Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2004. október-december (109. évfolyam, 10-12. szám)

2004-10-01 / 10. szám

2004/10 SZKV 143 Tartalomjegyzék Contents A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek ............................................................................. 147 SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK Adatközlés szabadalmi bejelentésekről.....................................P945 Szabadalmi bejelentések közzététele.........................................P949 Európai szabadalmi bejelentések igénypont fordításának közzététele.............................................P990 Külön tájékoztatás újdonságkutatásról.......................................P991 Megadott szabadalmak ..............................................................P1001 Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások..........................Pl007 Közzétételt megelőzően megszüntetett szabadalom­engedélyezési eljárások..............................................................­Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt.........................................................................Pl009 Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában................................................................Pl009 Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt...........................................P1011 Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése utólagos vizsgálat hiányában..................................................­Végleges szabadalmi oltalom megszűnése lejárat miatt............................................................................... Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában...................................................................P1012 Végleges szabadalmi oltalom megszűnése lemondás miatt............................................................................P1015 Szabadalom megsemmisítése.................................................­Szabadalom korlátozása..........................................................­Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése........................P1015 Szabadalmi oltalom megszűnését megállapító határozat visszavonása..............................................................P1016 Vegyes szabadalmi közlemények Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések utólagos vizsgálata.....................................................................P1017 Jogutódlás..................................................................................P1017 Képviseleti megbízás..............................................................P1018 Képviselet megszűnése............................................................Pl019 Szerzőség változása................................................................­Név-, illetve címváltozás ..........................................................P1021 Hasznosítási szerződés............................................................­Hatósági tájékoztatás hatálytalanítása.....................................­Határozat kijavítása, kicserélése ........................................... Helyreigazítás .........................................................................Pl021 Átmutató táblázatok................................................................Pl022 KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ KÖZLEMÉNYEK Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről...............................................................S5 Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok..............................­Megadást megelőzően megszüntetett eljárások Visszavontnak tekintés díjfizetés hiányában................................................................­Visszavonás.............................................................................­Elutasítás....................................................................................­Kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszűnése és újra érvénybe helyezése Megszűnés az oltalomról történő lemondás miatt.................­Megszűnés díjfizetés hiányában.............................................­Megszűnés a termék forgalomba hozatali engedélyének visszavonása következtében....................................................­Érvénytelenség, mert a közösségi rendelet 3. cikk alapján nem lett volna kiadható a tanúsítvány.....................................-Codes and principles of arrangement applied in the columns of official publications....................................................................... 147 PATENT PUBLICATIONS Communication of patent application data..................................P945 Publication of patent applications.................................................P949 Publication of the translation of the claims of European patent applications....................................................P990 Separate information on novelty search....................................P991 Granted patents.............................................................................PI001 Printed patent specifications........................................................PI007 Patent granting procedures terminated prior to publication................................................................................­Lapse and restoration of patent protection Lapse of provisional patent protection due to refusal....................................................................................PI009 Lapse of provisional patent protection due to non-payment of fees............................................................PI 009 Lapse of provisional patent protection due to relin­quishment or protection considered relinquished ...............P1011 Lapse of provisional patent protection failing subsequent examination..........................................................­Lapse of definitive patent protection due to expiration of term................................................................­Lapse of definitive patent protection due to non-payment of fees............................................................P1012 Lapse of definitive patent protection due to relinquishment.......................................................................P1015 Revocation of patents..............................................................­Limitation of patents ..............................................................­Restoration of patent protection.............................................P1015 Withdrawal of decision on the lapse of patent protection ................................................................P1016 Diverse patent publications Subsequent examination of patent applications with deferred examination ......................................................P1017 Succession in title.....................................................................P1017 Appointment of a representative ...........................................P1018 Termination of representation ...............................................P1019 Change in (the share of) authorship.......................................­Change of names, addresses...................................................P1021 Exploitation contracts ............................................................­Cancellation of official information.......................................­Correction or change of decisions .........................................­Errata.......................................................................................... PI021 Synoptic tables.........................................................................PI022 PUBLICATIONS ON SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES Information on applications for a supplementary protection certificate.......................................................................S5 Granted supplementary protection certificates..........................­Proceedings terminated before grant Application considered withdrawn in lack of payment of the filing fee......................................................­Withdrawal...............................................................................­Rejection....................................................................................­Lapse or restoration of supplementary protection certificates Lapse by reason of surrender of protection............................­Lapse by reason of lack of payment of the annual fee.........­Lapse as a consequence of withdrawal of the authorization to place the product on the market.........................................­Invalidity by reason of a grant contrary to the provisions of Article 3 of the Community Regulation............................-

Next

/
Oldalképek
Tartalom