Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1956 (61. évfolyam, 1-10. szám)

1956-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stb.) és a szerzői jogköréből Felelős szerkesztő : Bánkuti Lajos A „Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő“ minden hó 15-én, ünnepnap eseten az azt kővető hétköznapon a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, VNagy Sándor-u. 6, telefon : 311—156) kiadásában jelenik meg Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: Budapest, V., Géza-utca 2. — Telefon: 313—300 AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST 5 3, POSTAFIÓK 217 BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES Journal officiel de l’Office National d’inventions. Rapports sur le droit de la propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modèles etc.) et sur le droit d’auteur. Rédacteur gérant : Bánkuti Lajos. *Le Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegyértesítő44 parait le 15 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain dans l’édition de Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, téléphone : 311—156) Siège de l’Office National d’inventions: Budapest, V., Géza-utca 2. — Téléphone: 313—300 ADRESSE POSTALE DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS : BUDAPEST 53, CASE POSTALE 217 Előfizetési ár egész évre ISO forint — Egyes szám ára 14 forint Címváltozások bejelentése, a lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Posta Központi Hírlapíródénál történik, József nádor-tér L Telefon : 183—022, 180—850. M. N. B. egyszámlaszám : 61.066 TARTALOM: SOMMAIRE: Oldal—Page Hirdetmény Avis ..................................................................................................................................... 2 Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets ....................................................................................... 2—5 Megadott szabadalmak Brevets délivrés ....................................................................................................................... 3_6 Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások Descriptions des brevets publiées ....................................................................................... g_8 Hatályon kívül helyezés Annulation d’une ordonnance ...................................................................................... 8 Szabadalmak gyakorlatba vételére vonatkozó hirdetések Annonces concernant l'exploitation des brevets.................................................................. g Védjegylajstromozások Marques enregistrées .............................................................................................. q_. Védjegyátírás Transmissions des marques................................................................................................. П Cégnévváltozások Modifications des firmes .............................................................................................I_____ ц Árukorlátozás Limitation de produit ............................................................................................................ Ц Képviseletváltozás Changement de mandataire .............................................................................................. ц Védjegytörlések Radiations des marques ..........................................,.......................................................................... 11—12 Szabadalmi Közlőn, éa Központi Védjegyértesítő 61. évfolyam l. szám. 1—12 oldal. Budapest, 1956. január 15. Bulletin des Brevets et Bulletin Central des Marques. 61. Année. No 1. Page I—12. Budapest, le IS janvier 1956.

Next

/
Oldalképek
Tartalom