kar. Vidákovich Dániel, kegyesrendi áldozópap, igazgató, tandíj - kezelő, tanította a bölcseletet a Vili. o.-ban. Heti óráinak száma: 3. Tanári éveinek száma 23. Sinkovits Ferenc, kegyesrendi áldozópap, tanította a meny- nyiségtant az I—V. o. H. ó, sz. 17. T. é. sz. 31. Abelsberg József, kegyesrendi áldozópap, az V. o. főnöke, tanította a magyar nyelvet a III., V. és VII, o., a latin nyelvet az V. o., az éneket az I. o. H. ó. sz. 17. T. é. sz. 30. Farkas Miklós, kegyesrendi áldozópap, igazgatóhelyettes, a természettani szertár őre, tanította a mennyiségtant a VI—Vili. o., a természettant a Vll. és Vili. ο. H. ó. sz. 17. T. é. sz. 27. Kontraszti Dezső, kegyesrendi áldozópap, az ifjúsági és ta­nári könyvtár őre, tanította a földrajzot az I—111. o., a történelmet a IV. és V. o. H. ó. sz. 17. T. é. sz. 23. Kudlicska Károly, világi tornatanár, a tornaszertár őre, a já­tékdélutánok vezetője, tanította a tornát az I—Vili. o,, az egészség­tant a Vll. ο. H. ó. sz. 18. T. é. sz. 20. Grujber József, kegyesrendi áldozópap, a Vili. o. főnöke, tanította a történelmet a III. és Vili. o., a latin nyelvet a Vili. o,. a közgazdasági és társadalomtani ismereteket a Vili, o., a görögpótló irodalmat az V. o., a szépírást az I. és II. ο. H, ó. sz. 17. T, é. sz. 13, Baghy György, világi, a 111. o. főnöke, tanította a latin nyel­vet a 111. o., a görög nyelvet az V. és Vll. o., a görögpótló irodalmat a Vili. ο. H. ó. sz. 18. T. é, sz. 10. Belyis Antal, kegyesrendi áldozópap, a IV. o. főnöke, taní­totta a latin nyelvet a IV. o., a magyar nyelvet a IV. o., a görög nyelvet a VI. és Vili. ο. H. ó. sz. 19. T, é. sz, 8. Buday Károly dr, világi, a Vll. o, főnöke, tanította a törté­nelmet a VI. és Vll, o., a görögpótló irodalmat a VI. és Vll, o., a latin nyelvet a Vll. ο. H. ó. sz. 17. T. é. sz. 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom