Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2004. október-december (109. évfolyam, 10-12. szám)

2004-10-01 / 10. szám

CONTENTS Codes and principles of arrangement applied in the columns of official publications........................................................................................................ 147 Patent publications...............................................................................................P945-P1029 Publications on supplementary protection certificates.......................................................S5 Plant breeder’s right publication.........................................................................................F17 Utility model publications ......................................................................................U79-U86 Design publications ............................................................................................D131-D142 Trademark publications......................................................................................M711-M731 Geographical indication publications...................................................................................G9 SOMMAIRE Codes et principes de l’arrangement utilisés dans les rubriques des annonces officielles.................................................................................................. 147 Publications en matière de brevets.......................................................................P945-P1029 Publications relatives au certificat complémentaire de protection.....................................S5 Publications de la protection des obtentions végétales....................................................F17 Publications en matière de modèles d’utilités..........................................................U79-U86 Publications en matière de dessins et modèles....................................................D131-D142 Publications en matière de marques...................................................................M711-M731 Publications en matière de géographiques..........................................................................G9 INHALT Kode und Ordnungsprinzipe, die in den Teilen der amtlichen Veröffentlichungen verwendet werden......................................................................... 147 Mitteilungen über Patente...................................................................................P945-P1029 Mitteilungen über ergänzende Schutzzertifikate................................................................S5 Mitteilungen über den Schutz der Pflanzzuchten.............................................................F17 Mitteilungen über Gebrauchsmuster......................................................................U79-U86 Mitteilungen über Formgestaltungsmuster..........................................................D131-D142 Mitteilungen über Marken...............................................................................M711-M731 Mitteilungen über Geographischen Bezeichungen der Waren...........................................G9 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 109. évfolyam,10. szám Megjelent: 2004. október 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hpo.hu http://www.hpo.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág. Előfizethető közvetlen a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Bp., Vm. kér. Orczy tér 1. tel.: 06(1)477 6300; postacím: Bp., 1900). További információ: 06 (80) 444 444; hirlapelofizetes@posta.hu Egyes szám ára: 2100 Ft egy évre: 25 200 Ft MSZH - Nyomda - 2004.010 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós Bakos Éva Bana Zsuzsanna Bretz László dr. Csiky Péter Dürr János dr. Ficsor Mihály dr. Hajdú Tamásné Havasi János dr. Kiss Zoltán Posteinemé Toldi Márta Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom