Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő, 1958 (63. évfolyam, 1-12. szám)

1958-01-20 / 1. szám

2 SZAB. KÖZL. ÉS К. V. ÉRTESÍTŐ 63. ÉVF. 1958. ÉV 1. szám Hirdetmény Avis Felhívás az 1951—1954. években letett minták tulajdonosaihoz Avis concernant la restitution des dessins et modèles deposes pendant Vannée 1951—1954. Az Országos Találmányi Hivatal felhívja az 1951—1954. években letett minták tulajdonosait, hogy lejárt mintájukat 1958. február 15-ig (Bu­dapest V. Garibaldi u. 2. Véd jegy osztály) átve­hetik, ha azok átvétele iránti szándékukat írás­ban azonnal, de legkésőbb 1958. február 1-ig be­jelentik. Aki a minta átvételét a fenti határidőig elmu­lasztja, annak mintáját az Országos Találmányi Hivatal kiselejtezi. Budapest, 1957. december 26. Dr. Perédi Károly s. k. elnök SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK Publications des brevets Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets A bejelentések és mellékletei az Országos Találmányi Hivatalban (Budapest V. Garibaldi u. 2. szám, II. em. 14. Szerkesztőség) megtekint­hetők a hivatalos órák alatt. A közzététel napjától számított két hónapon belül a közzétett bejelentések ellen felszólalá­sok adhatók be. A közzétett bejelentés tárgya egyelőre, jogtalan használat ellen ideiglenes ol­talomban részesül. A közzétett bejelentések első évi, illetőleg pótszabadalmi illetékét a találmány közzététele napját követő két hónap alatt kell fizetni az Országos Találmányi Hivatal 150.714—70. sz. „külön díjak, letéti számla“ elnevezésű szám­lájára. A befizetési lap „Értesítés“ c. szelvé­nyén az összeg rendeltetését és a bejelentés ügyszámát fel kell tüntetni. Az alábbi felsorolásban a sorok elején álló betűk és számok a bejelentés ügyszámát, záró­jelben az ezt követő számcsoport a találmányi osztályt és alosztályt jelenti. Bányászat BA—962 (5 b 1—21) A Magyar Állam, mint a feltaláló Bányász János oki. bányamérnök, bu­dapesti lakos jogutódja. — Berendezés száraz fúrásnál keletkező por lekötésére. Bejelentés napja: 1955. november 19. ВО—580 (78 e) Bányászati Robbanótechnikai Kutató Intézet, Tatabánya. Feltaláló: Boros Já­nos vegyészmérnök. — Ütésre és hőre érzéket­len bányagyutacs. Bejelentés napja: 1957. feb­ruár 1. (Szolgálati találmány) TE;—132 (78 e) Thész János vegyész, Buda­pest. — Késleltetett működésű gyújtófej rob­bantógyutacsokhoz. Bejelentés napja: 1956. augusztus 15. Energiaipar DA—136 (24 1 4—10) VEB Dampferzeuger, Berlin—Wilhelmsruh (Német Demokratikus Köztársaság). Bejelentő által megnevezett felta­láló: Schoel Gerhard, Berlin. — Diffuzorként kialakított aerodinamikus szelep, különösen rez­gő égésekhez. Bejelentés napja: 1957. március 26. (Danubia) FO—275 (36 c) Folgens A. Zoltán oki. gépész­­mérnök és Major Imre oki. gépészmérnök. — Berendezés központi fűtési kazán korrózióvédel­mére. Bejelentés napja: 1956. június 28. KO—661 (42 e 23) A Magyar Állam, mint a feltalálók, Koncz István és Szabolcs Gábor bu­dapesti lakosok jogutódja. — Berendezés gáz­áram porterhelésének mérésére. Bejelentés nap­ja: 1953. augusztus 22. ZU—6 (46 f 3) Zuber Ivo mérnök, Prága. — Égési kamra gázturbinához tüzelőanyag keve­rékarányok széles határaira. Bejelentés napja: 1956. szeptember 24. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1955. szeptember 28. (Danubia) Gépipar és tömegcikkipar LE—250 (47 g1 1—21) Lelkes Béla oki. gé­pészmérnök, budapesti lakos. — Folyadékfékkel ellátott csapózár, amely tolózárat is helyettesít. Bejelentés napja: 1956. március 29. MO—278 (47 g2 1—6) A Magyar Állam, mint a feltaláló Molnár Károly oki. gépészmérnök jogutódja, Budapest — Szabályozó szerkezet íorróvízfűtések fűtőtesteihez. Bejelentés napja: 1956. május 11. SA—943 (49 c 1—9) A Magyar Állam, mint a feltalálók: Szabadíts Ödön, Mészáros József, Varga János budapesti lakosok jogutódja. — Levegőnyomással működő kiegyensúlyozó be­rendezés. Bejelentés napja: 1956. április 3. SE—788 (46 c2 100—115) Stefan Ladislav, Kozlov és Bohácik Jan, Jihlava (Csehszlovákia). — Centrifugális szabályozó befecskendező szi­

Next

/
Oldalképek
Tartalom