Bereg vármegye főispánjának iratai 1342–1800. Iratjegyzék - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai V. Segédletek 1. (Nyíregyháza, 1998)

Sor­szám Az írat tárgya Év­szám Lap­szám 1318. Helytartótanácsi rendelkezés statisztikai adat­gyűjtésről a vallásgyakorlattal kapcsolatban. 1782 2 1319. Kapi József eperjesi adminisztrátor vallásügyi kérdésekről. 1782 1 1320. A Schönborn uradalom és beregszászi jobbá­gyai közötti úrbéri szerződés tervezete. 1783 23 1321. Nemesek és jobbágyok közötti szerződés. 1783 36 1322. Bereg vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei. 1783 189 1323. Bereg vármegye törvényszéki jegyzőkönyvei. 1783-1786 217 1324. AIV. Béla király által 1237-ben Beregszász vá­rosának adományozott kiváltságokról. 1783 2 1325. A hetei Balázsi Ferenc, István és mások nemesi származása. 1783 56 1326. A Hódmezővásárhelyről való Szabó József és János nemesi származása. 1783-1824 69 1327. A munkácsi Pap Dániel, Lukács és mások ne­messége. 1783-1815 22 1328. Jáskó István dobosi lakos kérvénye adózás alóli felmentésére, mivel nemességet szerzett. 1783 1329. Helytartótanácsi rendelkezések a hivatalok ügyintézéséről. 1783-1786 26 1330. A vármegyék számára Bihar megye által kidol­gozott szabályzat a megyegyűlések lebony^Irtá­sáról. 1783 10 1331. II. József és a Helytartótanács rendelkezései a cigánygyerekekről. 1783 4 1332. II. József rendelkezése földbirtokos majorsága ügyében. 1783-1784 8 1333. Aranybányászat Beregszászon, vasércbányászát Kustánfalva és Viznice környékén. 1783 12 1334. Brandenburgi Katalin fejedelemasszony Bereg­szász város borárusításával kapcsolatos okle­vélének másolata. 1783 5 1335. Helytartótanácsi rendelkezés a nők koszorúvi­seletének megszüntetéséről. 1783 2 1336. Az állatok elhullásának megakadályozásáról. 1783 6 1337. Jobbágyok kérése a megyei bíróság eljárásával kapcsolatban. 1783 4 1338. László Kálmán nemes hagyatékának felosztása. 1783 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom