Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1989. július-december (94. évfolyam, 7-12. szám)

1989-09-01 / 9. szám

1989/9 — SzKV FG4A—FH4A Megadott szabadalmak G 01 R 1391 (65) T/40 723 (40)87.01.28. (73) Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest Központi Bányászati Fejlesztési Intézet, Budapest (HU) (72) dr. Dankó György, 90%; Cifka István, 10%, Budapest (HU) (54) Eljárás és mérőszonda termofizikai jellemzők, első­sorban hővezetési és hőmérsékleteloszlási tényező egyidejű, in situ meghatározására (51 )G 01 R 19/00 (11)198.340 89.06.02. (21)1888/87 (22)87.04.28. (65) T/46 804 (40) 88. 11.28. (73) Gépipari Elektromos Karbantartó Vállalat, Budapest (HU) (72) Nagy Tibor, Ramocsaháza (HU) (54) Biztonságtechnikai méréseknél állandó terhelőára­mot szolgáltató feszültségellenőrző készülék (74) Bp.-i 29. sz. ÜMK (51 )G 01 R 27/22, G 01 N 27/04 (11)198.341 89.05.08. (21)2161/87 (22) 87.05. 14. (65) T/47 332 (40) 89. 02. 28. (73) Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprém (HU) (72) dr. Szálai István, 50%; dr. Salamon Tamás, 25%; dr. Rat­­kovics Ferenc, 25%, Veszprém (HU) (54) Mérőberendezés nagy fajlagos ellenállású, változó hőmérsékletű folyadékok, különösen nagytiszta­ságú víz elektromos vezetésének mérésére elektro­mos háttérzaj jelenlétében (74) Bp.-i 29. sz. ÜMK (51) G 01 R 33/00 (11)198.342 89.06.02. (21)2404/87 (22) 87.05.26. (65) T/46 805 (40) 88. 11.28. (73) MTA Központi Fizikai Kutató Intézete, Budapest (HU) (72) Pető Gábor, 30%; Vértesy Gábor, 70%, Budapest (HU) (54) Eljárás mágneses adatrögzítésben használt fejek mág­neses terének mérésére (51) G 01 S 3/12 (11)198.343 89.05.26. (21)720/87 (22) 87.02.25. (65) T/48 034 (40) 89.04.28. (73) MIKI Méréstechnikai Fejlesztő Vállalat, Budapest (HU) (72) Faix Vilmos, 30%; Vass Rezső, 30%; Budapest; Kun Atti­la, 10%, Szentendre; fKonkoly Tihamér, 30% (HU) (54)Eljárás és kapcsolási elrendezés rádiófrekvenciás jelforrások irányának meghatározására (74) Bp.-i 29. sz. ÜMK (51 )G 02 В 7/00 (11)198.344 89.05.29 (21)5005/86 (22) 86. 12.03. (65) T/46 450 (40)88. 10. 28. (73) (72) Eisler Gyula, Budapest (HU) (54) Beállító szerkezet optikai elemek két szabadságfo­kú beállítására (74) DANUBIA (51) G 05 В 19/18 (11)198.345 89.05.17. (21)4132/86 (22) 86.09. 29. (65) T/45 160 (40) 88. 05. 30. (73) VEB Numerik „Karl-Marx", Karl-Marx-Stadt (DD) (72) Geilert Helmut, Hormes Andreas, Kehrer Eberhard, Hess Karl, Karl-Marx-Stadt (DD) (54) Hierarchikus vezérlőrendszer (30) WP G 05 B/281 720-8 86.10.15. DD WP G 05 B/281 721-6 86.10.15. DD (74) DANUBIA (51) G 05 D 15/00 (11)198.346 89.05.31. (21)4136/86 (22) 86. 09. 30. (23) 89. 01. 24. (65) T/48 037 (40) 89. 04. 28. (73) Szerszámgépipari Művek Fejlesztő Intézete, Halásztelek (HU) (72) Markevics György, Ráckeve; Farkas Gábor, Adorján Sán­dor, Budapest (HU) (54) Eljárás és berendezés számjegyesen programozható szorítóerő létrehozására, különösen szerszámgépek szegnyergéhez (74) DANUBIA (51 )G 05 F 1/56 (11)198.347 89.04.25. (21)2794/87 (22) 87.06. 19. (73) dr. Andor László, Budapest (HU) (72) dr. Andor László, 80%, Fülöp József, 20%, Budapest (HU) (54) Kapcsolási elrendezés nyitóüzemű kapcsolóüzemű tápegységek kimeneti feszültségének szabályozásá­ra (74) BNÜMK (51 )G 06 F 3/14 (11)198.348 89.05.18. (21)4510/87 (22) 87. 10. 08. (65) T/48 038 (40) 89. 04. 28. (73) VIDEOTON Elektronikai Vállalat, Székesfehérvár (HU) (72) Heiczman Viktor, 33%; Tóth Árpád, 21%; Harangozó Im­re, 21%; Vászics Elemér, 15%; Fenyves Erzsébet, 5%, Bu­dapest; dr. Czupy János, 5%, Ács (HU) (54)Grafikus képmegjelenítő és tároló berendezés (74) DANUBIA (51 )G 06 F 15/46 (11)198.349 89.05.10. (21)2223/87 (22) 87.05. 19. (65) T/46 815 (40) 88. 11.28. (73) Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest (HU) (72) Hamar Dávid, 14%; Horváth István, 14%; Kerese István, 14%; Máthé János, 14%; Rátz Csaba, 32%; Pataki Péter, 6%; Jüling Emil, 6%, Budapest (HU) (54) Kapcsolási elrendezés helyi mérésadatgyűjtő és ve­zérlő egységhez H - SZEKCIÓ VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG (51) H 01 В 17/14, 17/22 (11)198.350 89.04.18. (21)3749/85 (22) 85.09.30. IT

Next

/
Oldalképek
Tartalom