Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1967 (72. évfolyam, 1-12. szám)

1967-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLŐN ÊS : védjegyértesítő AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Felelős szerkesztő: MEZEY LÁSZLÓ Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi utca 2. Telefon: 313—300 Postacím: Budapest, 5. Pf.: 552 MEGJELENIK HAVONTA Y 72. évfolyam, 1. szám. Megjelent 1967. január 23. TARTALOMJEGYZÉK Közlemények, cikkek, tájékoztatók Oldal Uniós közlemények — — — — — — — 1 Kelet—Nyugati Iparjogvédelmi Szimpózium — 1 Életbe lépett az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására létesült Lisszaboni Megállapodás — — — — — — — — 6 Az Országos Találmányi Hivatal védjegy-gyakor­latából — — — — — — — — — — 7 Szabadalmi közlemények Találmányi bejelentések közzététele — — — 3 Megadott szabadalmak — —■ — — — — 12 Kimutatás a hónap folyamán közzétett találmá­nyi bejelentésekről és közölt megadott szabadal­makról, szabadalmi osztályok szerint — — — 27 Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások — 29 Kimutatás a hónap folyamán közöli,’ nyomtatás­ban megjelent szabadalmi leírásokról, szabadal­mi osztályok szerint — — — — — — — 30 Szabadalmi ügyvivői jogosítványok — — — 31 Képviseleti megbízás — — — — — — — 31 Szabadalomról való lemondás — — — — — 31 Megszűnt szabadalmak — — — — — — 31 Szabadalmak gyakorlatbavételére vonatkozó hir­detések — — — — — — — — — — 32 Védjegy közlemények Védjegyek lajstromozása — — — — — — 32 Védjegyek megújítása — — — — — — 37 Védjegyek átruházása — — — — — — 41 Védjegytulajdonos vállalat elnevezésének (cég­szövegének) változása — — — — — — 41 Árujegyzék korlátozás — — — — — — 41 Ipari minták lajstromozása — — — — — 42 SOMMAIRE Avis, articles, informations Page Publications unionistes — — — — — — 1 Symposium de Propriété Industrielle Est—Ouest 1 L’Acte de Lisbonne de la Convention de Paris concernant la protection et l’enregistrement in­ternational des appellations d’origine est entrée en vigueur — — — — — — — — — 6 La pratique suivie par l’Office National des In­ventions dans le domaine des marques — — 7 Publications de brevets Publication de dépôts d’invention — — — — 8 Brevêts délivrés — — — — — — — — 12 Spécification sur les dépôts d’inventions publiés au cours du mois et les brevêts délivrés selon les divisions de brevêts — — — — — — — 27 Descriptions de brevêts imprimés — — — — 29 Page Spécification sur les descriptions des brevêts im­primées au cours du mois selon les divisions de brevêts — — — — — — — — — — 30 Autorisations des agents de brevêt — — — 31 Mandat — — — — — — — — — — 31 Renonciation au brevêt — — — — — — 31 Brevêts déchus — — — — — — — — 31 Avis sur la mise en oeuvre des brevêts — — — 32 Publications des marques Marques enregistrées — — — — — — — 32 Renouvellement des marques — — — — — 37 Transmission des marques — — — — — 41 Changement du nom commercial du titulaire de la marque — — — — — — — — — 41 Limitation de la liste des marchandises — — 41 Enregistrement des modèles industriels — — — 42 СОДЕРЖАНИЕ Сообщения, статьи, информации Сообщения о присоединениях к Парижскому Со­юзу — — — — — — — — — — — Симпозиум по промышленной собственности «Во­сток-Запад» — — — — — — — — — Вступление в силу Лиссабонского соглашения для охраны наименования места происхождения и его международной регистрации — — — — — Из практики Государственного ведомства по делам изобретений в области товарных знаков — — — Сообщения по патентам Опубликование заявок на изобретения — — — Выданные патенты — — — — — — — Список о заявках на изобретения и о выданных патентах, опубликованных в течение месяца, по па­тентным классам — — — — — — — — Опубликованные патентные описания — — — Список патентных описаний, опубликованных в те­чение месяца, по патентным классам — — — Удостоверения патентных поверенных — — — Поручения на представительство — — — — Отказ от патентов — — — — — — — Патенты, утратившие силу — — — — — — Сообщения об использовании патентов — — — Сообщения о товарных знаках Регистрация товарных знаков — — — — — Возобновление товарных знаков — — — — Передача товарных знаков — — — — — — Изменение наименования (фирменного названия) предприятий-владельцев товарных знаков — — Ограничение товарного списка — — — — — Регистрация товарного списка — — — — — — Стр. 1 1 6 7 8 12 27 29 30 31 31 31 31 32 32 37 41 41 41 42 A tartalomjegyzék német nyelvű szövege a borítólap 3. oldalán található. Siehe den Inhalt an der Seite 3 des Umschlages.

Next

/
Oldalképek
Tartalom