Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1968 (73. évfolyam, 1-12. szám)

1968-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ES VËDJEGYËRTESITÔ AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Felelős szerkesztő: MEZEY LÁSZLÖ Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi utca 2. Telefon: 313—300 Postacím: Budapest, 5. Pf.: 552 MEGJELENIK HAVONTA 73. évfolyam, 1. szám. Megjelent: 1968. február 5. TARTALOMJEGYZÉK Közlemények, cikkek, tájékoztatók Oldal A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány 57/1967. (XII. 19.) számú rendelete az újításokról — — — — — — — — — 1 A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor­mány 58/1967. (XII. 19.) számú rendelete a ta­lálmányokkal kapcsolatos egyes átmeneti ren­delkezésekről — — — — — — — — 4 Irányelvek a vállalati újítási szabályzat kiala­kításához és az újítómozgalom vállalati irányí­tásához — — — — — — — — — — 6 A berlini Humboldt Egyetem II. nemzetközi szabadalomjogi szemináriuma — 1967 november 12 Szabadalmi közlemények Találmányi bejelentések közzététele — — — 14 Megadott szabadalmak — — — — — — 21 Kimutatás a hónap folyamán közzétett talál­mányi bejelentésekről és közölt megadott sza­badalmakról, szabadalmi osztályok szerint — 43 Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások 45 Kimutatás a hónap folyamán közölt, nyomta­tásban megjelent szabadalmi leírásokról, sza­badalmi osztályok szerint — — — — — 47 Szabadalmak átruházása — — — — — — 48 Szabadalom résztulajdonjogának átruházása 48 Képviseleti megbízások — — — — — — 48 Képviseletről való lemondás — — — — — 48 Szabadalom tulajdonos helyes megjelölése — 48 Szabadalom érvényességének megállapítása — 48 Találmányi bejelentés visszavonása — — — 48 Szabadalom megszűnése — — — — — — 48 Megszűnt szabadalmak — — — — — — 48 Helyreigazítás — — — — — — — — 49 Védjegy közlemények Védjegyek lajstromozása — — — — — — 50 Védjegyek megújítása — — — — — — 56 Árujegyzék korlátozása — — — — — — 60 Védjegyek átruházása — — — — — — 60 Ipari minták lajstromozása — — — — — — 61 SOMMAIRE Avis, articles, informations Page Décret N0. 57/1967 (XII. 19) du Gouvernement Révolutionnaire des Ouvriers et des Paysans sur les innovations — — — — — — — 1 Décret N0. 58/1967 (XII. 19) du Gouvernement Révolutionnaire des Ouvriers et des Paysans sur certains décrets transitoires concernant les inventions — — — — — — — — — 4 Page Principes directeurs à l’établissement'du règle­ment des innovations et à la direction du mo­vement des innovations des entreprises — — 6 II. Séminaire International sur le droit de bre­vets de rUniversité Humboldt de Berlin — novembre 1967 — — — — — — — — 12 Publications des brevets Publications des dépôts d’invention — — — 14 Brevets délivrés — — — — — — — — 21 Spécification sur les dépôts d’inventions publiés et les brevets délivrés selon les divisions des brevets — — — — — — — — — — 43 Descriptions des brevets imprimées — — — 45 Spécification sur les descriptions des brevets publiées, imprimées selon les divisions des brevets — — — — — — — — — — 47 Transmission des brevets — — — — — 48 Transmission partielle du brevet — — — — 48 Mandat — — — — — — — — — — 48 Renonciation au mandat — — — — — — 48 Indication correcte du breveté — — — — 48 Détermination de la validité du brevet — — 43 Révocation du dépôt d’invention — — — — 48 L’expiration du brevet — — — — — — 48 Brevets déchus — — — — — — — — 48 Rectification — — — — — — — — — 49 Publications des marques Marques enregistrées — — — — — — 50 Renouvellement des marques — — — — 56 Limitation de la liste des marchandises — — 60 Transmission des marques — — — — — 60 Enregistrement des modèles industrièls — — 61 СОДЕРЖАНИЕ Стр Сообщения, статьи, информации Постановление No 57/1967. (XII. 19.) Венгерского Рабоче-Крестьянского Революционного Прави­тельства о новшествах — —- — — — — Постановление No 58/1967. (XII. 19.) Венгерского Рабоче-Крестьянского Революционного Прави­тельства о некоторых временных распоряжениях в области изобретений — — — — — — / Указания к созданию рационализаторских правил предприятий и управлению рационализаторским движением на предприятиях — — — — — ( Организация II Международного семинара по па­тентному поаву берлинским Университетом им. Гумбольта в ноябре 1967 г. — — — — — \\ Сообщения по патентам Опубликование заявок на изобретения — — — 1' Выданные патенты — — — — — — — 2 A tartalomjegyzék német nyelvű szövege a borító 3. oldalán található. Siehe den Inhalt an der Seite 3 des Umschlages.

Next

/
Oldalképek
Tartalom