Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő, 1958 (63. évfolyam, 1-12. szám)

1958-01-20 / 1. szám

• • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stb.) és a szerzői jog köréből Felelős szerkesztő : Dani Csipák Béla A „Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő“ minden hó 20-án, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, telefon: 311—156) kiadásában jelenik meg Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: Budapest, V. Garibaldi utca 2. Telefon : 313—300 AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST 5 3. POSTAFIÓK 217 BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES Journal officiel de l’Office National d’inventions. Rapports sur le droit de la propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modèles etc.) et sur le droit d’auteur. Rédacteur gérant : Dani Csipák Béla „Le Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegyértesítő“ parait le 20 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain dans I*edition de Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, téléphone: 311—156) Siège de l’Office National d’inventions: Budapest, V. Garibaldi utca 2. Téléphone: 313—300 ADRESSE POSTALE DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS: BUDAPEST 53, CASE POSTALE 217 Előfizetési ár egész évre 150 forint — Egyes szám ára 14 forint Címváltozások bejelentése, a lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Posta Központi Hirlapirodánál történik, József nádor-tér 1. Telefon: 183—022, 180—850. M. N. B. egyszámlaszám: 61.D66 TARTALOM: Oldal—Page SOMMAIRE: Hirdetmény Avis ......................................................................................................................................... 2 Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets ............................................................................. 2—5 Megadott szabadalmak Brevets délivrés ....................................................................................................................... 6—12 Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások Descriptions des brevets imprimées .................................................................................... 12—13 Szabadalmak gyakorlatba vételére vonatkozó hirdetések Annonces concernant l’exploitation des brevets .............................................................. 13 Védjegylajstromozások Marques enregistrées ................................................................................................. j3_16 Védjegyátírások Transmissions des marques ............................................................................................... jg Cégnévváltozások Modifications des firmes ................................................................................... ............ 20_yj Képviseletváltozások Changements des mandataires................................................................................;............. 27 Védjegytörlések Radiations des marques ................................................................................................ 17—18 Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő 63. évfolyam 1. szám. 1—18. oldal. Budapest, 1958. január 20 Bulletin des Brevets et Bulletin Central des Marques. 63. Année. No 1. Page 1 —18. Budapest, le 20 janvier 1958.

Next

/
Oldalképek
Tartalom