Központi Védjegy-Értesítő, 1936 (1-12. szám)

1936-08-15 / 8. szám

150 I. Lajstromozás. 8. szám. Budapest 61871. 1936 június 18. Mészáros Dezső budapesti cég, borotvapengéket gyártó budapesti vállalata részére. Áru: borotvapenge. Tula Budapest 61872. és 61873. 1936 június 18. Ledermann Mór r. t. budapesti cég, pamut és gyapjúszövetet gyártó budapesti vállalata és nagykereskedése részére. Áru: pamut- és gyan­­júszö vetek. 61872 Budapest 61877 . és 61878. 1936 június 20. Kroinpecher tápszer és gyógyszeripari K. f. t. budapesti cég, budapesti tápszer és gyógyszer­­ipari vállalata részére. Áru: tápszerek és gyógyszerek. 61877 61878 RIZOMALT Budapest 61879. 1936 június 20. Rózsa Gyula Erma kéziniunkaüzlet budapesti cég, bu­dapesti kézimunkavállalata részére. Áru: sző­nyegszövéshez használt fekete, fehér, illetve színes tiszta gyapjúfonalak, kézimunkához használt (kötés, horgolás stb.) fekete, fehér, illetve színes tiszta gyapjúfonalak, félgyapjú­­fonalak, pamutfonalak, selyemmel vagy cérná­val mercerizált gyapjú- és pamutfonalak. Budapesti 61874. 1936 június 19. Deli Pál budapesti cég, budapesti kalapgyára és kalap­­kereskedése részére. Áru: kalapok. Budapest 61875. 1936 június 19. Weiss Man­fred acél és fémművei r. t. budapesti eég, buda­pesti acél és fémművei részére. Áru: minden­nemű aluminiumötvözetek. FREDAL VCDJCGVt > Budapest» 61880. 1936 június 20. Dr. Egger Leó és Egger I. budapesti cég, budapesti gyógy­szervegyészeti gyára részére. Áru: minden­nemű gyógyszerészeti és vegyészeti készítmé­nyek. Omnosana Budapest 61876. 1936 június 20. Glória Köt szergyár r. t. budapesti cég, budapesti kötszer­­gyára, gumiáru és betegápolási cikkekkel való kereskedése részére. Áru: kötszerek és beteg­­ápolási cikkek. TAKII Budapest 61881. 1936 június 22. (Megújítása az 1926. évi június 1-ei 50153. sz.-nak.) Hajnal Ipari Részvénytársaság budapesti cég, buda­pesti ipari vállalata részére. Áru: anyagáruk, bajusz- és hajkenőcsök, bajuszpedrők, benzin, borax, bőrkenőcsök, brillantin, cerezin és cere­­zintermékek, cipőfénymáz, cipőkrém, cserző­anyagok, mindennemű éjjeli mécsek, fehérítő­szerek, fénymáz, fertőtlenítőszerek, festékek, festőanyagok és festékáruk, fém-, bőr-, fa-, üveg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom