Szabadalmi Közlöny, 1904 (9. évfolyam, 1-54. szám)

1904-01-02 / 1. szám

ШВЧНИНРРОЯВР*б 1 IX. évfolyam. Budapest, 1904 január hó В. 1. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A M. KIR. SZABADALMI HIVATAL Az előfizetés ára: Egész évre........20 korona. | Félévre..........10 korona. A szétküldés iránt felmerülhető felszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve jul.— decz. félévre fogadtatnak el. HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden szombaton, szükség esetén a hét más napján is. Előfizetési pénzek a m. kir. szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII. kér., Erzsébet-körut 19. szám).' HIVATALOS RÉSZ. Bejelentés találmányok szabadal­mazására. I Az alább nevezettek a kitett czlmek s kelt alatt szabadalmat jelenítettek be. A be jelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (3d. §). E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül fölszólalások adhatók be (35. §). 1. A. 659. alapszám. The Alcohol Syn­dicate Limited czég London/m. Blooms­­burgban. — Eljárás ásványi olajok tisztítására. XLb. oszt. 1903 jun. 13. 2. A. 672. alapszám. Aktiengesellschaft vorm. C. H. Stowasser & Со. czég Berlinben. — Spiritusz-izzófénylángzó csekély túlnyomású élgázosítással. Il/d. oszt. 1903 aug. 18. 3. A 701. alapszám. Allen Frederic iparos j Párisban. — Eljárás dobozok előállí- ( fására. XIII/d. oszt. 1903 nov. 30. 4. A. 702. alapszám. Aktiengesellschaft vorm. C. H. Stowasser & Со. czég Berlinben. — Kioltó szerkezet gőz­lámpák számára Il/d. oszt. 1903 decz. 3. 5. B. 2063. alapszám. Birkeland Keresz­­tély egyetemi tanár Christianiában. — Elektromágneses ágyú. Pótszabadalom a B—1963. sz. bejelentéshez. XlX/b. oszt. 1902 jan. 14. 6. B. 2496. alapszám. Brown Morrison Róbert hivatalnok és Vári Ede keres­kedő Budapesten. — Gép levelek és levelezőlapok lebélyegzésére. IXa/b. oszt. 1903 jun. 6. 7. B. 2632. alapszám. Bürstenfabrik Er­langen A. G. vorm. Emil Kränzlein czég Erlangenben. — Horgony a sör­­téknek bármilyen kefetestekben való megerősítésére. XX'e. oszt. 1903 nov. 25-én. Elsőbbsége 1902 szept. 23-tól igényel. 8. B. 2635. alapszám. Börs Ottó marha­­hizlaló Leedsben és Horton Edward Shaw szállótulajdonos Sheffieldben. — Tartóállvány ivópoharak és más edé­nyek számára. XVIII/a. oszt. 1903 nov. 30. 9. B. 2636. alapszám. Barber Thomas Walter mérnök Londonban. — Változ­tatható áttevési viszonnyal dolgozó hajtómű. Ve/1. oszt. 1903 nov. 30. 10. B. 2643. alapszám. Baranovits Géza gyógyszerész Monoron. — Izzófényú lángzó. II/d. oszt. 1903 decz. 9. 11. C. 902. alapszám. Corrington Murray jogtanácsos New-Yorkban. — Önmű­ködő légnyomásos fék vasúti jármü­vek számára. V/b. oszt. 1902 nov. 25. 12. C. 1017. alapszám. Cron Lajos mérnök Münchenben. — Őrlő eljárás. X/i. oszt. 1903 szept. 14. Elsőbbséget 1902 nov. 24-től igényel. 13. C. 1041. alapszám. Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) czég Berlinben. — Eljárás a rufigallussaval­­kyl éther acidylderivátjainak előállí­tására. IVh/1. oszt. 1903 nov. 29. 14. E. 791. alapszâm. Eisele Othmar gép­gyáros Wienben. — Készülék rudak­nak ónból vagy más fémekből való öntésére. XVI/c. oszt. 1903 nov. 30. 15. F. 1283. alapszám. Josef Florenz czég 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom