Központi Védjegy-Értesítő, 1936 (1-12. szám)

1936-08-15 / 8. szám

8. szám. I. Lajstromozás. 151 és kőtisztítószerek (paszták), fényesítő anya­gok, fogpaszták, fogporok, folttisztítószerek, fűtőszerek, glicerin és glicerintermékek, gyan­ták, mindennemű gyertyák, gyógyszerek (gyógy­áruk), gyufák, hajvizek, fejvizek, fog- és szájvi­zek, illatszerek, kence, kenőcsök, kenőszerek, ke­ményítő és keményítőből készült mindennemű áruk, kékítő, kikészítőszerek, lakkok, híg és lúg­termékek, mosdóecet, mosópor, mosószerek, mosó-, tisztító- és surolószerek agyagból, gipszből, kao­linból és más ásványanyagokból, olajok, minden­nemű étel-, műszaki, gyógy-, illő- és világítóola­jok, paraffin és paraffintermékek, pipereszerek, púderok, ragasztószerek, rozsdaóvószerek, rovar­irtószerek, simítószerek, sütőporok, szap­pan, közönséges, háztartási, súroló, pipere, tisz­tító, fog, gyógy- és egyéb szappanok szilárd, puha, folyékony, porosított és más állapotban, szappanfőzőáruk, szappanpótlószerek, szap­pantartalmas és szappanmentes mosó-, tisztító- és súrolószerek, szépség- és testápoláshoz szük­séges szerek (kozmetikai essenciák, kozmetikai kivonatok és kozmetikai krémek), szóda, stea­rin és stearintermékek, tinták, tisztító-, fénye­sítő- és konzerválószerek, trágyaszerek, vegyi­termékek, vegyi-műszaki termékek, vegyiter­mékek a fonó-, szövő- és kötőipar (textilipar) számára, vízüveg, viasz és viaszáruk, világító­szerek, zsiradékok, zsírok műszaki, gyógyító és élvezeti célokra, zsíroldó (kivonó)-szerek, zsír­sav. Budapest 61883. 1936 június 22. (Megújítása az 1926. évi június 15-iki 50184. sz.-nak). Hun­nia Gyógyszertár Kalán Gyula és Dr. Balló Lajos budapesti cég, budapesti gyógyszervegyé­szeti laboratóriuma részére. Áru: mindennemű gyógyszerészeti és vegyészeti termékek. <Uridarin Budapest 61884. 1936. június 22. Chinuin gyógyszer és vegyészeti termékek gyára R. T. (Dr. Kereszty és Dr. Wolf) újpesti cég, újpesti gyógyszervegyészeti termékek gyára részére. Áru: gyógyszerek és gyógyszerészeti készítmé­nyek ember- és állatgyógyászati használatra; drogok; vegyitermékek a gyógyászat és hygi­­enia céljaira; vegyitermékek ipari, tudomá­nyos és fényképészeti célokra; tapaszok; trá­gyák; fertőtlenítők; kozmetikai készítmények; állatok és növények irtására szolgáló készít­mények, növényvédelmi szerek, konzerváló anyagok. INARA Budapest 61887. 1936 június 23. Posnansky és Strelitz R. T. budapesti cég, aszfaltot, fedél­lemezt, facementet, kátrányt, kenőanyagot, vegyitermékeket és festékárukat gyártó pestszenterzsébeti gyára és budapesti köz­ponti irodája részére. Áru: aszfalt, aszfaltle­mez, aszfalttermékek, aszfalt-tetőlemez, autó­zsírok, betétes-tetőlemez, bevonóanyagök, bevo­nószerek, cementhabarcstömítő, facement, fal­­szigetelő, gépzsír, gyuladásmentesítők, hővédő­anyagok, hővédő-idomdarabok, hővédőszerek, hővédőtáblák, kátrány, kátránytermékek, kenő­anyagok, kenőolajok, kocsikenőcs, lángmentesí­­tők, mázak, olajok, padlóburkolólemezek, pán­céllemezek, portalanítóolajok, rozsdavédő anya­gok, rozsdavédő festékek, rozsdavédő masszák, rozsdavédő olajak, rozsdavédő pépek, rozsda­védő szerek, szigetelő anyagok, szigetelő leme­zek, tetőfedő anyagok, tetőfedő lemezek, tűz­­mentesített áruk, tűzmentesítő anyagok, tűz­­inentesítő festékek, tűzmentesítő masszák, tűz­mentesítő olajok, tűzmentesítő pépek, tűzmen­­tesítő szerek, vízhatlanító anyagok, vízhatlanító festékek, vízhatlanító masszák, vízhatlanító ola­jak, vízhatlanító pépek, vízhatlanító szerek, vízmentesítő anyagok, vízmentesítő festékek, vízmentesítő masszák, vízmentesítő olajak, víz­mentesítő pépek, vízmentesítő szerek, zsiradékok. PYRGSAN Budapest 61892. 1936 június 24. Felmayer István és Fiai budapesti cég, budapesti kékfestő és kartonnyomógyára részére. Áru: minden­nemű textiláru, cérnák és fonalak kivételével. SENATOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom