Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1997. április-június (102. évfolyam, 4-6. szám)

1997-04-01 / 4. szám

CONTENTS Law No. XI of 1997 on the Protection of Trademarks and Geographical Indications .................................................................... XIX Preamble to the Bill on the Protection of Trademarks and Geographical Indications ........................................................................XXXVIII Decision No. 18/1997 (III. 19.) OGY of the Parliament on the Ratification of the Protocol of 1989 Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks ..................................................... LXXVIII Parliamentary debate on the Bill on the Protection of Trademarks and Geographical Indications and on the draft decision of the Parliament on the Ratification of the Protocol of 1989 Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks ............... LXXIX International information ..............................................................................LXXXVI Headings of official information ................................................................LXXXVII Explanation of codes used in official information and principles of arrangement 659 Patent publications...................................................................................... 662 Utility model publications .......................................................................... 776 Industrial design publications .................................................................... 785 Trademark publications ............................................................................. 806 SOMMA1RE Lói No. XI de 1997 sur la protection des marques et des indecations géographiques ................................................................. XIX Préambule de la proposition de lói sur la protection des marques et des indications géographiques ..................................................................XXXVIII Décision du Parlement No. 18/1997(111. 19.) OGY sur la confirmation du Protocale relatif ä Г Arrangement de Madrid concemant l’enregistrement international des marques adopté ä Madrid le 27 juin 1989 .....................LXXVIII Débat au Parlement sur la proposition de decision sur la confirmation du Protocole relatif ä Г Arrangement de Madrid concemant l’enregistrement international des marques adopté ä Madrid le 27 juin 1989 ..................... LXXIX Information internationale..............................................................................LXXXVI Rubriques des informations officiels..............................................................LXXXVII Explication des codes figurant dans les informations officiels et principes de Г arrangement .................................................................... 659 Publications en matiere de brevets.............................................................. 662 Publications en matiere de modeles d’utilités ............................................ 776 Publications en matiere de dessins industriels............................................. 785 Publications en matiere de marques ........................................................... 806 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 102. évfolyam, 4. szám Megjelent: 1997. április 28. Felelős szerkesztő: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552,1370 Felelős kiadó: DR. SZARKA ERNŐ Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap­­üzletági Igazgatóságánál (1846 Buda­pest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, VIII. kér. Budapest, Orczy tér 1.; levélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivata­lokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149 MSZH - Nyomda - 97.004 INHALT Gesetz XI. des Jahres 1997 über den Schutz der Warenziechen und der geographischen Bezeichnungen der Waren ................................ Begründung zur Gesetzvorlage über den Schutz der Warenzeichen und des geographischen Bezeichnungen der Waren ................................ Beschluss des Parlaments No. 18/1997. (III. 19.) OGY über die Ratifikation des Protokolls vom Jahr 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung der Warenzeichen ........................... Debatte des Parlaments über die Gesetzvorlage über den Schutz der Warenzeichen und der geographischen Bezeichnungen der Waren und über die Vorlage zum Beschluss über die Ratifikation des Protokolls vom Jahr 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung der Warenzeichen ................................... Internationale Information.......................................................................... Titelköpfe der behördlichen Informationen ............................................... Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten Kods und Grundsätze der Gruppierung ..................................................... Mitteilungen über Patente .......................................................................... Mitteilungen über Gebrauchsmuster ........................................................ Mitteilungen über Geschmacksmuster ..................................................... Mitteilungen über Warenzeichen .............................................................. XIX XXXVIII LXXVIII LXXIX LXXXVI LXXXVII 659 662 776 785 806 Felelős vezető: GYURCSEKNÉ PHILIPP CLARISSE Tel.: 131 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Szarka Ernő, dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, PfeiferFerencné, Posteinemé Toldi Márta, Sümeghy Pálné dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom