Bereg vármegye főispánjának iratai 1342–1800. Iratjegyzék - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai V. Segédletek 1. (Nyíregyháza, 1998)

Sor­szám Az irat tárgya Év­szám Lap­szám 1%. A nagyváti és cserfalvi határban levő fejedelmi birtokot Lónyay Anna elzálogosítja. 1669 3 197. Kovászó, Bene, Borzsova területén levő földek zálogjogának felfüggesztése. 1669-1845 109 198. Kosztyu Pál elismervényt ad Nábrágyi Borbálá­nak a Kaszonyban levő zálog visszaváltásáról. 1669 1 199. I. Lipót király rendelete megtiltja a lakosságnak, hogy a felkelőkhöz csatlakozzon. 1670 3 200. I. Lipót parancsa a nemesekhez, hogy felkelt jobbágyaikat ne büntessék meg. 1670 2 201. I. Lipót rendelete vármegyei követek küldéséről a Besztercebányán tartandó megbeszélésre. 1670 2 202. Borzsova lakosainak tanúvallomása Csebely István nemességéről. 1670 4 203. Felsőmezei Kardos Borbála végrendelete. 1670 2 204, A Ráti Gáspár megyei hivatalnok ellen elköve­tett sérelem ügyében tett tanúvallomások. 1670 4 205. I. Rákóczi Ferenc az 1670. évi felkelésről. 1671 2 206. Bereg vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei. 1671-1700 231 207. I. Lipót király Forgách Ádámot nevezi ki a Ki­rályi Kúria élére. 1671 2 208. Kaszonyi jobbágyok, Béres József és Balog Ist­ván szőlőeladás ügye. 1671-1778 8 209. Borzsovai Ferenc és György, valamint a Perec és Mocsek családok közötti földügy. 1671 4 210. I. Lipót támogatást kér a felkelők ellen. 1672 2 211. I. Lipót utasítása Petróczi, Szuhay, Máté és más felkelők elfogásában segédkezők jutalmá­nak kifizetéséről. 1672 212. Máramaros megye kérése Bereg vármegyéhez Báthori Zsófia ügyével kapcsolatban. 1672 2 213. Szolnok vármegye átirata Szalay Sándor és András nemessé tételéről. 1672-1784 2 214. A katonaság fellépése a magyar felkelőkkel szemben Nagyszőlősnél. 1673 2 215. A császári katonaság által elkövetett sérelmek lajstromának összeállítása. 1673 2 216. Báthori Zsófia Bereg megyéhez intézett levele Munkács várából. 1673 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom