Szabadalmi Közlöny, 1904 (9. évfolyam, 1-54. szám)

1904-01-02 / 1. szám

â. oldal. SZABADALMI KÖZLÖNY. 1. szám. Ftoridsdorfban. — Önműködő mérleg szekerek, görgőpályakocsik és hasonló járművek terhelésének lemérésére és följegyzósére. Vll/f. oszt. 1903 szept. 29-éu. 16. F. 1298. alapszám. Faria Oszwald magánzó Párisban. — Nem változó vízellenállás elektromos áramokhoz. Vll/g. oszt. 1903 nov. 21. 17. G. 1481. alapszám. G. Goliasch & Со. czég Berlinben. — Újítás gázláng­gyújtó ás eloltó berendezéseken. Il/'g. oszt. 1903 aug. 21. 18. H. 1952. alapszám. Hele Shaw Henry Selby mérnök Liverpoolban. — Újítá­sok surlódó tengelykötóseken. Ve/1. oszt. 1903 jul. 25. 19. H. 1978. alapszám. Han József moz­donyvezető Varasdon. — Gőzhenger és tolattyúkenő készülék. Vd/1. oszt. 1903 szept. 6. 20. H 1980. alapszám. Hellmann Henrik igazgató Berlinben. — Kormány- és hajtószerkezet vízi járművek számára. XV/a. oszt. 1903 szept. 10. 21. H. 1994. alapszám. Dr. Heidlberg Tivadar gyáros Budapesten. — Eljárás szigetelő anyag előállítására aprított parafából. IVh/1. oszt. 1903 okt. 12. 22. H. 2008. alapszám. Hinne Jobst keres­kedő és dr. Holzmann Hermann vegyész Berlinben. — Javítás tüzelőberende­zéseken. II/c. oszt. 1903 nov. 16. 23. H. 2009. alapszám. Haase Frigyes fényképész Rixdorfban. -—Női kalap­tartó. I/c. oszt. 1903 nov. 16. Elsőbb­séget 1903 jan. 8-tól igényel. 24. H. 2023. alapszám. Horn József mérnök Wienben. — Ujságtartók fogantyújá­nak megerősítése. VI/а. oszt. 1903 nov. 26-án. 25. K. 2073. alapszám. Koch Testvérek czég Budapesten. — Körgallér. I/a. oszt. 1903 aug. 11. 26. K. 2104. alapszám. Kellermann Bern­hard elektrotechnikus Kecskeméten. — Önműködő elektromos jelzőkészülék. VII/j. oszt. 1903 okt. 20. 27. K. 2113. alapszám. Dr. Kellner Károly vezérigazgató Salzburg melletti Hal­­leinban. — Eljárás és berendezés rövid rostú anyagoknak fonására. XIVa/1. oszt. 1903 nov. 4. 28. L. 1401. alapszám. Lindquist Dávid Leonard mérnök Yonkersben. — Elektromágnes. Vll/g. oszt. 1903 jul. 9. 29. L. 1430. alapszám. Lange Frigyes gép­gyáros Lodzban. — Ütköző szerkezet mechanikai szövőszékekhez. XlV/b. oszt. 1903 szept. 19. 30. M. 1918. alapszám. Murphy Leonard desztilláló Dublinban. — Folyadékként mutató, nyomás alatt álló, zárt tar­tályokhoz. VII/c. oszt. 1903 jun. 27. 31. M. 1957. alapszám. Deutsch-Oester­­reichische Mannesmannröhren-Werke czég Düsseldorfban. — Szerkezet a kész munkadarabnak ide-oda járó hengerállványzattal és ide-oda forgó hengerekkel bíró hengerműből való kihúzására. XlI/e. oszt. 1903 aug. 26. 32. M. 2000. alapszám. Müller Róbert kereskedő Berlinben. — Beállítható kiáramlási nyílásokkal bíró szájcső gázlángzók számára. Il/d. oszt. 1903 nov. 18. 33. M. 2013. alapszám. Miner Willard M. mérnök Plainfieldben. — Multiplex táv­beszélő berendezés. VH/j. oszt. 1903 nov. 30. 34. M. 2015. alapszám. Márkus Ödön magánhivatalnok Budapesten. — ív­leemelő készülék. IX/c. oszt. 1903 decz. 3. 35. M. 2019. alapszám. Muzslay Géza keretkészítő Kecskeméten. — Eljárás fonalakkal burkolt keretek előállítá­sára. VI/а. oszt. 1903 decz. 4. 36. N. 471. alapszám. Nevyjel Emanuel vasúti hivatalnok Horovicban. •— Talp­fafúró gép. Va/1. oszt. 1903 márcz. 9. 37. N. 517. alapszám. Dr. Nicloux Mór orvos Párisban. — Eljárás olajoknak és zsíroknak elszappanosítására szol­gáló anyag előállítására. Xl/e. oszt. 1903 nov. 10.

Next

/
Oldalképek
Tartalom