Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mutatói, 1963

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA 1 963. ÉVI NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 68. ÉVFOLYAM SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST V., GARIBALDI U. 2. TELEFON: 313-300 POSTACÍM: BUDAPEST 5. PF: 552. BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN DES MARQUES JOURNAL OFFICIEL DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS INDEX DES NOMS ET MATIÈRES DE L’ANNÉE 19 63 68. ANNÉE RÉDACTION: BUDAPEST V., RUE GARIBALDI NO. 2. TÉLÉPHONE: 313-300 ADDRESSE POSTALE: BUDAPEST 5, CASE POSTALE 552. PATENT UND SCHUTZMARKENMITTEILUNGEN DAS OFFIZIELLE ORGAN DES LANDESERFINDUNGSAMTES NAMES- UND SACHREGISTER DES JAHRES 1963 JAHRGANG 68 REDAKTION: BUDAPEST V., GARIBALDI STRASSE NR. 2. TELEFON: 313-300 POSTADDR ESSE: BUDAPEST 5, POSTFACH 552. БЮЛЛЕТЕНЬ ПАТЕНТОВ и БЮЛЛЕТЕНЬ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ОФИЦИАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ ВЕДОМСТВА ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ АЛФАВИТНЫЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 1963 ГОДА ГОД ИЗДАНИЯ 68. АДРЕС РЕДАКЦИИ: БУДАПЕШТ V. ГАРИБАЛДИ У. 2. ТЕЛ. 313-300 ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: БУДАПЕШТ 5. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 552.

Next

/
Oldalképek
Tartalom