Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1989. július-december (94. évfolyam, 7-12. szám)

1989-09-01 / 9. szám

1392 H 01 Н FG4A—FH4A Megadott szabadalmak 1989/9 — SzKV (73) Villamosenergiipari Kutató Intézet, 40%, Budapest Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalat, 40%, Pécs Zsolnay Porcelángyár, 20%, Pécs (HU) (72) Szabó Antal, Bucsi László, Misángyi László, Pécs; dr. Kar­sai Károly, Paulusz Mihály, Budapest (HU) (54)Sodrony megfogó szerkezet távvezetéki szigetelő­höz (74) BNÜMK (51) H 01 H 5/18,5/30 (11)198.351 89.05.31. (21)2376/84 (22)84.06.20. (65) T/37 525 (40) 85.12.30. (73) (72) Mészáros András, Szeged (HU) (54) Lábbal működtetett villamos kapcsoló (74) Bp.-i 1. sz. Jogtanácsosi Munkaközösség, Budapest (51) H 01 J 9/26 (11)198.352 89.05.26. (21)3007/88 (22)88.06.10. (65) T/47 336 (40) 89.02.28. (73) N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (NL) (72) Romberg Hendrik, Eindhoven (NL) (54) Eljárás villamos lámpa előállítására, és berendezés az eljárás foganatosítására (30)8701385 87.06.15. NL (74) BNÜMK (51) H 01 J 65/00 (11)198.353 89.05.22. (21)3196/88 (22) 88.06.23. (65) T/47 337 (40) 89. 02. 28. (73) N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (NL) (72) Kroes Anthony; Engen Pieter Geert van, Eindhoven (NL) (54)Elektróda nélküli kisnyomású kisülő lámpa (30)8701496 87.06.26. NL (74) BNÜMK (51) H 01 J 65/00 (11)198.354 89.05.22. (21)3197/88 (22) 88.06.23. (65) T/47 338 (40) 89. 02. 28. (73) N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken, Eindhoven (NL) (72) Engen Pieter Geert van; Kroes Anthony, Eindhoven (NL) (54) Elektróda nélküli kisnyomású kisülő lámpa (30) 8701495 87.06.26. NL (74) BNÜMK (51 )H 01 M 2/02 (11)198.355 89.05.31. (21)113/86 (22) 86.01.10. (65) T/44 365 (40) 88. 02. 29. (73) Vsesojuzny Nauchno-lssledovatelsky Proektno-Konstruk­­torsky i Tekhnologichesky Akkumulyatorny Institut, Leningrád (SU) (72) Volkhin Nikolai Nikolaevich; Ardabatsky Vladimir Petro­vich; Leningrád; Dulya Boris Alexeevich; Zhuravlev Vitaly Petrovich; Stepanov Alexandr Vasilievich, Smolensk (SU) (54) Berendezés hengeres akkumulátorok légmentes le­zárására (74) DANUBIA (51) H 01 Q 19/10 (11)198.356 89.05.22. (21)2968/87 (22)87.06.30. (65) T/47 766 (40) 89. 03. 28. (73) ORION Rádió és Villamossági Vállalat, Budapest (HU) (72) Ahsbahs György, Denk Attila, Kovács László, Pethes Ist­ván, Karai Lajos, Budapest (HU) (54)Mikrohullámú periszkóp antennarendszer (74) Bp.-i 36. sz.ÜMK (51) H 01 R 4/24, H 02 G 15/08 (11)198.357 89.05.31. (21)384/85 (22) 85.02.01. (65) T/45 662 (40)88.07.28. (73)(72) Császár Miklós, Budapest (HU) (54) Szerkezet vezetők villamos és mechanikus csatla­koztatására (51) H 01 R 4/30 (11)198.358 89.05.31. (21)186/86 (22) 86.01. 15. (65) T/44 372 (40)88.02.29. (73) (72) Kocsis László, Budapest (HU) (54)Zárt szigetelő kapocsházzal rendelkező és tartósín­re rögzíthető villamos sorozatkapocs (74) NOVOFER Szabadalmi Iroda, Budapest (5DH02H7/06, 3/16,11/00 (11)198.359 89.05.31. (21)4299/85 (22) 85. 11. 12. (23) 86. 01. 16. (65) T/48 048 (40) 89. 04. 28. (73) (72) Durucz Péter, Berzsenyi Béla, Budapest (HU) (54) Érintésvédelmi kapcsolási elrendelés főidéit generá­torok számára (74) Bp.-i 29. sz. ÜMK (51) H 03 К 17/08 (11)198.360 89.05.29. (21)5455/87 (22) 87. 12.04. (65) T/45 666 (40) 88. 07.28. (73) Deutsche Post, Rundfunk- und Fernsehtechnisches Zentral­amt, Berlin-Adlershof (DD) (72) Bethke Werner, Franke Hans-Joachim, Berlin (DD) (54) Kapcsolási elrendezés villamos tápegységekhez (30) WP H 02 M/297 120-0 86. 12. 05. DD (74) DANUBIA (51) H 04 В 3/46 (11)198.361 89.04.20, (21)5653/87 (22) 87. 12. 15. (73) Farkas Ferenc, Pomáz (HU) (72) Bakos Ferenc, Giltán Tivadar, Kiss Károly, Kulifay László, Budapest; Farkas Ferenc, Pomáz (HU) (54) Készülék telexgépek vizsgálatára és telexközpont modellezésére (51) H 04 В 3/56 (11)198.362 89.05.18. (21)2559/85 (22)85.07.01.

Next

/
Oldalképek
Tartalom