Bereg vármegye főispánjának iratai 1342–1800. Iratjegyzék - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai V. Segédletek 1. (Nyíregyháza, 1998)

Sor­szám Az irat tárgya Év­szám Lap­szám 217. Báthori Zsófia megbízottakat küld a megye­gyűlésre. 1673 2 218. Az elhunyt Ignáczi András javainak felosztása. 1673 2 219. I. Lipót rendelete az országgyűlés összehívásá­ról Kassára, valamint az országgyűlés üléseinek jegyzőkönyvei. 1674-1684 19 220. Bereg vármegye követeinek jelentései az or­szággyűlésről. 1674 14 221. A Szepesi Kamara megbízottakat küld Kassáról a katonaság által elkövetett sérelmek feltárásá­ra. 1674 2 222. Csáky István főispán közlése Barkóczy György megbízatásával kapcsolatban. 1674 2 223. Szerednye várparancsnokának levele Bereg vármegyéhez. 1674 2 224. A Szepesi Kamara közleménye Apafi Mihály erdélyi fejedelem pénzkibocsátásáról. 1674 2 225. A Szepesi Kamara az aranypénz devalvációjá­ról. 1674 7 226. Báthori Zsófia pere Csimaházi Zsigmond és Ibránvi Zsófia ellen. 1674 2 227. Protestáns ellenes kiadványok. 1674 3 228. Báthori Zsófia levele Bereg vármegyéhez. 1675 2 229. Megyei bizonyítvány Vincze András nemes il­letőségéről. 1675 5 230. A munkácsi Dobrosovszki György panasza földterület eltulajdonítása miatt. 1676 2 231. A munkácsi Kígyós Anna földjét elzálogosította Szilágyi Györgynek. 1677 1 232. I. Lipót rendelete a lengyel határ őrzésének megerősítéséről. 1677-1701 4 233. Jándi Károly, Gáspár és Pál nemességének iga­zolása. 1677-1874 11 234. Béketárgyalások és amnesztia. 1678 4 235. 1. Lipót Forgách Ádám kinevezéséről a Királyi Kúria bírósága élére. 1678 2 236. Tanúkihallgatás adómegtagadás ügyében. 1678 1 237. A kovászói Szabó Gábor földtulajdonának ügye. 1678 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom