Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1955 (60. évfolyam, 1-12. szám)

1955-01-01 / 1. szám

9 SZAB. KÖZL. ÉS K. V. ÉRTESÍTŐ 60. ÉVF. 1955. ÉV 1. szám. SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK Publications des Brevets Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets A bejelentések és mellékletei az Országos Ta­lálmányi Hivatal Könyvtárában (Budapest, V-, Géza utca 2. szám, III. em. 11.) megtekinthetők a hivatalos órák alatt. A közzététel napjától számított két hónapon belül a közzétett bejelentés tárgya jogtalan hasz­nálat elleni ideiglenes oltalom, alatt áll. A közzétett bejelentések első évi, illetőleg pót­szabadalmi illetékét a találmány közzététele napját követő két hónap alatt kell fizetni az V. kér tanács v. b. pénzügyi osztálya 101.201. sz. csekkszámlájára. A befizetési lap „Értesítés” c. szelvényén az összeg rendeltetését és a bejelen­tés ügyszámát fel kell tüntetni Az alábbi felsorolásban a sorok elején álló be­tűk és számok a bejelentés ügyszámát, zárójel­ben az ezt követő számcsoport a találmányi osz­tályt és alosztályt jelenti. BA—707. (74 c 1—13) A Magyar Állam, mint a feltalálók: Bányai Pál és Sille Zoltápné buda­pesti lakosok jogutóda. — Berendezés világító elemekből (pl. izzólámpákból), összetett betú­­mezőket tartalmazó hirdetőtábla működtetésére. Bejelentés napja: 1953. december 18. BE—359. (42 e 23) A Magyar Állam, mint a feltaláló Beczkóy József gépészmérnök buda­pesti lakos jogutóda, Budapest. — Közvetlen működésű arányszabályozo. Bejelentés napja: i953. március 14. BE—382. (37 a) A Magyar Állam, mint a fel­találók, Berta Ferenc és Kollár Imre budapesti lakosok jogutóda. — Eljárás vasbetonból készí­tett főfalkiváltásokhoz. Bejelentés napja: 1953. június 4. Cl—109. (12 q 32—34) Chinoin gyógyszer és vegyészeti termékek gyára, Budapest. Feltalá­lók: Kollonitsch János, Hajós Andor. — Eljárás az eritro-l-fenil-2-amino-l, 3-dioxipropán és származékainak a treo-iormába való átalakítá­sára. Bejelentés napja: 1953. október 19. DA—101. (45 a 6—40) Darvill Alec Bishop mérnök, Aylesbury (Buckinghamshire grófság, Anglia). — Vonórudas vontatószerelék. Beje­lentés napja: 1954. október 19. Nagybritanniui elsőbbsége: 1954. augusztus 3. (Biró) EA—14. (74 a 1—6) A Magyar Állam, mint a feltalálók, Elkán Rezső és Stumpf Ferenc buda­pesti lakosok jogutóda. — Csengés reduktor. Bejelentés napja: 1953. julius 27. FO—147. (12 o 1—5) Dr. Földi Zoltán és Földi Tamás vegyészmérnökök és Földi András ve­gyészmérnökhallgató mindhárman Budapesten. — Eljárás piridin-karbonsav észterek, főként gamma-karbonsav észterek előállítására. Beje­lentés napja: 1952. március 17. FO—196. (63 c 1—7) IFA Forschungs- und Entwicklungswerk VEB, Karl Marx-Stadt. — Tolató- és vontatógép. Bejelentés napja: 1951. április 28. Danubia. HA—366 (21 a134) Hazeltine Corporation Wa­shington-! cég, mint Donald Richmond Fresh Meadows-i U. S. A. lakos jogutóda. — Vevő­készülék színes távolbalátáshoz. Bejelentés nap­ja: 1954. július 12. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége: 1953. július 15. (Aknai) JO—64. (21 g 1—16) Jovitza György mérnök, Budapest. — Berendezés katódsugárcső külső vezérlésére. Bejelentés napja: 1954. február 4. KO—757. (40 b 4—21) Köhler Hans oki. mérnök, Berlin, dr. Müller Joachim oki. ve­gyész. Rogoss Helmut öntődemérnök és Hoff­mann Walter öntődetechnikus, mindhárman Leipzig. — Aiumíniumbázisú rézmentes ötvö­zet. Bejelentés napja: 1954. június 30. (Danu­bia) MA—340. (21 d1 45—48) A Magyar Állam, mint a feltaláló Marton Béla budapesti lakos jogutóda. — Víz- és gázhatlan burkolat induk­ciós elektromotor állórészi tekercseléséhez. Be­jelentés napja: 1952. január 17. MI—88. (39 c) Dr. Mikes János vegyészmér­nök, dr. Borsodi Lóránt vegyészmérnök, Fényes Magdolna vegyész és Goricsán Lajos vegyész, Budapest. — Eljárás kevert préspor előállításá­ra. Bejelentés napja: 1953. május 13. Rí—90. (12 p 1—5) Richter Gedeon Vegyé­szeti Gyár R. T., Budapest. Feltalálók: dr. Clau­­der Ottó egyetemi docens, dr. Eidus László or­vos, társfeltalálók: Vági Oszkárné, Szabó László vegyészek, mindnégyen Budapesten. — Eljárás új izonikotinsav-származékok előállítására. Be­jelentés napja: 1953. február 3. SA—704. (44 b 16—31) Dr. Szász Sándor fő­orvos, Budapest. — Hamutartó. Bejelentés nap­ja: 1954. január 27. SA—739. (34 g 1—10) Dr. Szász Tamás gyógyszerész, Budapest. — Támlanélküli ülő­helyekhez összecsukható háttámasz. Bejelentés napja: 1954. május 13. Sí—460. (63 c 8—36) Sinclair Harold gé­pészmérnök, Windsor (Anglia). — Hidraulikus turbokapcsoló. Bejelentés napja: 1954. szeptem­ber 2. Nagybritanniai elsőbbsége: 1953. szep­tember 3. (Biró) UA—70. (77 f 2'2i—31) Dr. Urbanek Oltó elektroműszerész, Budapest. — Dörzsvillamos­­sággal vezérelt működtető szerkezet mechanikai játékokhoz. Bejelentés napja: 1954. május 15. VA—454. (18 d 1) A Magyar Állam, mint a . Vasipari Kutató Intézet, Budapest jogutóda. A bejelentő által megnevezett feltaláló: Kőrös Béla dr. kohómérnök 70%-ban, Bánhegyi László kohómérnök 15(,/0-ban, Bella Gyula ön­tödei üzemvezető 15%-ban. — Nagyszilárdságú, nagy kopásállóságú öntöttvas alapú félkemény (kéregmentes) hengerműi henger és eljárás elő­állítására. Bejelentés napja: 1953. november 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom