Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1955 (60. évfolyam, 1-12. szám)

1955-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi ifi va tál hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra sth.) és a szerzői jogköréből Felelős szerkesztő: Bánkuti Lajos \ „Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő“ minden hó 15-én, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, VSzt. István-tér 4, félemelet, telefon 381—139) kiadásában jelenik meg Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: Budapest, V., Géza-utca 2. — Telefon: 313—300 K7. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST S3, POSTAFIÓK 217 BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES Journal officiel de (’Office National d’Inventions. Rapports sur le droit de la propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modeles etc.) et sur le droit d’auteur. Rédaeteur geraut : Bánkuti Lajos. „Ia> Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegyértesítő“ porait le 15 de chaque mois, en cas der jour de féle le jour ouvrable prochain dans Vedition de Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Szt. István-tér 4, téléphone: 381—139) Siége de l’Office National d’Inventions: Budapest, V., Géza-utca 2. — Téléphone: 313—300 ADRESSE POSTALE DE L’OFFICE NATIONAL DTNVENTIONS: BUDAPEST 53, CASE POSTALE 217 Előfizetési ár egész évre 150 forint — Egyes szám ára 14 forint Címváltozások bejelentése, a lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Posta Központi Hírlapíródénál történik, József nádor-tér i. Telefon: 183—022, 180—850. M. N. B. egyszámlaszám: 61.066 TARTALOM: SOMMAIRE: Oldal—Page Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets ....................................................................................... 2—3 Megadott szabadalmak Brevets delivrés ..................................................................................................................................... 3-—1 Szabadalmak gyakorlatba vételére vonatkozó hirdetések Annonces concernant Vexploitation des brevets ........................................................................ 4 Védjegylajstromozások Marques enregistrées ....................................................... ..................................................... .... -4—6 Cégszövegváltozások Modifications des Firmes ............................................................................. 6 Védjegyátírások Changement de mandataire ........................................................................................... 7 Képviseletváltozás Transmissions des marques ........................................................................................................................... ? Védjegytörlések Radiations des marques .................................................................................................................................... 8 Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő 60. évfolyam 1. szám. 1—8 oldal. Budapest, 1955. január 15. Bulletin des Brevets et Bulletin Central des Marques. 60. Année. No 1. Page 1—8. Budapest, le 15 jan vier 1955.

Next

/
Oldalképek
Tartalom