Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1991. április-június (96. évfolyam, 4-6. szám)

1991-04-01 / 4. szám

A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő mellékletei Három évvel ezelőtt az akkor 93. évfolyamába lépő Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő jelentős tartalmi és formai megújításon ment át. Ennek egyik lényeges vonása az volt, hogy a hatósági közleményektől formailag is elkülönítve, mellékletben jelentek meg — kezdetben negyedévenként majd a múlt évtől kéthavonta — az iparjogvédelem tárgykörébe tartozó egyéb információk. A melléklet tartalmi és formai felépítésével a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés iparjogvédelmi támogatását kívánja szolgálni és műhelyt szándékozik teremteni az iparjogvédelemmel elméletben és gyakorlatban közvetlenül, napi munkájuk során foglalkozó szakemberek számára. Az egyes számok tartalmi tagozódásának megfelelően az 1988-tól 1990-ig terjedő három év anyagát tematikus kumulált mutatóban adjuk az alábbiakban közre. Az anyagot a következő fejezetekben szerzői betűrendben, illetve időrendben csoportosítottuk. • Cikkek, tanulmányok t Jogszabályok, joggyakorlat • Nemzetközi tájékoztatás • Statisztika • Hírek, információk • KGST tagországok találmányai • Iparjogvédelmi információs figyelő • Iparjogvédelmi szakirodalmi tájékoztató A regisztrált cikkek és tanulmányok témáinak további irodalma kutatható az Iparjogvédelmi Szakkönyvtárban hozzáférhető adatbázisban, amely a Könyvtár 1970. óta feldolgozott iparjogvédelmi szakcikkeit tartalmazza. Hagyományos formában, de ugyancsak további információk állnak rendelkezésre a Könyvtárban a törvények és más jogszabályok, a joggyakorlat, a nemzetközi egyezmények és egyes hazai és nemzetközi statisztikai összeállítások vonatkozásában is. 1991-től a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő melléklete „Iparjogvédelmi Szemle" címen változatlanul kéthavonta jelenik meg. A „Melléklet” címszó alatt megjelent három éves iparjogvédelmi információs anyag így gyakorlatilag lezártnak tekinthető. Célszerűnek véltük ezért e gazdag irodalom összefoglaló mutatójának közreadását, s ezzel reményeink szerint segítséget nyújtottunk a szakemberek gyorsabb és hatékonyabb tájékozódásához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom