Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1951 (56. évfolyam, 1-12. szám)

1951-01-26 / 1. szám

о SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY ÉRTESÍTŐ 1. szám A közzétett bejelentések osztályszerinti mutatója Index suivant les branches d'industrie des demandes publiées Osztály Classe Szám No Osztály Classe Szám No Osztály Classe. Щ Szám & N° 36e NE-5548a 11-16 SO 173 71a 29-33 G-10443 38a SE-23249h 34-37 VI-28 71c 30-85 SI-230 45-e 12-19HE-5Ö 52a 13-16 Sl-156 78b 80b 18 81c 1-4 81c 1 24 81e 92-103 81e 104 137 ,71-2747 Sl-158, EO-41 H-12334 DP-62C3 45g 1-4 KO-141 53k RO-53 45k MOG-10857 55d 1-4 L-9851 46f 3 ' SO-19 57c P 11719 46f 7 SO-56 * . 63a 1-19T-7544 ZA-320 47c 6 18 R-9177 1 68a 89-95M-13454 82 b 1-9 NK-83 BE—203. 30 c. Beck József oki. gépészmérnök, Bu­dapest. —• Hőkicserélő készülék. 1950. szeptember 11. (Danmbiá) E—6071. 5 a. 1 -19. Eddelbiittel Eitel—Fritz mű­szaki kereskedő Wien. — Védőtest. előnyösen rugalmas anyagból, főleg gumiból, mélyfúrási lyukak csövezésé­nek és fúrőrudazatánuk összekötő karmantyúi számára. 1944. augusztus 31. (Somlai) GÉP—17 35 b 6. A Magyar Állam, mint a feltaláló üyenes Lajos lakatöselőmunkás, miskolci lakos jog­utóda. — Berendezés öntecsnek a kokillából való eltá­volítására. 1949. szeptember 12. GÉP—31. 30 h. 1 8. A Magyar Állam, mint a fel­találók dr. Gerendás Mihály vegyész és dr. Bagdy Dániel orvos budapesti lakósok jogutóda. —• Eljárás fibrin­­szivacs és nagy tisztaságú kristályos fibrinogén előállí­tására. 1949. november 18. GU—40. 23 f. British Glues and Chemicals Limited cég Welwyn Gardes City (Hertfordshire), Anglia, mint Chayen Israel Harris igazgatóhelyettes londoni lakos jogutóda. — Eljárás és berendezés csont zsírtalaní­­tására, 1950. július 11. Nagybritanniai elsőbbsége: 1949. július 12. (Danubia) G—10357. 45 к. 1—10. A/S Giro Skive Jernstoberi & Maskinfabrik cég Skive (Dánia). Vetőgép. 1947. december 29. Dániai elsőbbsége: 1946. május 22.® G—10443. 71 a. 29—33. Gömöri Sándor vegyész, Bruxelles. — Ragasztó, ill. merevítőlemez és eljárás annak előállítására. 1948. október 4. (Biró) CE—88. 12 q. 14—31. Ceskoslovenské chemické závody, národni podnik cég, Prága (Csehszlovákia) ■—­­Eljárás kondenzációs termékek előállítására ketonok­ból és fenolokból. 1950. május 12. (Danubia) CE—94. 29 a. 6—7. Ceskoslovenské textilni závody, národni podnik, Praha és Horsák Drahomir vállalati igazgató, Brno. — Berendezés mesterséges rostok elő­állítására. 1950. június 7. (ifj dr. Péteri) DP—6263. 81 e. 92—103. A Magyar Állam, mint a feltaláló Doromby László technikus budapesti lakos jogutóda. — Szállítókocsi, különösen salak szállilásá­­lioz. 1949. március 25. I)—6271. 22 e. Durand & Huguenin A. G. cég, Ba­sel (Svájc). — Eljárás a tetrahidro 1—2—2’—1’ — diantrakinolazin leukocsáva-festőanyaga tetrakénsav­­észterével előállított festéseknek vagy nyomtatásoknak előhívására savanyú oxidálással a gőzélőhívási módszer szerint. 1949. május 7. Svájci elsőbbsége: 1948. május 13. (ifj. dr. Péteri) I I iI 1 I EO—41. 81 c. 1—4. Exportlemn Intreprindere do ; . » Stal peutru Comeriul Exterior cég Bucuresti (Románia), | Szétszedhető láda. 1950. szeptember 13. (Danubia). ! GP—10467. 19 a. 15—19. A Magyar Állam, mint György István BSZKRT műszaki tanácsos és Imry Sán­dor BSZKRT főintézö feltalálók budapesti lakósok jog­utóda. — Tompa sínillesztés, valamint eljárás annak előállítására. 1949. január 6. HE—56. 45 e. 12—19. Maschine vf ibrik Heid Aktien­gesellschaft cég Wien. — Eljárás és berendezés magvak vagy más szemes termény osztályozására. 1950. január 27. Ausztriai elsőbbsége: 1949. február 19. (Shcwarz) Но—122. 29 a 6—7. Ceskoslovenské*textilni zá­vody, národni podnik cég Praha. — Horsák Drahomir gyárvezető, Brno és Roda Franlisek textilteehnikus, Rrn-ö-C'erná Pole. Eljárás és berendezés textilkiillí termékek előállítására. 1950. június 23, Csehszlovákiai elsőbbsége: 1949. június 25. (Dr. Vértessy és dr. Lengyel) H—12334. 8! e. 1 -24. Ing. Mórica Milos igazgató, Horni Briza (Csehszlovákia). — Készülék lapos tárgyak­nak szállítószalagokon való átfordítására. 1947. január 29. (Biró) " Az 1947, évi XXXVII te., illetve a 41.700/1948. Ip. M. számú rendelet alapján elismeri elsőbbség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom