Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1971 (76. évfolyam, 1-12. szám)

1971-01-01 / 1. szám

KÖZLÖNY SZABADALMI Ë S védjegyértesítő AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Felelős szerkesztő: MEZEY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Budapest. V., Garibaldi utca 2. Telefon: 313—300 Postacím: Budapest 5. PL: 552 MEGJELENIK HAVONTA 76. évfolyam, 1. szám. Megjelent 1971. február 6. TARTALOMJEGYZÉK Oldal Közlemények, cikkek, tájékoztatok Dr. Pálos György: Az Iparjogvédelmi Egyez­mények Stockholmi Szövegei és a Szellemi Tulajdon Világszervezete — — — — _ — 1 Az Országos Találmányi Hivatal állásfoglalásai 10 Szabadalmi közlemények Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele — — — — — — — — — 13 Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések köz­zététele — — — — — — — — — — 15 Megadott szabadalmak — — — — — 50 Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások 57 Jogutódlás — — — — — — — — — 59 Cégnévváltozás — — — — — — — — 60 Képviselet —■ — — — — — — — — 60 Szabadalomról való lemondás — — — — 60 Megszűnt szabadalmak — — — — ■— — 60 Szabadalmak gyakorlatba vételére vonatkozó hirdetések — — — — — — — — — 61 Tájékoztató a Szabadalmi Tár állományába vett Szabadalmi Leírásokról és Közlönyökről 62 Címfordítások az OTH Könyvtárába beérkezett iparjogvédelmi tárgyú folyóiratokból és köny­vekről — — — — — — — — — '— 63 Védjegyközlemények Védjegyek lajstromozása — — — — — 65 Védjegyoltalom megújítása — — — — — 75 Védjegyek átruházása — — — — — — 77 Ipari Minta közlemények Ipari Minták lajstromozása — — — — — 80 Eredetmegjelölések nemzetközi lajstromozása — 82 SOMMAIRE Page Avis, articles, informations Dr. György Pálos: Textes de Stockholm des arrangements concernant la propriété in­dustrielle et ГОМР1 — — — — — — 1 Positions de l’Office National des Inventions 10 Publications sur les brevets Publication des dépôts d’invention avec un examen différé — — — — — — — — 13 Publication des dépôts d’invention avec un examen complet — — — — — — — 15 Brevets délivrés — — — — — — — — 50 Descriptions des brevet imprimées — — — 57 Succession légale — — — — — — — 59 Changement du nom commercial — — — 60 Mandat — — — — — — — — — — 60 Renonciation au mandat — — — — — 60 Brevets déchus — — — — — — — — 60 Page Avis sur la mise en oeuvre des brevets — — 61 Information sur l’état des descriptions de brevet et bulletins de la Collection de Brevets — — — — — — — — — — 62 Traductions des titres des périodiques et livres reçus par la Bibliothèque de L’Office National des Inventions • — — — — — — — — 63 Publications sur les marques Marques enregistrées — — — .— — — 65 Renouvellement des marques — — — — 75 Transmission des marques — — — — — 77 Avis sur les modèles industriels Enregistrement des modèles industriels — — 80 Enregistrement international des appellations d’origin — — — — — — — — — — 82 INHALT Seite Anzeigen, Artikel, Informationen Dr. György Pálos: Stockholmer Fassungen der gewerbeschutzrechtlichen Abkommen und Weltorganisation des Geistigen Eigentums — 1 Stellungnahmen des Landeserfindungsamtes — 10 Mitteilungen über Patente Veröffentlichung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Neuheitsprüfung — — — — 13 Veröffentlichung von Patentanmeldungen mit ganzer Neuheitsprüfung — — — — — — 15 Erteilte Patente — — — — — — — — 50 Gedruckte Patentschriften — — — — — 57 Rechtsnachfolge — — — — — — — 59 Firmennamenänderung — — — — — — 60 Vertretung. — — — — — — — — — 60 Verzicht auf das Patent — — — — — 60 Erloschene Patente — — — — — — — 60 Anzeigen über die Ausübung der Patente — 61 Information über den Stand der Patentschriften und Amtsblätter der Patentschriftensammlung 62 Titelübersetzungen der in der Bibliothek des Landeserfindungsamtes eingetroffenen gewerbe­schutzrechtlichen Zeitschriften und Bücher — 63 W arenzeichenmitteilungen Registrierte Warenzeichen — — — — — 65 Erneuerter Warenzeichenschutz — — — — 75 Übertragene Warenzeichen — — — — — 77 Mitteilungen über Geschmaksmuster Registrierte Geschmaksmuster — — — — 80 Internationale Registrierung der Ursprungsbe­zeichungen — — — — — — — — — 82 A tartalomjegyzék orosz nyelvű szövege a borító 3. oldalán található

Next

/
Oldalképek
Tartalom