Szabadalmi Közlöny, 1920 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1920-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám. 4 zellan Manufactur berlini cég, mint Porzellanfabrik Ph. Rosenthal & Со. Aktiengesellschaft selbei cég jogutóda. — Eljárás porcéi]ánból készült vá­kuumedények üreges belső terének elzárására. XVII/a. oszt. 1917 febr. 24. Elsőbbséget 1916 máj. 18-tól igényel. (Képv.: Schön.) 41. S. 9135. alapsz. Skalier Oszkár gyá­ros Berlinben. — Szopó. Pótszabacla­­lom a 74218. sz. szabadalomhoz. X/f. oszt. 1918 jun. 15-én. Elsőbbs. 1917 aug. 15-től igényeb(Képv.: Bérezi.) 42. S. 9220. alapszám. Stoffels Heinz mérnök Düsseldorfban. — Berendezés vékonyfalú csövek kiegyenesítésére. XVI/d. oszt. 1918 aug. 17. Elsőbb­séget 1914 máj. 19-től igényel. (Képv.: Meller.) 43. S. 9357. alapszám. Strauch & Schmidt cég Neisseben. — Eljárás és beren­dezés az erjedésnél képződő hab cseppfolyósítására. IV/b. oszt. 1918 okt. 26. Elsőbbséget 1918 aug. 16-tól igényel. (Képv.: dr. Wirkmann.) 44. S. 9504. alapszám. Magyar Siemens- Sclmckert-Művek Villamossági Rész­vénytársaság cég Budapesten. — Nedves kiválasztószekrény szívó- és nyomólégtelepek részére. XXI/c. oszt. 1919 ápr. 29. Elsőbbséget 1918 jan. 22-től igényel. 45. S. 9536. alapszám. Siemens & Halske Aktiengesellschaft cég főtelep Berlin- Siemensstadt, fióktelep Wienben. — Többszárnyú vasúti jelző, melynek fő- és pótszárnyait közös hajtómű vezérli. Va/2. oszt. 1919 jul. 3-án. Elsőbbséget 1918 jul. 30-tól igényel. (Képv.: Kalmár J.) 46. S. 9563. alapszám. Spechtmeier Hen­rik üzletvezető Gross-Parinban. — Vontatóhorog hajókötelek és más effélék céljaira. Ve/1. oszt. 1919 szept. 13. Elsőbbséget 1918 márc. 5-től igényel. (Képv.: Weisz S.) 47. S. 9578. alapszám. Sperneder Alois fodrász Wienben. — Tisztítókészü­lékkel fölszerelt íésú.III/b. oszt. 1919 szept. 22. Elsőbbséget 1918 jul. 10-tól igényel. (Képv.: Molnár R. B.) 48. Sch. 3266. alapszám. Dr. Ing. Schmidt Vilmos mérnök Cassel-Wilhelmshöhe­­ben. — Eljárás és berendezés égési erőgépek dugattyújának hűtésére. Vd/2. oszt. 1915 okt. 30. Elsőbbséget 1915 jan. 18-tól igényel. (Képv.: Kal­már J.) 49. Sch. 3687. alapszám. Schreiber Fri­gyes szövődevezető Bécsben. — El­járás és berendezés zsákoknak nyüstös szövőszékeken való előállítására. XlV/b. oszt. 1918 aug. 6. Elsőbbséget 1917 okt. 24-től igényel. (Képv.: Adler.) 50. T. 2803. alapszám. Trautmann August Hermann gépszerkesztő Berlinben. — Újítás forgó dugattyús szivattyúkon. XXI/c. oszt. 1918 márc. 16. (Képv.: dr. Preusz.) 51. T. 2928. alapszám. Takács Győző törvényszéki h. szakértő és h. szaba­dalmi ügyvivő Budapesten. — Eljárás üreges betonfalak és kövek előállítá­sára. VIII/a. oszt. 1919 ápr. 2. 52. T. 2932. alapsz. Christen Christensen Tvermose cégvezető Middelfartban. — Elrendezés borotválókészülékeken. * IlI/b. oszt. 1919 máj. 16. Elsőbbséget 1917 okt. 29-től igényel. (Képv.: Ber­­nauer.) 53. T. 2952. alapszám. Tikos Gyyla József lakatosmester Budapesten. — Ládák­hoz, bőröndökhöz és effélékhez való zár. VIII/d. oszt. 1919 nov. 15. (Képv.: Radványi.) 54. U. 481. alapszám. Dr. Uecker Arthur vegyész Coblenzben. — Eljárás táp­szernek burgonyából való előállítására. IV/e. oszt. 1918 máj. 25. Elsőbbsé­get 1916 nov.ll-től igényel. (Képv.: Adler.) 55. U. 496. alapszám. Unger Miksa gyáros és Liebscher Arthur kereskedő Drez­dában. — Járműkerék fölfüggesztett futókoszorúval. XX/c. oszt. 1919 aug. 7. (Képv.: Weisz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom