Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1951 (56. évfolyam, 1-12. szám)

1951-01-26 / 1. szám

LVI. évfolyam 56 Année Budapest, 1951. január 26. 1 szám No. 1 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉUJEOl. ÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stb.) és a szerzői jog köréből A ,,Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő“ minden hó 15-én. ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon jelenik meg. — Címváltozásokat a Tervgazdasági Könyvkiadó Vállalatnál Budapest, V., Teleki Pál-n. H. félemelet. Telefon 111-050 és 110-450 kell bejelenteni Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: liudapest V„ Nádor-utca 7.— Telefon: tilt—800 AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST 5, POSTAFIÓK 10 BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES Journal officiel de l'Office National d'inventions. Rapports sur le droit de propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modèles etc.) et sur le droit d’auteur Le .,Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegyértesítő" parait le 15 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain. Priére-de notifie le changement d’adresse du bureau de Vexpédition du Tervgazdasági Könyvkiadó Vállalat Budapest VTeleki Pàl-n. 8. félemelet. Téléphone: 111-050 Siège de l'Office National d'inventions: Budapest V., Nádor-utca 7. — Téléphone: 110—800 ADRESSE POSTALE DE L'OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS: BUDAPEST 5; CASE POSTALE 10 Előfizetési ár egész évre 9(1 forint — Egyes szám ára. 8 forint V lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Tervgazdasági Könyvkiadó Yá lalatnál történik, Budapest V., Teleki Pál-ulea 3. félemelet. . Te.ufón: 111—050 és 110—450. M. N. B. egyszámlaszám: 936.547. Tartalom: Találmányi bejelentések közzététele. Szabadalom gyakorlatbavételére vonatkozó hirdetés. — Megadott szabadalmak. — Sazabadalmi leírások közzététele. — Helyesbítés. ■— Védjegylajstromozás. —­­Átírás. — Törlés. Sommaire: Publications des demandes des brevets. —Annonces concernant l’exploitation des brevels. — Brevets délivres. — Publications des brevets imprimées. Errata. —• Marques enregistrées. Transmis­sions. — Radiations de marques. T a 1 á 1 ni á n yi bejelentések közzététele Publications des demandes des breve's. A közzétett bejelentések osztályszerinti mutatója Index suivant les branches d‘industrie des demandes publiées Osztály Classe Szám No Osztály Class« Szám No Osztály Classe Szám No 5a 1-19 E-6071 12p 6-10 1-5000 20f 26-50 SA-327 SA-330 S A-331 5b 22-33 ZA-34 12q 14-31 CE-PS SO 92 21a4 1-14 K 9177 7c 10-18 VA-159 19a 7-14 SO 14121a4 46-60 P-11316 8m V-4690 19a 15-91GP-10467 tld2 48-55 MA P-5 A közzétett bejelentések osztályszerinti mutatója index suivant les branches d* industrie des demandes publiées Osztály Classe Szám No Osztály Clanse Szám No Osztály Classe Szám No 21 f 62-67 PI-11 25a 17-18S 20494 33b 15 KO-369 21g 1-16 10-11 29a 6-7 CE-Ö4 34c 5-12 KU-45 ю-is HO-122 — 35 b 6 GE P-17 22e D-6271 COh 1-8 GEP-31 _____________. 23 f G U-40 33a 1-10 KE-184 36c BE-203

Next

/
Oldalképek
Tartalom