Szabadalmi Közlöny, 1920 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1920-01-01 / 1. szám

1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY. 3 Stuttgart-Canetattban. — Szerkezet önműködő mérlegeken a beömlőtöl­­csér önműködő elzárására. Vll/f. oszt. 1919 márc. 5. Elsőbbséget 1918 márc. 27-től igényel. (Képv.: Harsányi.) 23. H. 6371. alapszám. Haidinger Nán­dor vendéglős Újpesten. — Féreg­mentes ágyvasalás. VIII/c. oszt. 1919 ápr. 30. (Képv.: Neufeld.) 24. J. 2004. alapszám. Irinyi Arnold mér­nök Alt-Rahlstedtben. — Gázlángzó. IV/i. oszt. 1918 máj. 17. Elsőbbséget 1917 jan. 31-től igényel. (Képv.: dr. Wirkmann.) 25. J. 2092. alapszám. Jörgensen Aaga Halfdon rendőrbiztos Iynbyben. — Riasztókészülék. VII c., oszt. 1919 ápr. 26. (Képv.: Harsányi.) 26. J. 2094. alapszám. Jakobsen Jens Peter Henrik gazdasági gépgyáros Odenseben. — Újítás ekevasakon. X/a. oszt. 1919 jul. 31. (Képv.: Schön.) 27. К. 7746. alapszám. Köppers Henrik mérnök Essenben. — Retortakemence gáz és koksz előállítására. Il/e. oszt. 1919 márc. 6. Elsőbbséget 1914 jun. 6-tól igényel. (Képv.: Meller.) 28. К. 7752. alapszám. Kaiser’s Kaffee­gesellschaft G. m. b. H. cég Viersen­­ben. — Eljárás kivonat előállítására gabonacsirákból. IVh/1. oszt. 1919 márc. 26. Elsőbbséget 1914 szept. 17- től igényel. (Képv.: Bernauer.) 29. K. 7789. alapszám. Kec Ferenc mér­nök Prágában. — Centrifugál venti­látor. XVIII/c. oszt. 1919 aug. 9. Elsőbbséget 1918 jul. 11-től igényel. (Képv.: Harsányi.) .30. K. 7818. alapszám. Dr. Katona Fülöp mérnök Budapesten. — Közbetolt vas­beton menyezet. VlIIía. oszt. 1919 okt. 23. 31. L. 4298. alapszám. Lindberg János Hjalmar kereskedő Stockholmban. — Menetirány és távolság (kurzus) mu­tatókészülék járművekhez. Vll/f. oszt. 1918 febr. 16. Elsőbbséget 1915 nov. 18- tól igényel. (Képv.: Kalmár J.) 32. L. 4454. alapszám. Ludwig Ferdi­nand a witkowitzi vasmű gépgyárá­nak irodafőnöke Witkowitzban. — Bérelszámoló készülék. VII/c. oszt. 1918 okt. 12. (Képv.: Neufeld.) 33. L. 4465. alapszám. Larsson Fredrik Theodor művezető Norrköpingben. — Eljárás szövőszékek számára való vetélőhajtók előállítására. XlV/b. oszt. 1918 nov. 9. (Képv.: Schön.) 34. L. 4482. alapszám. Langbert Ernő Gotthard Ericsson mérnök Stockholm­ban. — Eljárás és berendezés csepp­folyós és légnemű testek lehűtésére. XVIII/'c. oszt. 1918 dec. 16. Elsőbb­séget 1916 dec. 28-tól igényel. (Képv.: dr. Gusztáv.) 35. L. 4562. alapszám. Loránd Ferenc mű­szaki tisztviselő Budapesten. — Villa­moskapcsoló. VH/g. oszt. 1919 nov. 25. 36. M. 6508. alapszám. Motorenfabrik Oberursel A.-G. cég Oberurselben. — Eljárás és berendezés gyújtással dol­gozó rotációs erőgépek cirkulációs ke­nésére. Vd/2. oszt. 1918 október 17. Elsőbbséget 1918 ápr. 2-tól igényel. (Képv.: dr. Wirkmann.) 37. M. 6597. alapszám. Müller Ferenc építőmester Elbingerodeban. — Akna­kemence mész vagy efféle égetésére. XVII/d. oszt. 1919 jul. 21. Elsőbb­séget 1916 márc. 6-tól igényel. (Képv.: Meller.) 38. P. 4825. alapsz. Oester-Ungar Elek­­tro-Schweissmaschinen Gesellschaft m. b. H. (Osztrák-Magyar Villamos Forrasztógépek Társasága K. F.) bécsi cég mint Adolf Pfretzchner G. m. b. H. pasingi cég jogutódja. — Befogó- és kontaktusszerkezet elektromos he­gesztőgépeken. VlI/i. oszt. 1918 márc. 6. Elsőbbséget 1916 márc. 25-től igé­nyel. (Képv.: Harsányi.) 39. P. 4960. alapszám. Papp Géza oki. gazda Nagyenyeden.— Kézi fészekbe­vetőgép. X/a. oszt. 1919 március 1. (Képv.: Kalmár Hugó.) 40. R. 3897. alapszám. Königliche Por-

Next

/
Oldalképek
Tartalom