Szabadalmi Közlöny, 1908 (13. évfolyam, 1-37. szám)

1908-01-04 / 1. szám

J XlTl évfolyam, Budapest, 1008. január hó Jf- 1- szám. SZABADALMI EOZLONT A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL. A7. előfizetés ára: Egész évre —_20 korona. | Félévre_____10 korona. A szétküldés iránt fölmerülhető fölszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve juh— dec. félévre fogadtatnak el. 3IegJclenik minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is. Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest. VII. kér., Erzsébct-körút 19. szám). HIVATALOS RÉSZ. 8/1908. ein. sz. A ni. kir. szabadalmi hivatal bírói és bejelentési osztályainak tanácsbeosztása az 1908. évre. A) A bírói osztálynak elnöke: Dr. Ballai Lajos, a m. kir. szabad. hivatal elnöke, bírái: a m. kir. szabadalmi hivatal összes állandó és nem állandó tagjai. B) A bejelentési osztály I-ső tanácsában elnök: Galánfi Sándor miniszteri tanácsos, a m. kir. szabadalmi hivatal alelnöke bírák: Pompéry Elemér 1 Dr. Kosa Zsigmond [ szabadalmi Dr. Bittó Béla I bírák Dr. Kayser Szilárd Schilling Zoltán szabadalmi albírák Fleischer József Dr. Bartal Aurél Lencz Ödön szabadalmi kültag. Il dik tanácsában szabadalmi bírák elnök: Major Tibor bírák: Menczer Árpád Bruckmüller Ferenc Dr. Pálos Géza Jendrassik Kornél Dr. Perlmutter Alfréd szab. albíró Söpkéz Sándor j szabadalmi Székel, Gyula > м . Dr. Muraközy Károly] 8/1908. ein. sz. A m. kir. szabadalmi hivatal fegyelmi bíróságának és bizottságának beosztása 1908. évre. 1. A m. kir. szabadalmi hivatalnak 1908. évre, a szervezeti és ügyviteli szabályzat tár­gyában kiadott 733/96. К. M. rendelet 64. §. értelmében alakított fegyelmi bíróság: Elnök: A m. kir. szabadalmi hivatal elnöke vagy alelnöke. Rendes tagok: Bruckmüller Ferenc szab. bíró Jendrássik Kornél « « Dr. Bartal Aurél szab. albíró Fleischer József « « Póttagok: Dr. Perlmutter Alfréd « « Dr. Muraközy Károly kültag Ezen fegyelmi bíróság hatásköre az 1089/98. ein. sz. К. M. rendelet alapján a szabadalmi hivatal kezelő személyzetére is kiterjed. II. A díjnokokra nézve az 5207/98. ein. sz. a. kiadott К. M. rendelet értelmében alakított fegyelmi bizottság: Elnök: A m. kir. szabadalmi hivatal elnöke vagy alelnöke. Rendes tagok: Major Tibor szabadalmi bíró, Dr. Bittó Béla « « Póttagok : Dr. Kayser Szilárd szab. bíró. Dr. Perlmutter Alféd sz. albíró 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom