Szabadalmi Közlöny, 1907 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-05 / 1. szám

2. oldat. SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett címek s kelt alatt szabadalmat jelentettek be. A be jelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat elten védelemben részesül (34. §). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül felszólalások adhatók be (35. ß). Az alábbi találmányi bejelentések: leifásai a szabadalmi levéltárban a hivatalos órák idején mi égték i nth etö к. 1. A. 1053. alapszára. Ardelt Róbert mér­nök L/m. Wetzlarban. — Gyömöszölő­gép csőformáknak hengerek által moz­gatott verőrudakkal való előállítására. XVI/g. oszt. 1906 nov. 8. Elsőbbséget 1905 március 4-től igényéi. (Képv.­­Meller.) 2. В. 3504. alapszára. Büttner Jakab sör­főzőmester Königshofenben. — Maláta­­csirázó és csiszológép. IV/a. oszt. 1906 szept. 22. (Képv.: Takács.) 3. B. 3599. alapszám. Baranovits Géza gyógyszerész és Lossinszky Imre gé­pészmérnök Budapesten. — Újítás bél­lel működő körlángzókon. И/d. oszt. 1906 dec. 15. 4. C. 1366. alapszám. Csiszár József mű­vezető Sziliben. — Kerék. XX/a. oszt. 1906 szept. 4. (Képv.: dr. Hebelt.) 5. C. 1374. alapszám. Coale Harwey gyá­ros Baltimoreban. — Mesterséges pa­rafa. IVh/1. oszt. 1906 okt. 1. (Képv.: Neufeld.) 6. C. 1388. alapszám. Cowper Coles She­­rard Osborn elektrometallurgus Lon­donban. — Újítás réznek vagy más fémnek elektrolitos úton történő levá­lasztására szolgáló eljáráson. VlI/i. oszt. 1906 nov. 17-én. (Képv.: Wirk­­mann.) 7. D. 1260. alapsz. Dodge William Hat­field gyáros Montclairban. — Zárósü­veg palackok, kannák és más tartá­­nyok számára. XVIII/d. oszt. 1906 aug. 28. (Képv.: Schön.) 8. D. 1276. alapszám. Dibdin Vilmos Jó­zsef és Woltereck Ármin Károly ve­gyészek Londonban. — Eljárás per­manens fűtő- és világítógáz előállítá­sára. Il/e. oszt. 1906 okt. 10. (Képv.: Schön.) 9. E. 1100. alapszám. Erdélyi Béla ináv. fölügyelő és Rácz Imre máv. főellenőr Szegeden. — Elzáró készülék tolóaj­tós födött vasúti teherkocsikhoz. Pót­szabadalom a 35375. sz. szabadalom­hoz. V/b. oszt. 1906 szept. 24. (Képv.: Illés és Janssen.) 10. E. 1108. alapszám. Dr. Engel Ignác orvos Nágy-Surányban. — Összerak­ható zuhany. XXl/a. oszt. 1906 okt. 20-án. (Képv.: Schön.) 11. E. 1120. alapszám. Allgemeine Elek­trizitäts-Gesellschaft cég Berlinben. — Kapcsolási elrendezés láncolutosan kap­csolt kéneső lámpák gyújtására. Vll/h. oszt. 1906 nov. 28. Elsőbbséget 1906 január 11-től igényel. (Képv.: Wirk­­mann.) 12. F. 1718. alapszám. De Ferranti Se­bastian Ziani mérnök Londonbau. — Belső elégéssel működő turbina. Vd/2. oszt. 1906 szept. 18. (Képv.: Neufeld.) 13. G. 1840. alapszám. Gerber Sándor bankhivatalnok Budapesten. — Ernyő­bot. VI/b. oszt. 1905 jul. 13. 14. G. 2142. alapszám. Gutekunst Jakab órásmester Fruchtwangenben. — Be­rendezés ecsetek sörtekötegeinek kúp­alakú foglalatokban csavarok segélyé­vel való megerősítésére. IXa/b. oszt. 1906 nov. 25. Képv.: Edvi Illés és Janssen.) 15. G. 2149. alapszám. Dr. Grünwald Jó­zsef fogorvos Bécsben. — Fogkefe. VI/а. oszt. 1906 nov. 28-án. (Képv.: Meller.) 16. H. 2629. alapszám. Havas Mihály ma­gánzó Budapesten. — Levél- és ok­mánybélyeg automata. VH/b. oszt. 1906 máj. 31. 17. H. 2726. alapszám. Hinke József gé­pész Mellersdorfban. — Készülék mé­hek táplálására. X/d. oszt. 1906 okt. 18-án. (Képv.: Weisz.) 18. H. 2748. alapszám. Hansen Petrine

Next

/
Oldalképek
Tartalom