Szabadalmi Közlöny, 1907 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-05 / 1. szám

XI1. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1907. január* hó 1. SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL. Az előfizetés ára: Egész évre _ 20 korona. | Félévre____10 korona. A szétküldés iránt fölmerülhető felszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve jul.— dec. félévre fogadtatnak el. Megjelenik minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is. Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII kér., Erzsébet-körut 19. s/.ám). HIVATALOS RÉSZ 5/1907. ein. ez. 5/1907. ein. sz. А ш. kir. szabadalmi hivatal bejelentési és bírói osztályainak tanácsbeosztása az 1907. év első felére. A) A bejelentési osztály I-ső tanácsában elnök: Galánfi Sándor, a m. kir. szabadalmi hivatal alelnöke, bírák: Pompéry Elemér l Dr. Kosa Zsigmond ! szabadalmi Dr. Kayser Szilárd j bírák Dr. Bittó Béla J Bornes Nándor Schilling Zoltán Dr. Perlmutter Alfréd szabadalmi albírák Lencz Ödön szabadalmi kültag. Il dik tanácsában elnök: Major Tibor bírák: Menczer Árpád Bruckmüller Ferenc Jendrássik Kornél szab. albíró Söpkéz Sándor ) , , , . Dr. Muraközy Károlyi szabadalmi Székely Gyula J kültagok. 1 szabadalmi bírák B) A bírói osztálynak elnöke: Dr. Ballai Lajos, a m. kir. szabad. hivatal elnöke, bírái: a m. kir. szabadalmi hivatal összes állandó és nem állandó tagjai. A m. kir. szabadalmi hivatal fegyelmi bíróságának és bizottságának beosztása 1907. évre. I. A m. kir. szabadalmi hivatalnak 1907. évre, a szervezeti és ügyviteli szabályzat tár­gyában kiadott 733/96. К. M. rendelet 64. §. értelmében alakított fegyelmi bíróság: Elnök: A m. kir. szabadalmi hivatal elnöke vagy alelnöke. Rendes tagok: Major Tibor szab. bíró Pompéry Elemér szab. bíró Jendrássik Kornél szab. albíró Dr. Muraközy Károly kültag Póttagok: Dr. Kosa Zsigmond szab. bíró, Lencz Ödön kültag. Ezen fegyelmi bíróság hatásköre az 1089/98. ein. sz. К. M. rendelet alapján a szabadalmi hivatal kezelő személyzetére is kiterjed. II. A díjnokokra nézve az 5207/98. elu. sz. a. kiadott К. M. rendelet értelmében alakított fegyelmi bizottság: Elnök: A m. kir. szabadalmi hivatal elnöke vagy alelnöke. Rendes tagok: Major Tibor szabadalmi bíró, Dr. Bittó Béla « « Póttagok : Dr. Kayser Szilárd szab. bíró. Bornes Nándor szab. albíró. Mai számunkhoz a «Szabadalmi Közlöny» 1906-iki évfolyamának név- és tárgymutatója van csatolva. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom