Szabadalmi Közlöny, 1911 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1911-01-01 / 1. szám

9 SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám. hafenben. — Eljárás tartós hidro­­szulfitok előállítására. IVh/1. oszt. 1910 jun. 27. Elsőbbséget 1909 nov. 24-től igényel. (Képv. : Bernauer.) 8. A. 1508. alapszám. Badische Anilin­­& Soda-Fabrik cég R/m. Ludwigs­­hafenben. — Eljárás kék csávafestő­anyag előállítására IV/f. oszt. 1910 jun. 27. Elsőbbséget 1909 aug. 27-től igényel. (Képv. : Bernauer.) 9. A. 1511. alapszám. Badische Anilin­­& Soda-Fabrik cég R/m. Ludwigs­­hafenben. — Eljárás aromás ammo­­niumvegyületek szulfosavjainak elő­állítására. IVh/1. oszt. 1910 jun. 28. Elsőbbséget 1909 nov. 8-tól igényel. (Képv.: Bernauer.) 10. A. 1512. alapszám. Badische Anilin­­& Soda-Fabrik cég R/m. Ludwigs­­hafenben. — Eljárás kaucsukszerű anyagok előállítására. IVh/1. oszt. 1910 jun. 28. Elsőbbséget 1910 ápr. 16-tól igényel. (Képv. : Bernauer.) 11. A. 1517. alapszám. Badische Anilin­­& Soda-Fabrik cég R/m. Ludwigs­­hafenben. — Eljárás ammóniák elő­állítására az elemekből. IVh/t. oszt. 1910 jul. 16. (Képv.: Bernauer.) 12. A. 1521. alapszám. Szeredi Ambrus Dezső írnok Fegyverueken.— Beren­dezés gépkocsiknak sűrített levegő­vel való hajtására. Pótszabadalom a 50303. számú szabadalomhoz. XXa/2. oszt. 1910 jul. 23. (Képv.: dr. Hajdú.) 13. A. 1535. alapszám. Altenstein Fri­gyes mérnök Budapesten. — Alváz állógépek számára. Ve/1. oszt. 1910 szept. 9. (Képv.: Janssen.) 14. A. 1538. alapszám. Antoine Victor gyárigazgató Lambermontban. — Ké­szülék különböző termékektől zava­ros folyadékokban lebegő anyagok visszanyerésére és ezen folyadékok derítésére. XXI/a. oszt. 1910 szept. 23-áu. (Képv. : Kelemen.) 15. A. 1547. alapszám. Spezialfabrik für Aluminium-Spulen und Leitungen G. m. b. H. cég Berlinben. — Eljárás j szigetelő oxid- vagy sórétegeknek sodronyokon, szalagokon vagy csé­­véken való létesítésére, különösen alumíniumból és annak ötvözeteiből. VH/g. oszt. 1910 okt. 10. Elsőbbséget 1909 október 14-től igényel. (Képv.: Bérezi.) 16. B. 4851. alapszám. Blum Ferenc üzemvezető Sehönlankeben. — Zár­biztosíték. — Pótszabadalom a 49258. számú szabadalomhoz. VIII/d. oszt. 1909 dec. 14. (Képv.: Kalmár.) 17. B. 4946. alapszám. Barsi Árpád m. kir. s. erdőmérnök Szászsebesen. — Tolómérő. VlI/f. oszt. 1910 febr. 25. (Képv. : Harsányi.) 18. B. 4955. alapsz. Bilette Paul August és Staehle Alfred Louis gyárosok Párisban. — Eljárás tartós tollborí­­tás előállítására. I/f. oszt. 1910 márc. 4-én. (Képv. : Molnár R, B.) 19. B. 5070. alapszátn. Bonacina Spirito mérnök M/m. Frankfurtban. — Iszap­fogó- és szellőztetőszekrény. XXI/b. oszt. 1910 jun. 1. Elsőbbséget 1909 jun. 1-től igényel. (Képv.: dr. Szilasi.) 20. B. 5087. alapszám. Bigazzi Silvio mérnök és Scopetani Vinsenzo mű­szaki igazgató Püorenzben. — Össze­tett önműködő csákozókészülék csap­­szögalátétlemezeknek és hasonló bá­dogdaraboknak egy vágásban való kicsákozására. XVI/b. oszt. 1910 jun. 13. Elsőbbséget 1909 jun. 15-től igé­nyel. (Képv. : Weisz.) 21. B. 5095. alapszám. Aktiebolaget Bal­tic cég Södertelgeben. — Gőzturbi­nával közvetlenül kapcsolt folyadék­­centrifuga. X/f. oszt. 1910 jun. 17. (Képv. : Schön.) 22. В. 5117. alapszám. Bürckner Róbert Julius kereskedő Leipzig-Connewitz­­ben. — Eljárás és berendezés cérna­gombok előállítására. XIV/c. oszt. 1910 jul. 5-én. (Képv.: Neufeld és Fenyő.) 23. B. 5132. alapszám. Berger Christian magánzó Budapesten. — Berendezés

Next

/
Oldalképek
Tartalom