Szabadalmi Közlöny, 1911 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1911-01-01 / 1. szám

X VI. évfolyam. Budapest, 1911 január hó 1.1. szám. ZABADALMI A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL. Az előfizetés ára: Egész évre____20 korona. | Félévre_____10 korona. A szétküldés iránt fölmerülhető fölszólalások a fő­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve jul.— dec. félévre fogadtatnak el. Megjelenik minden hó 1-jén és 15-ikén. Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körút 19. szám). HIVATALOS RÉSZ. Kinevezések. 0 cs. és apostoli kir. Fölsége a keres­kedelemügyi magyar miniszter előterjesz­tésére Bécsben 1910. év december 10-én kelt legfölsébb elhatározásával Téglássy István miniszteri tanácsost a szabadalmi tanács elnökévé nevezte ki. О cs. és apostoli kir. Fölsége a keres­kedelemügyi magyar miniszter előterjesz­tésére Bécsben 1910. évi december 21-én kelt legfölsőbb elhatározásával Bánki Donát és dr. Szarvasi/ Imre műegyetemi nyilvános rendes tanárokat az 1895. évi XXXVII. t.-e. 26. §-a alapján, a szabadalmi tanács ülnö­keivé nevezte ki. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. Аг alább nevezettek a kitett címek s kelt alatt sza­badalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül fölszólalások adhatók be (35. §.). Az alábbi találmányi bejelentések leírásai a szabadalmi levéltárban a hivatalos órák idején megtekinthetők. 1. A 1432. alapszám. Armstrong Ernest mérnök Londonban. — Reszelő. XVI/a. oszt. 1910 jan. 15. Elsőbbséget 1909 febr. 18-tól igényel. (Képv. : Harsányi és dr. Messinger.) 2. A. 1482. alapszám. Badische Anilin­& Soda-Fabrik cég R/m. Ludwigs­­hafenben. — Eljárás maróhatások elő­állítására csávafestőanyagokon. IV/f. oszt. 1910 máj. 6. Elsőbbséget 1909 okt. 14-től igényel. (Képv.: Bernauer.) 3. A. 1483. alapszám. Badische Anilin­­& Soda-Fabrik cég R/m. Ludwigs­­hafenben. — Eljárás maróhatások elő­állítására csávafestőanyagokon. IV/f. oszt. 1910 máj. 6. Elsőbbséget 1909 nov. 8-tól igényel. (Képv. : Bernauer.) 4. A. 1492. alapszám. Badische Anilin­­& Soda-Fabrik cég R/m. Ludwigs­­hafenben, mint dr. Fritz Haber tanár karlsruhei lakos jogutódja. — Eljá­rás ammóniák előállítására. IVh/1. oszt. 1910 máj. 23. Elsőbbséget 1909 szept. 13-tól igényel. (Képv.: Ber­nauer.) 5. A. 1498. alapszám. Deutsche Auto­­mobil-Constructionsgesellschaft m. b. H. cég Berlinben. — Robbanási mo­tor hengertolattyús vezérművel. Vd/2. oszt. 1910 jun. 6. Elsőbbséget 1909 nov. 11-től igényel. (Képv.: dr. Wirk­­mann.) 6. A. 1500. alapszám. Allen William George gépészmérnök Hartfordban és Dimock Isa gyáros West-Wartford­­ban.— Eljárás üreges fejű síma orsók és gépcsavarok előállítására. XVI/d. oszt. 1910 jun. 7. (Képv.: Adler.) 7. A. 1507. alapszám. Badische Anilin­­& Soda-Fabrik cég R/m. Ludwigs­i

Next

/
Oldalképek
Tartalom