Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1997. április-június (102. évfolyam, 4-6. szám)

1997-04-01 / 4. szám

г­л SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA 102. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 659-869. OLDAL 1997. ÁPRILIS TARTALOM 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról ...................................... XIX Indokolás a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényjavaslathoz ............... XXXVIII Az Országgyűlés 18/1997. (III. 19.) OGY határozata a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv megerősítéséről ................................................................................... LXXVIII Parlamenti vita a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényjavaslatról és a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslatról .................. LXXIX Nemzetközi tájékoztatás ........................................................................................................... LXXXVI A hatósági közlemények rovatcímei / Headings of official information .................................... LXXXVII A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek ............................... 659 Szabadalmi közlemények ........................................................................................................... 662 Használati minta közlemények .................................................................................................. 776 Ipari minta közlemények ........................................................................................................... 785 Védjegyközlemények ................................................................................................................. 806 J

Next

/
Oldalképek
Tartalom