Bereg vármegye főispánjának iratai 1342–1800. Iratjegyzék - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai V. Segédletek 1. (Nyíregyháza, 1998)

Sor­szám Az irat tárgya Év­szám Lap­szám 1339. Keresztesi Pál bilkeí nemes vagyonának össze­írása. 1783 10 1340. Megyei törvényszék ügyiratai. 1783-1806 132 1341. Elek Sándor kerecsenyi lakos panasza Uszkai József adonyi nemes ellen állatainak megölése miatt. 1783-1789 41 1342. Beregszász városi pénztárának bevételei és kia­dásai. 1783 20 1343. Beregszászi adóösszeírás. 1783 13 1344. Bótrágy úrbéri tabellája. 1783-1784 15 1345. Szerződés a Tisza mentén építendő védő töltés­ről. 1783 6 1346. Helytartótanácsi rendelkezések az egészségvé­delemről, orvosságokról. 1783 53 1347. A Helytartótanács tudósítása a Királyi Kúria áthelyezéséről Budára, az egyetem áthelyezésé­ről Pestre. 1783 2 1348. A tiszaháti és felvidéki járások görög katolikus gyülekezeteinek összeírása. 1783-1784 64 1349. A Helytartótanács vallásügyi rendeletei. 1783 19 1350. A Helytartótanács a Schönborn uradalom és Beregszász, Munkács, Vári illetve más falvak jobbágyai közötti úrbéri viszonyok rendezése. 1784-1794 4 1351. Beregszász lakosainak panaszlevele II. József­hez a Schönborn uradalom által megsértett úr­bén törvények miatt. 1784 3 1352. Bereg megye közgyűlési jegyzőkönyvei. 1784 178 1352/a Bereg megye törvény széki jegyzőkönyvei. 1784 226 1353. II. József rendelete a népszámlálás végrehajtá­sáról, jelentőségéről. 1784 6 1354. A munkácsi, kaszonyi, tiszaháti járás népszám­lálási eredményei. 1784-1786 8 1355. A bilkei Csorba Sándor, Demeter és mások ne­mesi származása. 1784-1825 53 1356. A hetei Vas István, János és mások nemessége. 1784-1833 59 1357. Levélváltás Szabolcs megyével postaállomások létesítéséről és a postaút lerövidítéséről Bukovi­nába, Erdélybe és Galíciába. 1784 9 1358. Az oroszi Lőrincz József nemessége. 1784-1802 9

Next

/
Oldalképek
Tartalom