Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1991. április-június (96. évfolyam, 4-6. szám)

1991-04-01 / 4. szám

A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 1988-1990. évi mellékleteinek tematikus mutatója (Név- és időrendben) Cikkek, tanulmányok Adler Györgyné — Posteinerné Toldi Márta: A termékoltalom bevezetésével kapcsolatos egyes kérdések........................................................................................................ 1989. 1. mell. p. 4- 7 Adler Györgyné: A második gyógyászati indikáción alapuló találmányok hivatali vizsgálata során szerzett tapasztalatok .................................................................................................................................................................................................. 1990. 2. mell. p.30-31 Baeumer, Ludwig: A védjegyoltalom nemzetközi fejlesztése ............................................................................................................................................ 1990. 5. mell. p. 4-10 Bobrovszky Jenő: Külgazdaság és iparjogvédelem .............................................................................................................................................................. 1988. BNV p. 3- 8 Bobrovszky Jenő: Lontai Endre „ Jogegyesítés a nemzetközi iparjogvédelem területén” c. könyvének ismertetése ................................. 1989. 1. mell. p. 8-11 Bobrovszky Jenő: Törvény az innovációról ............................................................................................................................................................................ 1989. 2. mell. p.44-45 Bobrovszky Jenő: Új nemzetközi iparjogvédelmi szerződések a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) keretében ....................... 1989. 3. mell. p.19-21 Bobrovszky Jenő: Az újításokra és a szolgálati találmányokra vonatkozó jogi szabályozás továbbfejlesztése........................................... 1989 . 3. mell. p. 3- 6 Bobrovszky Jenő: Kormányhatározat az iparjogvédelmi mechanizmus továbbfejlesztéséről............................................................................. 1989. 4. mell. p. 1- 3 Bobrovszky Jenő: A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) és az új növényfajták oltalmára alakult nemzetközi unió (LJPOV) irányító szervei 1989. őszi üléseinek fontosabb eredményei ..................................................................................... 1989. 4. mell. p. 4- 6 Bobrovszky Jenő: Gondolatok a szoftver oltalmáról .......................................................................................................................................................... 1990. 1. mell. p.28-32 Bobrovszky Jenő: Az Európai Gazdasági Közösség iparjogvédelmi integrációja .................................................................................................... 1990. 2. mell. p.18-29 Bobrovszky Jenő: Áttekintés az Amerikai Egyesült Államok szabadalmi rendszerének történetéről, első szabadalmi törvényének 200 éves évfordulója alkalmából ................................................................................................................................... 1990. 4. mell. p.26-29 Bobrovszky Jenő: A biotechnológiai találmányok jogvédelmének időszerű kérdései ............................................................................................. 1990. 6. mell. p.22-32 Bobrovszky Jenő: A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról ....................................................................................... 1990. 6. mell. p. 5-14 Bognár Istvánné: Visszapillantás a védjegytörvény húsz évére ..................................................................................................................................... 1990. 5. mell. p.27-29 Bogsch Attila: Találmányok, szabadalmak szerepe a külföldi-magyar vegyesvállalatok alapításánál és működésénél ..................... 1988. 1. mell. p.36-38 Boyadjieva, E. — Schramm, W.: Szabadalmi statisztika— a dinamikus gazdasági fejlődés bizonyítéka és kiinduló pontja ............................................ 1990. 4. mell. p.32-39 Burán Károly: Negyven éves a hazai újító mozgalom ................................................................................................................................................. 1988. BNV p. 17-24 Csák Attila: Technológia-transzfer és menedzselés .................................................................................................................................................. 1988. 4. mell. p.23-29 Etzold, A.: Tanácsadó rendszerek szabadalmi adatbázisok használatához .................................................................................................. 1990. 4. mell. p.40-42 Farkas Erzsébet: Az első és második indikáció szabadalmazhatósága az Európai Szabadalmi Egyezmény alapján és a magyar szabadalmi törvény adta lehetőségek. 1. rész................................................................................................................... 1988. 2. mell. p. 8-25 Farkas Erzsébet: Az első és második indikáció szabadalmazhatósága az Európai Szabadalmi Egyezmény alapján és a magyar szabadalmi törvény adta lehetőségek. 2. rész................................................................................................................... 1989. 3. mell. p.22-30 Farkas Erzsébet: Az első és második indikáció szabadalmazhatósága az Európai Szabadalmi Egyezmény alapján és a magyar szabadalmi törvény adta lehetőségek. 3. rész................................................................................................................... 1989. 4. mell. p. 7-11 Ficsor Mihály — Tattay Levente: Gondolatok a használati mintaoltalomról ......................................................................................................................................... 1988. 4. mell. p. 7-22 Ficsor Mihály: Vígh József Ferenc — Martonyi János „Verseny- és reklámjogi ismeretek” c. könyvének ismertetése..................... 1989. 4. mell. p.16-18 Ficsor Mihály: Egy vita dokumentumai (Összeállítás) ............................................................................................................................................... 1990. 1. mell. p. 9-17 Ficsor Mihály: Az újítási és találmányi szakértői testület szerepe a találmányi és az újítási díjviták eldöntésében ........................ 1990. 1. mell. p.18-27 Ficsor Mihály: A használati mintaoltalmi törvény tervezetéről .............................................................................................................................. 1990. 6. mell. p l5-21 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom